VPBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Bình Dương - TA141
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 2. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tuân Thủ & Rủi Ro Vận Hành - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - HCM & Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 3. Giám Đốc Khu Vực - Hồ Chí Minh - TA110
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 4. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận 6, Quận 10 (Hồ Chí Minh) - TA047
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 04/03/2023
 5. Cộng Tác Viên Mảng Tuyển Dụng Nhân Sự - TA133
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 16/02/2023
 6. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - TP. Hồ Chí Minh - TA141
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 7. Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp - TA115
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu,
  - Hạn nộp: 03/03/2023
 8. Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA115
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 03/03/2023
 9. Chuyên Viên Chính Phát Triển Kinh Doanh Tiết Kiệm Online - Trung Tâm Phát Triển Hệ Sinh Thái Số - Hà Nội - Ta050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/03/2023
 10. Chuyên Viên Quan Hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 11. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Đảm Bảo - Hà Nội - TA139
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An,
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 12. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Đảm Bảo KHCN Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Nam Định - TA107
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định,
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 13. Chuyên Viên Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 03/03/2023
 14. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 03/03/2023
 15. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Gia Lai - TA117
  - Nơi làm việc: Gia Lai
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 16. Chuyên Viên Tổng Đài Chăm Sóc Và Dịch Vụ Khách Hàng 247 - Hà Nội - Ta137
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/03/2023
 17. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Phi Tín Dụng (Rm Prime) - Hà Nội - Ta050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/03/2023
 18. Chuyên Viên Chính Phát Triển Người Dùng - Hà Nội - Ta050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/03/2023
 19. Giám Đốc Chi Nhánh - Hồ Chí Minh - TA110
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 20. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - TP.HCM - TA117
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 21. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Đồng Tháp - TA117
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 22. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Bình Phước - TA117
  - Nơi làm việc: Bình Phước
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 23. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh,
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 24. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Đắk Lắk - TA117
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 25. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Cà Mau - TA117
  - Nơi làm việc: Cà Mau
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 26. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Cần Thơ - TA117
  - Nơi làm việc: Cần Thơ
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 27. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Nha Trang - TA117
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 28. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Luật - Hà Nội - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 29. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - SME - Hà Nội - TA132
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 30. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh - TA142
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 31. Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hà Nội - TA132
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 32. Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên - TA132
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 33. Senior Business Analyst - Risk Strategy Management - HCM - Ta131
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/04/2023
 34. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Nội và Khu Vực Phía Bắc - TA110
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 35. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - SME - Hà Nội - TA132
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 36. Chuyên Viên Chính Kiểm Toán - Phòng Kiểm Toán Khách Hàng Lớn - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 37. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán - Khách Hàng Lớn - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/03/2023
 38. Thực Tập Sinh Tiềm Năng - TT Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/02/2023
 39. Thực Tập Sinh Tiềm Năng - TT Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/02/2023
 40. Thực Tập Sinh Tiềm Năng - TT Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/02/2023
 41. Chuyên viên Pháp lý xử lý nợ thế chấp - Quảng Bình, Huế, An Giang TA079
  - Nơi làm việc: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, An Giang
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 42. Nhân viên Thu hồi nợ địa bàn Đăk Lăk, Lâm Đồng, Kon Tum - TA079
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng
  - Hạn nộp: 28/02/2023
 43. Thực Tập Sinh Tiềm Năng - TT Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/02/2023
 44. Thực Tập Sinh Tiềm Năng - TT Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/02/2023
 45. Thực Tập Sinh Tiềm Năng - TT Nghiệp Vụ Ngân Hàng Giao Dịch - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/02/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: