VPBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Nhân Viên/Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - TT SME Phú Mỹ Hưng - TA141
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 2. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Nam Định - TA117
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 3. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - SME Thái Bình - TA117
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 4. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô (Micro SME) - Ninh Bình - TA117
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 5. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô (Micro SME) - Khu Vực TP.HCM - TA141
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 6. Giám Đốc Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng (SRM) - Farmer - Trung Tâm FDI - TA143
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 7. CVCC Vận hành hệ thống sao lưu/ Backup system Operator
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 8. CVCC Thiết kế hệ thống CNTT/System Analyst (HCM/HN)
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 9. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA047
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 10. Thực tập sinh Khối Vận hành_Phòng Dịch vụ tài khoản - Hà Nội - HCM - TA083
  - Hạn nộp: 24/07/2023
 11. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Vĩnh Phúc và Khu Vực Hà Nội - TA110
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 12. Thực tập sinh TT cho vay thế chấp ô tô - HCM
  - Hạn nộp: 08/07/2023
 13. Trợ Lý Giám Đốc - Assistant Director - Hà Nội - TA080
  - Hạn nộp: 23/07/2023
 14. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hà Nam - TA080
  - Hạn nộp: 23/07/2023
 15. Chuyên viên Xử Lý Nợ Pháp lý - Quảng Nam - TA079
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 16. Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Gia Lai, Đăk Lăk, Đà Nẵng - TA079
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 17. Nhân viên Lái xe cho Ban lãnh đạo - Hà Nội
  - Hạn nộp: 16/07/2023
 18. Giám đốc Khách hàng ưu tiên - Hà Nội - TA112
  - Hạn nộp: 22/07/2023
 19. Trưởng phòng Kinh Doanh MAF - HN - TA112
  - Hạn nộp: 22/07/2023
 20. Trợ Lý Giám Đốc Trung Tâm Thu Hồi Nợ Ngân Hàng VPBANK
  - Hạn nộp: 17/07/2023
 21. Nhân Viên Lái Xe Cho BLĐ - HN - TA133
  - Hạn nộp: 03/08/2023
 22. CVCC Chính sách đãi ngộ và hiệu quả làm việc (Reward) - TA 133
  - Hạn nộp: 03/08/2023
 23. Chuyên Viên Chính Vận Hành Hệ Thống - Hà Nội - TA107
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 24. Chuyên Viên Cao Cấp Mô Hình Rủi Ro Tích Hợp - Integrated Risk Modeling Senior - Hà Nội - TA107
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 25. Chuyên Gia Quản trị Sản phẩm Thẻ - HCM - TA131
  - Hạn nộp: 21/07/2023
 26. Chuyên Viên Cao Cấp Quản trị Sản phẩm Thẻ - HCM - TA131
  - Hạn nộp: 21/07/2023
 27. Chuyên Gia Quản Trị Sản Phẩm Mua Trước Trả Sau (Buy Now Pay Later) - Hồ Chí Minh - TA131
  - Hạn nộp: 21/07/2023
 28. Giám Đốc/GĐCC Quan Hệ Khách Hàng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn & Đầu Tư - Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 29. [Hà Nội] Chuyên Viên Tổng Đài Chăm Sóc Và Dịch Vụ Khách Hàng 247 - TA137
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 30. RB’S FUTURE NURTURING 2023 - Chương trình tuyển dụng Thực Tập Sinh Khối Khách Hàng Cá Nhân
  - Hạn nộp: 15/08/2023
 31. Chuyên Viên Cao Cấp Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Khối Tín Dụng - Hội sở - Hồ Chí Minh - TA118
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 32. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tài Chính Phân Khúc KHDN - Hà Nội - TA107
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 33. Chuyên viên Phân tích kinh doanh Khối Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 34. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Phú Yên - Ta142
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 35. Head of Performance Management (Operation Division) - Hanoi - TA085
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 36. Chuyên Viên Cao Cấp Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng (Market Research) - Hà Nội - TA085
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 37. Project Manager (Hạ tầng) - Hà Nội - TA105
  - Hạn nộp: 22/08/2023
 38. DevOps Cloud Engineer (Cloud/ Disaster Recovery) - Hà Nội - TA105
  - Hạn nộp: 12/09/2023
 39. CVCC phân tích nghiệp vụ - Dự án Sale Performance Managerment - HN - TA050
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 40. CVCC Vận hành hệ thống CNTT - Hà Nội - TA105
  - Hạn nộp: 01/08/2023
 41. Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội TA140 ( Nợ Sớm)
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 42. Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Kiểm Toán Phía Bắc - Hà Nội - TA118
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 43. Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát rủi ro Chứng từ & Vận hành số - Hà Nội - TA119
  - Hạn nộp: 19/07/2023
 44. Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - Gia Lai - TA079
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 45. Trợ Lý Giám Đốc Trung Tâm Thu Hồi Nợ Rcc - Vpbank - TA140
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 46. Trợ lý Giám đốc trung tâm Thu hồi nợ - Hà Nội - TA079
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 47. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh - TA142
  - Hạn nộp: 01/07/2023
 48. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm Tín Chấp Số Hóa - Hà Nội - TA050
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 49. Martech and Digital Campaign Manager - TA050
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 50. Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hà Nội - TA092
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 51. Trưởng Phòng Kiểm soát Rủi ro Vận hành Chi nhánh - Hà Nội - TA119
  - Hạn nộp: 19/07/2023
 52. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm Tín Chấp Số Hóa - Hà Nội - TA050
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 53. Data Architect – Hanoi – TA003
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 54. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
  - Hạn nộp: 19/07/2023
 55. Head of Data strategy and innovation – Hanoi - TA003
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 56. Chuyên viên chính Báo cáo Phân tích Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 57. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp SME - VPBank [Hải Dương]
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 58. Chuyên Viên Cao Cấp - Xây dựng và Quản Lý Hệ Thống Văn Bản Nội Bộ - Khối Pháp chế và Kiểm soát Tuân thủ - Hà Nội - TA118
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 59. TBP Kiểm soát Rủi ro Hệ thống & Số hóa - Hà Nội - TA119
  - Hạn nộp: 17/07/2023
 60. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hiệu Suất - Hà Nội - TA085
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 61. Thực tập sinh Văn thư (Khối Vận hành) - TA083 - Hà Nội
  - Hạn nộp: 14/07/2023
 62. Thực tập sinh Phòng SP Casa & Payroll - TT SP Huy động & CLDV - HN
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 63. CVCC Vận hành hệ thống sao lưu/Backup System Operator
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 64. Thực tập sinh TT Phân khúc AF-MAF & SP Đầu tư - HN
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 65. Thực tập sinh Digital Lab - TT Dịch vụ ngân hàng số - HN
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 66. Chuyên Viên Cao Cấp Xây Dựng Quy Trình - Hà Nội - TA085
  - Hạn nộp: 13/07/2023
 67. Thực tập sinh Phòng QTHT & PTN – Team Tạo Nguồn - HN - TA133
  - Hạn nộp: 25/07/2023
 68. Chuyên Viên Cao Cấp Cải Tiến Quy Trình - Hà Nội - TA085
  - Hạn nộp: 12/07/2023
 69. CVCC Tư vấn Tài chính Cá nhân - Hà Nội & các Chi nhánh tỉnh Miền bắc
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 70. Giám Đốc/GĐCC Quan Hệ Khách Hàng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn & Đầu Tư - Cần Thơ
  - Hạn nộp: 17/07/2023
 71. Chuyên viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm – Ô Tô – TT cho vay thế chấp - HCM - TA137
  - Hạn nộp: 15/07/2023
 72. Thực tập sinh Fresher Tiềm Năng - Khối KHCN - HN
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 73. Chuyên viên Chính/CVCC Khách hàng Ưu tiên_Hà Nội & Các chi nhánh Miền bắc
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 74. Trưởng bộ phận Nghiệp vụ thị trường tài chính - Hà Nội - TA133
  - Hạn nộp: 21/07/2023
 75. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Sau Vay - Phòng Kiểm Soát Sau Vay Khách Hàng Lớn HO - Hà Nội - TA118
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 76. Fullstack Developer (ReactJS, Java) - HN - TA114
  - Hạn nộp: 11/07/2023
 77. Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA080
  - Hạn nộp: 08/07/2023
 78. CVC/CVCC Quản lý sản phẩm đầu tư - HN - TA050
  - Hạn nộp: 07/07/2023
 79. Trưởng phòng Kiểm soát Rủi ro Chứng từ & Vận hành số - Hà Nội - TA119
  - Hạn nộp: 08/07/2023
 80. CVCC Vận hành Cơ sở dữ liệu - Senior DBA - Hà Nội - TA105
  - Hạn nộp: 23/07/2023
 81. Trưởng phòng kinh doanh - Phú Thọ
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 82. Chuyên viên Xử lý tín dụng KHDN lớn miền Bắc - TA133
  - Hạn nộp: 19/07/2023
 83. Giám Đốc Phát triển kinh doanh - Ô Tô - TT Sản phẩm cho vay thế chấp - HCM - TA137
  - Hạn nộp: 07/07/2023
 84. Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Kinh Doanh - Phòng Quản Lý Kinh Doanh - Hà Nội - TA050
  - Hạn nộp: 07/07/2023
 85. Chuyên viên cao cấp dự án nâng cao năng lực bán hàng - HCM - TA050
  - Hạn nộp: 07/07/2023
 86. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Muộn Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA080
  Hà Nội
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 87. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Hiện Trường - Bình Dương (Bến Cát,Tân Uyên, Phú Giáo)
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 88. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Hiện Trường - Hà Nam
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 89. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Sớm/ Nợ Muộn) - Hà Nam, Bắc Trung Bộ
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 90. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Sớm/ Nợ Muộn) - Đồng Tháp, Kiên Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 91. Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy kinh doanh phân khúc AF - HCM - TA050
  - Hạn nộp: 07/07/2023
 92. Quản lý mảng vận hành ứng dụng tương tác - Hà Nội - TA105
  - Hạn nộp: 18/07/2023
 93. Quản lý mảng vận hành ứng dụng tương tác - Hà Nội - TA105
  - Hạn nộp: 18/07/2023
 94. Thực Tập Sinh Giao Dịch Viên - Khu Vực Hà Nội - Ta112
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 95. Expert, Cloud DevOps Engineer
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 96. Nhân Viên/Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 97. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Luật - Phòng Tư vấn Pháp lý và Dự án - Hà Nội - TA118
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 98. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Kinh Doanh Khối Khách hàng cá nhân - Hồ Chí Minh - TA139
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 99. Trưởng bộ phận Kiểm soát rủi ro vận hành Hệ thống và Số hóa - Khối Vận hành - Hà Nội - TA083
  - Hạn nộp: 07/07/2023
 100. Data Scientist Senior/Expert - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 101. Thực Tập Sinh Tiềm Năng Khối Vận Hành - Trung tâm Dịch Vụ nội bộ
  - Hạn nộp: 07/07/2023
 102. Chuyên viên chính thúc đẩy hiệu quả phân khúc AF – Hà Nội - TA050
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 103. Data Analyst - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 104. Chuyên viên cấp cao Quản trị dữ liệu - HN - TA139
  - Hạn nộp: 05/07/2023
 105. Senior Data Governance - HN - TA139
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 106. Chuyên viên Cấp cao Phân tích kinh doanh - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 107. Senior Business Intelligence Analyst - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 108. Senior Data Analyst - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 06/07/2023
 109. CVCC Quản lý sản phẩm - Quản lý Danh mục thẻ - HCM - TA131
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 110. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp Qua Điện Thoại - Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 01/07/2023
 111. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Gián Tiếp Qua Điện Thoại - Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 01/07/2023
 112. Business Intelligence Analyst - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 29/07/2023
 113. Chuyên Viên Cao Cấp Quản lý Kinh doanh - CC UPL - HCM - TA131
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 114. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm - CC UPL - HCM - TA131
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 115. [Ha Noi] Customer Lifecycle Marketing Manager TA050
  - Hạn nộp: 01/07/2023
 116. Digital Marketing Analytics Manager - TA050
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 117. Frontend Developer (React Native)
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 118. Giám đốc Phòng Khách hàng Ưu tiên - Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 119. Chuyên viên / Nhân viên thu hồi nợ tín chấp qua điện thoại - Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 120. Business Analyst - HN - TA114
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 121. Senior Manual Tester - HN - TA114
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 122. Java Developer - HN - TA114
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 123. .Net Developer - HN - TA114
  - Hạn nộp: 12/07/2023
 124. Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh - Mảng Thu Hồi Nợ - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 29/06/2023
 125. Kiểm soát viên - Quảng Ngãi - TA142
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 126. Giao Dịch Viên - Hội An (Quảng Nam) - TA142
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 127. Thực Tập Sinh Tiềm Năng Khối Vận Hành - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng bán buôn - HN
  - Hạn nộp: 03/07/2023
 128. Thực Tập Sinh Tiềm Năng Khối Vận Hành - Trung tâm Nghiệp vụ Ngân hàng giao dịch - HN
  - Hạn nộp: 03/07/2023
 129. Thực Tập Sinh Tiềm Năng Khối Vận Hành - Trung tâm Kiểm soát rủi ro vận hành - HN
  - Hạn nộp: 03/07/2023
 130. Chuyên viên cao cấp Vận hành dịch vụ CNTT (Neo) - Hà Nội - TA131
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 131. Thực Tập Sinh Tiềm Năng Khối Vận Hành - Trung tâm Thẩm định và phê duyệt tín dụng tập trung miền Nam - HCM
  - Hạn nộp: 03/07/2023
 132. Thực Tập Sinh Tiềm Năng Khối Vận Hành - Trung tâm Hỗ trợ và xử lý tín dụng tập trung miền Bắc - HN
  - Hạn nộp: 03/07/2023
 133. Thực Tập Sinh Tiềm Năng Khối Vận Hành - Trung tâm Hỗ trợ và xử lý tín dụng tập trung miền Nam - HCM
  - Hạn nộp: 03/07/2023
 134. Thực Tập Sinh Tiềm Năng Khối Vận Hành - Trung tâm Tối ưu hóa hoạt động vận hành - Hà Nội
  - Hạn nộp: 01/07/2023
 135. Chuyên viên cao cấp Quản lý hợp tác đối tác bảo hiểm nhân thọ - TA050
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 136. Chuyên Viên Cao Cấp/ Chuyên Gia Quản Lý Sản Phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ - Ta050
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 137. Thực tập sinh Khối Vận hành_Phòng Xử lý tín dụng KHCN - TA083
  - Hạn nộp: 01/07/2023
 138. [Hà Nội] Digital Marketing Campaign Manager TA050
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 139. Chuyên viên Quản lý sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân Thọ - TA050
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 140. Senior Business Intelligence Analyst - Hà Nội - TA139
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 141. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Quận Tân Bình (Hồ Chí Minh) - TA047
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 142. Chuyên viên Cao Cấp Phát triển sản phẩm (Payment/Bancas) - TA050
  - Hạn nộp: 19/07/2023
 143. Chuyên viên Cao cấp Thúc đẩy hiệu quả Bancas - Hà Nội - TA050
  - Hạn nộp: 19/07/2023
 144. Giám đốc phát triển kinh doanh - Quản lý bán MAF - HCM - TA050
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 145. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP SME - KHU VỰC MIỀN BẮC
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 146. Chuyên Gia Phê Duyệt Tín Dụng, Khối Tín Dụng - Hà Nội/ HCM - TA 118
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 147. Chuyên Viên Cao Cấp Tái Thẩm Định - Phòng Tái Thẩm Định Khách Hàng Lớn Miền Nam - Hồ Chí Minh - TA118
  - Hạn nộp: 30/06/2023
 148. Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm – Dự án CRM - TA050
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 149. Chuyên viên Cao cấp Phân tích kinh doanh BMT - TA050
  - Hạn nộp: 20/07/2023
 150. Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo & Phát Triển BMT - TA050
  - Hạn nộp: 20/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: