VPBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Giao Dịch Viên - Long Điền (Bà Rịa Vũng Tàu) - TA047
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hiệu Suất - SME - Hà Nội - TA132
- Hạn nộp: 30/11/2022

CG Vận hành hệ thống CNTT (Data) - Hà Nội - TA105
- Hạn nộp: 07/12/2022

Thực Tập Sinh Nghiệp Vụ Thị Trường Tài Chính - Hà Nội - TA085
- Hạn nộp: 01/12/2022

Thực Tập Sinh Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng SME - Hà Nội - TA085
- Hạn nộp: 01/12/2022

Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Ninh Bình - TA098
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nam - TA098
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
- Hạn nộp: 27/11/2022

Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Nam Định - TA098
- Hạn nộp: 30/11/2022

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA119
- Hạn nộp: 14/11/2022

CVCC Kiểm toán - Phòng Kiểm Toán Công nghệ Thông tin - Hà Nội - TA118
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp - Thẩm Định Tín Dụng - Phòng Thẩm Định KHCN&SME Hội Sở - Hà Nội - TA118
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Chính Phân Tích Kinh Doanh Khối Hỗ Trợ - Hà Nội - TA139 Cạnh Tranh 26/11/2022

Chuyên Viên Chính Marketing Sản Phẩm - Hà Nội - TA132
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giao Dịch Viên - Đà Nẵng - TA047
- Hạn nộp: 30/11/2022

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hà Nội - TA132
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp - Phòng Quản Trị Tuân Thủ Pháp Lý - Trung tâm Pháp Chế - Hà Nội - TA118
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Pháp Luật - Hà Nội - TA118
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ - Phòng Kiểm Soát Văn Bản Nội Bộ - Trung tâm Pháp Chế - Hà Nội - TA118
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Hà Nội - TA119
- Hạn nộp: 10/11/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA047
- Hạn nộp: 30/11/2022

Head of Procurement - Hà Nội - TA133
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân Viên Xử Lý Nợ Tín Dụng Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA140
- Hạn nộp: 17/11/2022

Nhân viên Tư vấn giải pháp thu hồi nợ qua điện thoại - Hồ Chí Minh, Hà Nội - TA079
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường nợ muộn - Đăk Nông, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam - TA079
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp (Có Tài Sản Bảo Đảm) - Hồ Chí Minh, Long An, Đà Nẵng, An Giang - RCC
- Hạn nộp: 17/11/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang - RCC
- Hạn nộp: 17/11/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng - RCC
- Hạn nộp: 17/11/2022

Cộng Tác Viên/ Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Qua Điện Thoại - Hà Nội, Hồ Chí Minh - RCC
- Hạn nộp: 17/11/2022

Nhân Viên Xử Lý Các Vấn Đề Tài Chính - Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa - RCC
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Tại Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu - RCC
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Muộn Qua Điện Thoại - Hà Nội, Hồ Chí Minh - RCC
- Hạn nộp: 19/11/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Đăk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai - RCC
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tín Chấp Tại Hiện Trường - An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang - RCC
- Hạn nộp: 30/11/2022

Data design junior (Contractor) - TA139
- Hạn nộp: 17/11/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh - RCC
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên/CV chính Báo cáo phân tích - Thu hồi nợ - Hà Nội - TA139
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên viên/CV chính Báo cáo phân tích kinh doanh KHDN - Hà Nội - TA139
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân tích Kinh Doanh - Phòng Phân Tích Nâng Cao - Hà Nội - TA139
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên Viên Chính Xử Lý Nợ Có Tài Sản Đảm Bảo - Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh - TA139
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên Viên Chính Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng Lớn - Hà Nội - TA139
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên Viên Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng Lớn - Hà Nội - TA139
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra & Phòng Chống Gian Lận - Team Điều Tra - Hà Nội - TA139
- Hạn nộp: 17/11/2022

CVCC Điều Tra & Phòng Chống Gian Lận - Bộ Phận Phân Tích & Điều Phối Gian Lận - Hà Nội - TA139
- Hạn nộp: 19/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Thu Hút Nhân Tài - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA014
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán - Phòng Chính Sách Kiểm Toán Và Tổng Hợp - Hà Nội - TA118
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Phát Triển Nguồn - TA133
- Hạn nộp: 25/11/2022

CV hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Nghiệp vụ Thị trường tài chính - TA133
- Hạn nộp: 25/11/2022

Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Tín Dụng Lưu Động - Hà Nội - TA085
- Hạn nộp: 30/10/2022

Thực Tập Sinh Xử Lí Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA085
- Hạn nộp: 30/10/2022

Giám Đốc cao cấp Quan Hệ Khách Hàng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hồ Chí Minh, Hà Nội - TA014
- Hạn nộp: 11/11/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Vay Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA 118
- Hạn nộp: 30/11/2022

CVCC Giám Sát Tuân Thủ - Phòng Giám Sát Nội Bộ - Hà Nội - TA118
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên Cao cấp Phân tích kinh doanh (mảng Thu hồi nợ - TA079)
- Hạn nộp: 07/11/2022

Senior IT Operator - Hà Nội - TA105
- Hạn nộp: 16/11/2022

System Analyst - Hà Nội - TA105
- Hạn nộp: 16/11/2022

Senior Project Manager - Hà Nội - TA105
- Hạn nộp: 16/11/2022

System Analyst - Hà Nội - TA105
- Hạn nộp: 16/11/2022

Senior Talent Acquisition - HCM - TA133
- Hạn nộp: 16/11/2022

CVCC chính sách đãi ngộ và hiệu quả làm việc - Hà Nội - TA133
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán - Khách Hàng Lớn - TA118
- Hạn nộp: 30/11/2022

CVCC Tạo nguồn tuyển dụng (Hợp tác kênh trường) - Hà Nội - TA133
- Hạn nộp: 11/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Sau Vay - Phòng Kiểm Soát Sau Vay Khách Hàng Lớn HO - Hà Nội - TA100
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Tín Dụng - Phòng Thẩm Định KHCN&SME Miền Nam - Hồ Chí Minh - TA118
- Hạn nộp: 31/10/2022

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu) - TA047
- Hạn nộp: 31/10/2022

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Quảng Nam - TA047
- Hạn nộp: 31/10/2022

Project Manager - Dự Án Văn Hóa Doanh Nghiệp - TA136
- Hạn nộp: 31/10/2022

CVCC Vận hành hệ thống CNTT (Data) - Hà Nội - TA105
- Hạn nộp: 21/11/2022

Giao Dịch Viên - Xuyên Mộc (Vũng Tàu) - TA047
- Hạn nộp: 08/11/2022

Nhân Viên Kiểm Soát Rủi Ro Chứng Từ & Vận Hành Số - Hà Nội - TA119
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Tín Dụng - Phòng Tái Thẩm Định Khách Hàng Lớn Miền Nam - Hồ Chí Minh - TA118
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hồ Chí Minh - TA014
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát chất lượng -Trung tâm tối ưu hóa hoạt động vận hành - HN - TA122
- Hạn nộp: 31/10/2022

Assistant Relationship Manager - Hồ Chí Minh - TA110
- Hạn nộp: 30/11/2022

Thực Tập Sinh Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh - TA047
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên viên (Cao cấp) Phát triển sản phẩm NHGD - Tài trợ thương mại - TA122
- Hạn nộp: 30/10/2022

Chuyên viên chính Xử lý tín dụng - Khách hàng DNL Miền Nam - TA122
- Hạn nộp: 31/10/2022

CVCC kiểm toán - Phòng Chính sách Kiểm toán và Tổng hợp - Hà Nội - TA133
- Hạn nộp: 31/10/2022

CVCC Kiểm soát Tuân thủ - Khối Khách hàng Doanh nghiệp Lớn & Đầu tư- Hà Nội - TA014
- Hạn nộp: 31/10/2022

Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
- Hạn nộp: 17/11/2022

Chuyên Viên Chính Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA119
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Bảo Đảm - Quảng Nam - TA092
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Bảo Đảm - Thái Nguyên - TA092
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Bảo Đảm - Đà Nẵng - TA092
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Bảo Đảm - Vĩnh Phúc - TA092
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hưng Yên - TA092
- Hạn nộp: 31/10/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hưng Yên - TA092
- Hạn nộp: 31/10/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hà Nội - TA092
- Hạn nộp: 31/10/2022

CVCC Truy Dấu Tài Sản Thế Chấp - Hà Nội - TA092
- Hạn nộp: 31/10/2022

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh - TA047
- Hạn nộp: 07/11/2022

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh - TA047
- Hạn nộp: 07/11/2022

Kiểm Soát Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh - TA047
- Hạn nộp: 07/11/2022

Senior Talent Acquisition - HN/HCM - TA133
- Hạn nộp: 04/11/2022

Trưởng Phòng Thúc Đẩy Bán - Phân Khúc Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA104
- Hạn nộp: 02/11/2022

Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ - SME - Hà Nội - TA132
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Thu Hút Nhân Tài - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA098
- Hạn nộp: 31/10/2022

CV/CVC/CVCC Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hà Nội - TA095
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA119
- Hạn nộp: 31/10/2022

Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vi mô - Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên - TA132
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng SME - Hà Nội - TA119
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên Chính Quản lý Hiệu suất - Hà Nội - TA132
- Hạn nộp: 31/10/2022

Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh - TA047
- Hạn nộp: 31/10/2022

Chuyên viên phát triển thị trường - Quảng Nam,Bình Thuận, Nha Trang, Phú Yên, Đà Lạt - TA110
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA 110
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA110
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
- Hạn nộp: 30/11/2022

CVC/CVCC Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại - Hồ Chí Minh - TA110
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giao Dịch Viên - Nghệ An - TA126
- Hạn nộp: 27/11/2022

CVCC Thúc Đẩy Bán Khách Hàng Ưu TIên - Hà Nội - TA104
- Hạn nộp: 27/11/2022

Chuyên Gia/Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Và Quản Lý Danh Mục Thẻ - Phòng Quản Lý Danh Mục Thẻ - Hồ Chí Minh - TA104
- Hạn nộp: 27/11/2022

Thực Tập Sinh Xử Lý Nợ - Hồ Chí Minh - Cần Thơ
- Hạn nộp: 25/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Thương Hiệu Tuyển Dụng - Employer Branding - Hà Nội - TA050
- Hạn nộp: 30/11/2022

CVC/CVCC Tuyển dụng – Khối khách hàng cá nhân (RB) - Hà Nội - TA050
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giám Đốc Quản Lý Và Phát Triển Đối Tác - HCM - TA112
- Hạn nộp: 26/11/2022

Chuyên viên cao cấp Quản lý chiến lược Secured - TA082
- Hạn nộp: 26/11/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Đảm Bảo KHCN - Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Ninh - TA107
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Nghiệp Vụ Kho Quỹ - Hà Nội - TA125
- Hạn nộp: 26/11/2022

Trưởng Phòng Mua Sắm Tập trung - Hà Nội - TA125
- Hạn nộp: 26/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Thẻ - Hà Nội - TA125
- Hạn nộp: 26/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hiệu Suất - Hà Nội - TA085
- Hạn nộp: 23/11/2022

Giám Đốc Chi Nhánh - TA111
- Hạn nộp: 09/11/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình - TA104
- Hạn nộp: 23/11/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh - TA104
- Hạn nộp: 23/11/2022

Giao Dịch Viên - TP Hưng Yên (Hưng Yên)- TA112
- Hạn nộp: 23/11/2022

Chuyên Gia Mô Hình Tâm Lý (Part - Times) - Hà Nội - TA107
- Hạn nộp: 29/11/2022

CV/CVC/CVCC Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân (Sản Phẩm Phi Tín Dụng) - Hà Nội - TA104
- Hạn nộp: 23/11/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hà Nội - TA104
- Hạn nộp: 23/11/2022

Giao Dịch Viên - Bình Dương - TA047
- Hạn nộp: 30/11/2022

Kiểm Soát Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Đăk Lăk - TA047
- Hạn nộp: 30/11/2022

Giao Dịch Viên - Hà Nội - TA137
- Hạn nộp: 30/11/2022

CV/CVCC Quan hệ khách hàng ưu tiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam - TA115
- Hạn nộp: 09/11/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phi Tín Dụng - Huế - TA115
- Hạn nộp: 09/11/2022

CV/CVCC Quan hệ khách hàng ưu tiên - Hồ Chí Minh - TA115
- Hạn nộp: 09/11/2022

CV/CVCC Quan hệ khách hàng ưu tiên - Long An, Cần Thơ, An Giang - TA115
- Hạn nộp: 09/11/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phi Tín Dụng - Hồ Chí Minh - TA115
- Hạn nộp: 09/11/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phi Tín Dụng - Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang - TA115
- Hạn nộp: 09/11/2022

Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Thế Chấp - Hồ Chí Minh - TA115
- Hạn nộp: 09/11/2022

Chuyên Viên Tín Dụng - Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang - TA115
- Hạn nộp: 09/11/2022

Giám Đốc Chi Nhánh - Bến Lức - TA115
- Hạn nộp: 09/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Thu Hút Nhân Tài - Mảng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hà Nội
- Hạn nộp: 21/11/2022

Giao Dịch Viên - Nam Định - TA126
- Hạn nộp: 17/11/2022

Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng (ARM) - Khối Ngân Hàng Giao Dịch Và Định Chế Quốc Tế - Hồ Chí Minh - TA122
- Hạn nộp: 30/11/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Khách Hàng Doanh Nghiệp - An Giang - Cần Thơ
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp - Trung Tâm KHDN Vi Mô Gò Vấp, Quang Trung - TA117
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Trung Tâm KHDN Vi Mô Quận 11, Lãnh Binh Thăng - TA117
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Trung Tâm KHDN Vi Mô Trung Sơn, Bình Chánh - TA117
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Trung Tâm KHDN Vi Mô Nơ Trang Long, Bình Thạnh - TA117
- Hạn nộp: 30/11/2022

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: