VPBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên hỗ trợ tín dụng lưu động - Hà Nội - TA133
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 27/12/2023
 2. Chuyên viên Cao cấp Thúc đẩy bán - Bảo hiểm - HCM - TA050
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/12/2023
 3. Giám Đốc Trung Tâm Micro SME - Khu Vực TP.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 4. Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Hiệu Quả - Hồ Chí Minh - TA131
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/12/2023
 5. Trưởng phòng Tài chính Quản trị Hoạt động Thu hồi nợ - Hồ Chí Minh - TA119
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 14/12/2023
 6. Chuyên Viên Cao Cấp Xử Lý Nợ Tố Tụng KHDN - Hà Nội - TA 107
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 7. Trưởng Phòng/ Trưởng Phòng Cao Cấp Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 8. Thực Tập Sinh Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh - TA142
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 50
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 9. Thực tập sinh tín dụng - Hồ Chí Minh - TA047
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 10. Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Tín Dụng Lưu Động - Hà Nội - TA133
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 4
  - Hạn nộp: 14/12/2023
 11. Chuyên viên cao cấp Quản trị Nhân tài - Hà Nội - TA133
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 26/12/2023
 12. CVC/CVCC Chính Sách Rủi Ro Tín Dụng SME - Khối Quản Trị Rủi Ro - Hà Nội - TA107
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 16/12/2023
 13. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Nam - TA047
  - Nơi làm việc: Hà Nam
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 14. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hưng Yên - TA047
  - Nơi làm việc: Hưng Yên
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 15. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Nghệ An - TA047
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 16. CVCC Chính Sách Rủi Ro Tín Dụng KHDN Lớn - Hà Nội - TA107
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 10/12/2023
 17. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng KHCN Nam Định - TA107
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 10/12/2023
 18. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Bắc Giang - TA132
  - Nơi làm việc: Bắc Giang
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 19. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Thái Bình
  - Nơi làm việc: Thái Bình
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 20. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Ninh Bình
  - Nơi làm việc: Ninh Bình
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 21. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Hải Phòng
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 22. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Huế
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 23. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Đà Nẵng
  Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 24. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Quảng Trị
  - Nơi làm việc: Quảng Trị
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 25. Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 26. Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 27. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Bắc Giang
  - Nơi làm việc: Bắc Giang
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 28. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - SME Nam Định - TA117
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 29. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Vĩnh Phúc
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 30. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 31. Chuyên viên cao cấp Vận hành Marketing (Admin Marketing) - HN - TA050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/12/2023
 32. Chuyên Gia Quản Lý Bảng Cân Đối - Trung Tâm ALM - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 09/12/2023
 33. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hà Nội TA092
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 34. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Khu Vực Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc giang
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 35. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hà Nội TA092
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 36. Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại - TA092
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 15
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 37. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội, TP.HCM - TA098
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 38. Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Thế Chấp
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam
  - Số lượng: 11
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 39. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam
  - Số lượng: 11
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 40. Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam
  - Số lượng: 11
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 41. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Sơn La, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam
  - Số lượng: 11
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 42. CVCC Phân Tích Và Quản Lý Danh Mục KHDN Lớn - Hà Nội - TA107
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 43. Chuyên Viên Cao Cấp Cải Tiến Quy Trình (Số Hóa, Tự Động Hóa) - Hà Nội - TA085
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 08/12/2023
 44. Giám Đốc Chi Nhánh
  - Nơi làm việc: Sơn La, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam
  - Số lượng: 8
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 45. Cộng tác viên Dịch vụ khách hàng tại Sân bay - Hà Nội - TA083
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 07/12/2023
 46. Trưởng phòng Bán hàng trực tiếp (DSA) - HCM - TA134
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/12/2023
 47. Trưởng Nhóm Bán Hàng Trực Tiếp - Sản Phẩm Vay Tín Chấp Miền Nam - TA134
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/12/2023
 48. Cộng Tác Viên Giao Dịch Viên - Vĩnh Long - TA142
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 25/11/2023
 49. Thực tập sinh Quản lý dự án Data - Hà Nội - TA139
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 50. CVC hỗ trợ tín dụng - Hà Nội - TA133
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 19/12/2023
 51. Nhân Viên Nhắc Nợ Sớm Qua Điện Thoại - TA140
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 15
  - Hạn nộp: 29/02/2024
 52. Network Expert - Ha Noi - TA105
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/12/2023
 53. Data Backup Operator (Vận hành hệ thống sao lưu) - Ha Noi - TA105
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/12/2023
 54. CVCC Phát triển giải pháp (T24 Developer) - Ha Noi - TA105
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/12/2023
 55. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng - Bình Dương - TA 108
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 21/12/2023
 56. CV hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Nghiệp vụ Thị trường tài chính - TA133
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/12/2023
 57. Senior DevOps Engineer - Ha Noi - TA105
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/12/2023
 58. Chuyên viên cao cấp Thương hiệu - Hà Nội - TA139
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 59. Chuyên viên Chính Phân tích kinh doanh (Thu hồi nợ) - Hà Nội - TA079
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 60. Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ (Bán và Quản lý tài sản bảo đảm PTVT) - Hồ Chí Minh - TA079
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 61. Nhân viên/Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Mê Kông - TA079
  - Nơi làm việc: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, KV Mê Kong, Toàn quốc, KV miền Nam
  - Số lượng: 15
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 62. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính - Hồ Chí Minh - TA119
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 05/12/2023
 63. CVCC Thiết kế - Hà Nội - TA083
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 64. Data Partner – Chuyên viên cao cấp Đối tác dữ liệu - Hà Nội - TA139
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 65. Cybersecurity Digital Forensic Expert - HN/HCM - TA105
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 05/01/2024
 66. CVCC Quản lý sản phẩm số hóa - DA Instant Lending - HN - TA131
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 67. Chuyên viên Cao cấp Quản lý rủi ro tín dụng – DA Mua trước trả sau - HCM - TA131
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 68. CVCC Phân tích Kinh doanh - CC UPL - HCM - TA131
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 69. Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng - Đức Hòa, Long An - TA142
  - Nơi làm việc: Long An
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 70. CV Dịch vụ khách hàng - Đức Hòa, Sông Cầu, Bảo Lộc, Long Khánh - TA142
  - Nơi làm việc: Phú Yên, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 71. Chuyên viên cao cấp Truyền thông - Hà Nội - TA139
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 72. Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng - Đức Hòa, Sông Cầu, Long Khánh, Bảo Lộc - TA142
  - Nơi làm việc: Phú Yên, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An
  - Số lượng: 4
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 73. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Bảo Lộc (Lâm Đồng) - TA142
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 02/12/2023
 74. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Long Khánh (Đồng Nai) - TA142
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 75. CVCC Kinh doanh Sản phẩm đầu tư - Hồ Chí Minh - TA110
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 76. Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên – Hồ Chí Minh - TA047
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 13/12/2023
 77. Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA047
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 06/12/2023
 78. Giám đốc Trung tâm Nền tảng dữ liệu - Khối Quản trị và Phân tích dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 79. Data Scientist Senior/Expert - Hà Nội - TA139
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 5
  - Hạn nộp: 02/12/2023
 80. Thực tập sinh Hỗ trợ Truyền thông và sự kiện - Hà Nội - TA139
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 23/11/2023
 81. TBP Kiểm soát Rủi ro Hệ thống & Số hóa - Hà Nội - TA119
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 04/12/2023
 82. Chuyên Viên Chính Quản Lý Chất Lượng - Khối Vận Hành - Hà Nội - TA085
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 01/12/2023
 83. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Ninh Thuận - TA142
  - Nơi làm việc: Ninh Thuận
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 84. Nhân viên quan hệ khách hàng tín dụng tiểu thương - Quảng Nam - TA142
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 85. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Đà Lạt - Ta142
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 86. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Huế - TA142
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 87. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Đắk Lắk - TA142
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 88. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Phú Yên - TA142
  - Nơi làm việc: Phú Yên
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 89. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Quảng Trị - TA142
  - Nơi làm việc: Quảng Trị
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 90. Data Engineer - Hà Nội - TA083
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 3
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 91. Giao Dịch Viên - Long An - TA142
  - Nơi làm việc: Long An
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 92. Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Tổng Hợp - Hà Nội - TA119
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 93. Assistant Relationship Manager - Hồ Chí Minh - TA110
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 94. Thực Tập Sinh Phòng Chất lượng DVKH HO - Hà Nội - TA137
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 95. Kiểm Soát Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh - TA047
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 26/12/2023
 96. Chuyên Viên Chính Quản Lý Sảnh - Hồ Chí Minh - TA047
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 5
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 97. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng chi nhánh - Phú Yên - TA142
  - Nơi làm việc: Phú Yên
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 98. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Long Thành - Đồng Nai - TA142
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 99. Giao Dịch Viên - Quận 1 - TA142
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 100. Trợ lý Giám đốc quan hệ Khách hàng doanh nghiệp (ARM) - TA071
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 101. Chuyên gia Bảo mật công nghệ thông tin/ IT Security Expert - HN&HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 29/02/2024
 102. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Hà Tĩnh - TA047
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 103. Thực tập sinh Phòng Kiểm soát Rủi ro Chứng từ & Vận hành số - Hà Nội - TA119
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 29/11/2023
 104. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Tại Hiện Trường - Toàn Quốc - TA080
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, An Giang, Kiên Giang, Nam Định, Hà Nam, KV Mê Kong, Toàn quốc, KV miền Nam, KV Miền trung, KV miền Bắc
  - Số lượng: 40
  - Hạn nộp: 28/12/2023
 105. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Tại Hiện Trường - Bắc Trung Bộ - TA080
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, An Giang, Kiên Giang, Nam Định, Hà Nam, KV Mê Kong, Toàn quốc, KV miền Nam, KV Miền trung, KV miền Bắc
  - Số lượng: 40
  - Hạn nộp: 28/12/2023
 106. Chuyên Viên Đào Tạo - TT247- HN-TA137
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 107. Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Hiệu Quả - Hà Nội - TA050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 108. Chuyên Viên Cao Cấp Cải Tiến Quy Trình - Phòng Ứng Dụng Tự Động Hóa - Hà Nội - TA085
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 28/11/2023
 109. Chuyên Viên Cao Cấp - Thẩm Định KHDN - Phòng Thẩm Định KHCN&SME Hội Sở - Hà Nội - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 110. Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Kiểm Toán Phía Bắc - Hà Nội - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 111. Chuyên viên Tài trợ Thương mại - Hà Nội - TA133
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 07/12/2023
 112. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm toán - Phòng Kiểm toán Đơn vị chức năng - Hà Nội - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 113. Chuyên Viên Chính Kiểm Toán - Phòng Kiểm toán Đơn vị Chức năng - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 114. Trưởng Phòng Kinh Doanh - CN Vĩnh Phúc - TA112
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 115. Chuyên Viên / Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Tại Hiện Trường - Hà Nam - TA080
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Nam Định, Hà Nam, KV Mê Kong, Toàn quốc, KV miền Nam, KV miền Bắc
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 24/12/2023
 116. Senior Data Governance Consulting - Hà Nội - TA083
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 3
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 117. Chuyên Viên Cao Cấp - Phòng Giải Quyết Tranh Chấp & Khiếu Nại Tố Cáo - Hà Nội - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 118. Chuyên Viên / Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Tại Hiện Trường - Toàn Quốc - TA080
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Nam Định, Hà Nam, KV Mê Kong, Toàn quốc, KV miền Nam, KV miền Bắc
  - Số lượng: 30
  - Hạn nộp: 24/12/2023
 119. Chuyên viên Chính Chính sách & Giám sát triển khai - Hà Nội - TA119
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 120. Chuyên Gia Tài chính Quản trị - Hà Nội - TA119
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 24/11/2023
 121. Head of Performance Management (Operation Division) - Hanoi - TA083
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 29/11/2023
 122. Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Và Đầu Tư - Hà Nội - TA071
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 123. CVCC Phân tích tín dụng - Khối KHDN CMB (Hà Nội) - TA071
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 25/11/2023
 124. Giám đốc Bán sản phẩm ngoại hối và phái sinh (RM FX Sale)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 125. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Thanh Hóa - TA047
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 29/11/2023
 126. Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân cao cấp - HN, HCM - TA137
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 23/11/2023
 127. NV/CV/CVC/CVCC Bán Hàng Qua Điện Thoại - Miền Bắc
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 128. Product Risk Management Senior/Expert - Integrated Risk Management Center – Hà Nội - TA107
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 01/12/2023
 129. Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay - Quận 5, Quận 6 (Hồ Chí Minh) - TA047
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 130. GĐ cao cấp/GĐ Quan Hệ Khách Hàng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp - HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 131. GĐ cao cấp/GĐ Quan Hệ Khách Hàng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - HCM, Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Cần Thơ
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 132. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Khách Hàng Tiểu Thương - Nghệ An - TA047
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 133. Chuyên viên chính/cao cấp Chính sách kinh doanh – Hà Nội – TA050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 23/11/2023
 134. Chuyên viên chính/Cao cấp Kế hoạch và phân tích kinh doanh – Hà Nội – TA050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 23/11/2023
 135. Chuyên Gia Ngành (Bất Động Sản, Xây Dựng và Lắp đặt) - Khối Tín Dụng - Hà Nội/ Hồ Chí Minh - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 136. Chuyên Viên Chính - Kiểm Soát Sau Vay Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA 118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 137. Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Sau Vay KH SME - Hà Nội - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 138. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Luật - Hà Nội - TA118
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 139. Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hà Nội - TA132
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 01/12/2023
 140. Head of Performance Management (Operation Division) - Hanoi - TA085
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/11/2023
 141. Quản lý Mảng Vận hành ứng dụng tương tác
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/12/2023
 142. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Huế - Ta142
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 143. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Gò Vấp, Quận 12, Hóc Môn - TA047
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 27/11/2023
 144. CVC quản lý sản phẩm - Hồ Chí Minh - TA131
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/11/2023
 145. Giám Đốc Trung Tâm SME Phú Thọ kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh Phú Thọ - TA132
  - Nơi làm việc: Phú Thọ
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 146. CVCC Phát triển sản phẩm Thẻ - Phòng phát triển sản phẩm thẻ - TA131
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/11/2023
 147. Nhân Viên/Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội (Khu vực Thanh Xuân, Mỹ Đình) - TA098
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 148. Chuyên viên Xử lý nợ (nợ sớm SME) – Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai - TA108
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 27/11/2023
 149. Chuyên viên XLN KHDN – Gia Lai - TA108
  - Nơi làm việc: Gia Lai, Đồng Nai
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 27/11/2023
 150. Chuyên gia Quản lý Phân khúc Mass Affluent - HN - TA050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 17/11/2023
 151. CVC/CVCC Quản lý sản phẩm đầu tư - HN - TA050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 17/11/2023
 152. CVCC Quản lý sản phẩm số hóa tín chấp - HN - TA050
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 19/11/2023
 153. Chuyên viên Tổng đài chăm sóc khách hàng – TT 247 - TA137
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 18/11/2023
 154. Chuyên viên Thu Hồi Nợ Hiện trường - Kiên Giang, Bến Tre, Long An - TA079
  - Nơi làm việc: Long An, Bến Tre, Kiên Giang
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 155. Chuyên viên Thu Hồi Nợ Hiện trường - Kiên Giang, Bến Tre, Long An - TA079
  - Nơi làm việc: Long An, Bến Tre, Kiên Giang
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 156. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Vĩnh Long - TA142
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 157. Nhân Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường Hà Nội - TA140
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 10
  - Hạn nộp: 01/02/2024
 158. Chuyên viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm – Ô Tô – TT cho vay thế chấp - HCM - TA137
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 159. Expert Data Governance - Hanoi - TA083
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 2
  - Hạn nộp: 21/11/2023
 160. Chuyên Viên giữ chân KH đóng SPDV - TT 247 - HN - TA137
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 161. CV CSKH Chuyên sâu - TT 247 - HN - TA137
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 162. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng KHCN Phú Thọ - TA107
  - Nơi làm việc: Phú Thọ, Hải Dương
  - Số lượng: 3
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 163. Head of Integrated AI Department - Hà Nội - TA003
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 164. CVC Xử lý nghiệp vụ - Phòng tài trợ thương mại - TA133
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 20/11/2023
 165. Head of Integrated Data Governance Department - Hà Nội - TA003
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Số lượng: 1
  - Hạn nộp: 30/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: