VPBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giao Dịch Viên - Quảng Ngãi - TA142
  Nơi làm việc: Quảng Ngãi
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 2. Chuyên Viên Cao Cấp Phân tích tài chính - Phòng Giám sát kết quả tài chính các công ty con và Hệ sinh thái - TA119
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 21/05/2024
 3. Java Developer/ CVCC Phát triển giải pháp - TA150
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 09/05/2024
 4. Senior Business Intelligence Analyst - Hà Nội - TA139
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 5. Senior Payment Analyst - Hà Nội - TA139
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 6. Giao dịch viên - Hải Phòng, Như Quỳnh (Hưng Yên), Hải Dương - TA126
  Nơi làm việc: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 18/05/2024
 7. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Quản trị rủi ro Tích hợp (Mảng QTRR tín dụng & Basel II) - Hà Nội - TA107
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 8. CVCC Phân tích rủi ro - Phòng Giám Sát Rủi Ro - Hà Nội - TA107
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 9. Integrated risk modeling Junior (Market and/or Liquidity risk) - Hà Nội - TA107
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 10. Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu - Phòng Quản lý danh mục - Hồ Chí Minh - TA108
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 11. CV/CVCC Bán sản phẩm cho vay thế chấp - Đồng Văn, Lý Nhân (Hà Nam); Nghệ An; Nam Định - TA126
  Nơi làm việc: Hà Nam
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 18/05/2024
 12. CV/CVCC Tư vấn tài chính cá nhân - Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh
  Nơi làm việc: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nam
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 15/06/2024
 13. Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Thế Chấp - Hồ Chí Minh - TA115
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 15
  Ngày Hết Hạn: 20/04/2024
 14. CVC/CVCC Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Ninh Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Nam ĐỊnh - TA098
  Nơi làm việc: Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Đà Nẵng
  Số lượng: 15
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 16. Thực Tập Sinh Dịch Vụ Khách Hàng - Hà Nội - TA137
  Thực Tập Sinh Dịch Vụ Khách Hàng - Hà Nội - TA137
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 3
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 17. Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân địa bàn Hà Nội Tháng 04 – TA134
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 15
  Ngày Hết Hạn: 09/05/2024
 18. Giao dịch viên Hà Nội Tháng 04 – TA134
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 10/05/2024
 19. Cộng Tác Viên Giao Dịch Viên - Quận 7 (Hồ Chí Minh) - TA142
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 20/04/2024
 20. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng Pháp Lý Miền Nam - TA 108
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 21. Kiểm Soát Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Tây Ninh - TA142
  Nơi làm việc: Tây Ninh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 22. Giám Đốc Quan hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội/Hồ Chí Minh - TA143
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 23. Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Hà Nội/Hồ Chí Minh - TA143
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 24. CVCC Thúc đẩy bán - Bảo hiểm Nhân thọ - HN/HCM - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 25. Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng (ARM) - Trung Tâm FDI - TA122
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 26. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Quảng Bình - TA098
  Nơi làm việc: Quảng Bình
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 27. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Thái Bình - TA098
  Nơi làm việc: Thái Bình
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 28. Trưởng Phòng/Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Tây Ninh - TA142
  Nơi làm việc: Tây Ninh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 29. Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Thế Chấp - Quận Tân Phú (Hồ Chí Minh) - TA047
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 30. Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Thế Chấp - Quận 8 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 31. Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Thế Chấp - Quận 6 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Thế Chấp - Quận 6 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 32. Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Thế Chấp - Quận Tân Bình (Hồ Chí Minh) - TA047
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 33. CVCC Chính Sách Rủi Ro Tín Dụng KHDN Lớn - Hà Nội - TA107
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 08/05/2024
 34. Thực tập sinh Nghiệp vụ thị trường tài chính - Hà Nội - TA133
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 3
  Ngày Hết Hạn: 16/05/2024
 35. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Lào Cai - TA047
  Nơi làm việc: Lào Cai
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 36. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Nghệ An - TA047
  Nơi làm việc: Nghệ An
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 37. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Tĩnh - TA047
  Nơi làm việc: Hà Tĩnh
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 38. Giám đốc/Giám đốc cao cấp Bán sản phẩm ngoại hối và phái sinh (SRM/RM FX Sale)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 39. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hồ Chí Minh - TA141
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 40. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA117
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 41. Chuyên Gia Phê Duyệt Tín Dụng, Khối Tín Dụng - Hồ Chí Minh - TA 118
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 42. Thực tập sinh Phòng Quản lý đối tác tập trung OneRB - HO - Hà Nội - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 43. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Gia Lai - TA143
  Nơi làm việc: Gia Lai
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 44. CVC/CVCC Chính Sách Rủi Ro Tín Dụng SME - Khối Quản Trị Rủi Ro - Hà Nội - TA107
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 45. VPBank Technology Young Talent – Khối Công Nghệ Thông Tin
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 03/05/2024
 46. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Hà Nội - TA098
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 47. CVCC Kiểm toán - Phòng Kiểm Toán Công nghệ Thông tin - Hà Nội - TA118
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 48. Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 03/05/2024
 49. Giao Dịch Viên - Đà Nẵng - TA142
  Nơi làm việc: Đà Nẵng
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 50. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội - TA132
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 51. Quản lý Vận hành cơ sở hạ tầng - Hà Nội - TA105
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 52. Chuyên viên XLN tố tụng KHDN - Bình Dương - TA108
  Nơi làm việc: Bình Dương
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 53. Senior Business Analyst (Digital Lending/LOS) - Risk Strategy Department - Ho Chi Minh - TA108
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 54. Chuyên Gia Phân Tích Tài Chính - P. Giám sát kết quả tài chính công ty con và hệ sinh thái - Hà Nội - TA119
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 14/05/2024
 55. Senior Project Manager (Cloud Migration/ Cloud Transformation) - TA150
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 01/05/2024
 56. Chuyên Gia Phân Tích Tài Chính - Hà Nội - TA119
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 14/05/2024
 57. Giao Dịch Viên - Bình Phước - TA142
  Nơi làm việc: Bình Phước
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 58. Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Cần Giờ - TA142
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 59. VPBank Data Talent – EDA Division
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 03/05/2024
 60. Kiểm Soát Viên - La Gi (Bình Thuận) - TA142
  Nơi làm việc: Bình Thuận
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 61. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ - Kiểm Toán Miền Nam - TA118
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 62. Chuyên Viên Cao Cấp Mua Sắm Tập Trung - Hà Nội - TA118
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 63. Chuyên Viên Chính Điều Tra & Phòng Chống Gian Lận - HCM - TA118
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 64. CVC/CVCC Phân Tích Kinh Doanh (Mảng Thu Hồi Nợ) - Hà Nội - TA080
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 65. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo & Phát triển - Hà Nội - TA080
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 66. CVC Phân Tích Kinh Doanh (Mảng Mua Bán Nợ) - Hà Nội - TA080
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 67. CVCC Phân tích nghiệp vụ - Hà Nội - TA139
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 3
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 68. Senior Data Scientist - Hà Nội - TA139
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 69. Analytics Governance Officer - Hà Nội - TA139
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 70. Data Governance Expert - Hà Nội - TA139
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 71. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nghiệp Vụ RPA - Hà Nội - TA085
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 01/05/2024
 72. Java Deveoper (Spring boot) - HN - TA144
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 73. Expert, Cloud DevOps Engineer - TA144
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/07/2024
 74. Cloud DevOps Engineer - Hà Nội- TA144
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/06/2024
 75. Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Thế Chấp - Quận 5 (Hồ Chí Minh)- TA047
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 14/05/2024
 76. CVCC Quản trị/ Vận hành hệ thống CNTT - Hanoi - TA105
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 10/05/2024
 77. Chuyên viên Cao cấp Quản lý đối tác - Hồ Chí Minh - TA131
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 15/06/2024
 78. Kiểm Soát Viên - Đức Hòa (Long An) - TA142
  Nơi làm việc: Long An
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 79. Trưởng phòng Nghiệp vụ thị trường tài chính - Hà Nội - TA133
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 80. CV/CVC Quản Trị Và Kiểm Định Mô Hình - Phòng QTRR Tích Hợp - Hà Nội - TA107
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 81. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng Thế Chấp KHDN - Hà Nội - TA107
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 82. CV/CVC Quản Lý Chất Lượng Xử Lý Nợ - Hà Nội - TA107
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 83. Nhân viên/Chuyên viên Quản lý tín dụng qua điện thoại - Hà Nội - TA080
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 20
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 84. CVC Kiểm soát chất lượng THN (mảng AI Callbot) - TA080
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 29/04/2024
 85. Martech and Digital Campaign Manager - Hà Nội - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 15/06/2024
 86. Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Hiệu Quả - Phòng Quản lý chuyển đổi - Hà Nội - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 15/06/2024
 87. Nhân viên/Chuyên viên xử lý nợ qua điện thoại - Hà Nội - TA080
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 28/05/2024
 88. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp (Có tài sản đảm bảo) - Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội - TA080
  Nơi làm việc: Hà Nội, Ninh Bình, Lâm Đồng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 28/05/2024
 89. Thực Tập Sinh Phân Tích Kinh Doanh
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 15/04/2024
 90. Quản Lý Dự Án - Phòng Ứng Dụng Tự Động Hóa - Hà Nội - TA085
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 28/04/2024
 91. Giao Dịch Viên - Tân An (Long An) - TA142
  Giao Dịch Viên - Tân An (Long An) - TA142
  Nơi làm việc: Long An
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 20/04/2024
 92. Thực tập sinh Phòng Dịch vụ tài khoản - Hà Nội - TA083
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 93. Nhân Viên/Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tại Địa Bàn - Nam Định - TA080
  Nơi làm việc: Nam Định
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 27/04/2024
 94. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Tại Hiện Trường - Đồng Nai (Long Thành + Nhơn Trạch) - TA080
  Nơi làm việc: Đồng Nai
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 27/04/2024
 95. Chuyên viên chính Biên/Phiên dịch - Hà Nội - TA083
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 29/04/2024
 96. Chuyên Viên Kinh Doanh - Hàm Nghi, Nam Từ Liêm - TA117
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 97. Chuyên viên cao cấp Quản lý quy trình, văn bản Khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội - TA083
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 29/04/2024
 98. Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - Gia Lai - TA079
  Nơi làm việc: Đắk Lắk, Gia Lai, KV Tây Nguyên
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 14/05/2024
 99. Nhân viên/Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Mê Kông - TA079
  Nơi làm việc: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, KV Mê Kong, Toàn quốc, KV miền Nam
  Số lượng: 15
  Ngày Hết Hạn: 31/05/2024
 100. Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - Bình Thuận, Gia Lai, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Ninh Thuận - TA079
  Nơi làm việc: Đắk Lắk, Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận, KV Tây Nguyên
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 101. Chuyên viên Xử Lý Nợ Thế chấp - Lâm Đồng- TA079
  Nơi làm việc: Lâm Đồng
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 102. Chuyên viên Cao cấp Quản trị Dữ liệu (BA) - Hà Nội - TA119
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 09/05/2024
 103. Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Gia Nghĩa (Đắk Nông) - TA142
  Nơi làm việc: Đắk Nông
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 03/05/2024
 104. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm TD (Term Deposit) - Hà Nội - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 105. Senior Tester - Hà Nội - TA139
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 3
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 106. Senior Quality Assurance - Hà Nội - TA139
  Senior Quality Assurance - Hà Nội - TA139
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 3
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 107. Giám Đốc Chi Nhánh - Củ Chi (Hồ Chí Minh) - TA047
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 108. Chuyên viên chính tài trợ thương mại - TA133
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 08/05/2024
 109. Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ - Hà Nội - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 110. Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Tín Dụng Lưu Động - Hà Nội - TA133
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 25/04/2024
 111. Giao Dịch Viên - Kiên Giang - TA142
  Nơi làm việc: Kiên Giang
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 10/04/2024
 112. CVCC Nâng cao trải nghiệm khách hàng (Project Coordinator khối OPS) - Hà Nội - TA083
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 27/04/2024
 113. Devops Engineer/System Engineer - TA144
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 114. Chuyên viên chính vận hành hệ thống nhân sự - TA 133
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 21/05/2024
 115. Chuyên gia triển khai hệ thống nhân sự (HRIS) - TA 133
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 21/05/2024
 116. Marketing Data and Martech Specialist - HaNoi - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 117. CVCC Phân tích dữ liệu Marketing và Martech - Hà Nội - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 118. Chuyên Gia Tài chính Quản trị - Hồ Chí Minh - TA119
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 06/05/2024
 119. CVC Chính sách kinh doanh – Hà Nội – TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 120. CVCC Quản trị hệ thống (Khối HR) - Hà Nội - TA 133
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 121. Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Sóc Trăng - TA142
  Nơi làm việc: Sóc Trăng
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 122. Chuyên viên Chính Phân tích kinh doanh (Giải pháp xử lý nợ) - Hà Nội - TA079
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 123. Chuyên gia Phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ (TA071)
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 25/04/2024
 124. Senior Talent Acquisition Specialist (IT) - Hanoi - TA105
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 26/04/2024
 125. Nhân viên Quản lý tín dụng sau vay qua điện thoại - Hà Nội - TA140.
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 25/04/2024
 126. CVC/CVCC Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận 5 - TA047
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 127. CVC/CVCC Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận Tân Bình - TA047
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 128. Chuyên viên tư vấn thẻ tín dụng - Hà Nội - TA137
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 129. [IT Security] SOC Specialist - HN/HCM - TA144
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 130. CVC Quản lý sản phẩm tài khoản & giải pháp thanh toán - Hà Nội/Hồ Chí Minh - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 131. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hàm Nghi, Nam Từ Liêm - TA117
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 132. Kiểm Soát Viên - Sông Cầu (Phú Yên) - TA142
  Nơi làm việc: Bình Định, Phú Yên
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 20/04/2024
 133. Giao Dịch Viên - Sông Cầu (Phú Yên) - TA142
  Nơi làm việc: Phú Yên
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 20/04/2024
 134. Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Nghệ An - TA098
  Nơi làm việc: Nghệ An
  Số lượng: 5
  Ngày Hết Hạn: 10/05/2024
 135. Thực tập sinh Phân tích kinh doanh - Trung tâm Sản phẩm cho vay thế chấp - TA137
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 136. Senior Tester - Hanoi/HoChiMinh - TA131
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 137. Trưởng Phòng Kinh doanh Khách Hàng Tiểu Thương - Lào Cai - TA047
  Nơi làm việc: Lào Cai
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 07/05/2024
 138. Thực tập sinh Đối soát và Báo cáo - Hội Sở
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 139. Thực tập sinh Phân tích kinh doanh - Hội Sở - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 30/05/2024
 140. Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ (Bán và Quản lý TSBĐ là Bất động sản) - Hồ Chí Minh, Hà Nội - TA079
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 141. Chương trình VPBank Technology Hackathon 2024
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 100
  Ngày Hết Hạn: 18/04/2024
 142. Trưởng Phòng Kinh doanh Khách Hàng Tiểu Thương - Bỉm Sơn (Thanh Hóa) - TA047
  Nơi làm việc: Thanh Hóa
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 15/05/2024
 143. Trưởng Bộ Phận Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA133
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 01/05/2024
 144. Chuyên Gia Phân Tích Tài Chính - Phòng Tài chính quản trị Hoạt động thu hồi nợ - TA083
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 17/04/2024
 145. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng Có Tài Sản Khu Vực Ninh Bình
  Nơi làm việc: Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh
  Số lượng: 10
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 146. Head of Trainning - RB - Hà Nội/Hồ Chí Minh - TA050
  Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 16/05/2024
 147. Chuyên Viên Chính Quản Lý Chất Lượng - Hà Nội - TA085
  Nơi làm việc: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 19/04/2024
 148. Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Mỹ Tho (Tiền Giang) - TA142
  Nơi làm việc: Tiền Giang
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 30/04/2024
 149. Giao Dịch Viên - Trà Vinh - TA142
  Nơi làm việc: Trà Vinh
  Số lượng: 2
  Ngày Hết Hạn: 20/04/2024
 150. Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Bắc Bình (Bình Thuận) - TA142
  Nơi làm việc: Bình Thuận
  Số lượng: 1
  Ngày Hết Hạn: 20/04/2024

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: