VPBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

VPBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 2. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 3. Giám đốc HDBank
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Giang,Thành phố Hà Nội,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Ninh Bình
 4. Chuyên viên giám sát nợ
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 5. Chuyên viên hành chính
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên
 6. Chuyên viên phát triển sản phẩm phi tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 7. Chuyên viên xử lý nợ (HO)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 8. Nhân viên kiểm ngân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên
 9. Thủ quỹ
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên
 10. Chuyên viên cao cấp Engagement Dự án ứng dụng BNPL
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 11. Chuyên viên Digital Banking
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí M
 12. Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 13. Các vị trí Phát triển mạng lưới năm 2022
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Ninh Thuận,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Kon Tum,Tỉnh Ninh Bình
 14. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 15. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 2 (RM-2)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 16. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 17. Chuyên viên chuyên trách An sinh xã hội (CSR) & Giải thưởng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 18. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 19. Chuyên viên phát triển thương hiệu
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 20. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 21. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 22. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 23. Chuyên viên Telesale và Dịch vụ khách hàng Thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 24. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 25. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 26. Trưởng Bộ phận Telesale Thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 27. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 28. Chuyên viên phát triển kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 29. Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 30. Giám đốc QHKH Doanh nghiệp lớn (CIB)
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 31. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 32. Chuyên viên Quản lý tài sản nợ/ Tài sản có (ALM)
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 33. Giao dịch viên (Dự nguồn)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 34. Chuyên viên Báo cáo quản trị
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 35. Chuyên viên báo cáo tài chính
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 36. Chuyên viên cao cấp Content SEO
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 37. Chuyên viên cao cấp phân tích kỹ thuật & Digital
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 38. Chuyên viên cao cấp phát hành thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 39. Chuyên viên cao cấp phát triển doanh thu Dự án ứng dụng BNPL
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 40. Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác Dự án ứng dụng BNPL
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 41. Chuyên viên cao cấp Quản lý Kênh phân phối Thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 42. Chuyên viên cao cấp Thiết kế hình động
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 43. Chuyên viên Digital Marketing thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 44. Chuyên viên Hợp tác Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 45. Chuyên viên Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn Nhân lực và Quản trị hiệu quả bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 46. Chuyên viên Kinh doanh thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 47. Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 48. Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm và Quan hệ đối tác bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 49. Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường, thanh khoản
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 50. Chuyên viên trainer Dự án ứng dụng BNPL
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 51. Chuyên viên Vận hành và Quản lý Dịch vụ bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 52. Giảng viên kỹ năng mềm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 53. Nhân viên Dự án thẻ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 54. Trưởng bộ phận Kiểm soát tuân thủ và Pháp lý
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 55. Trưởng bộ phận Phân tích kỹ thuật
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí M

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: