VPBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Collection Strategy Manager - Retail Risk - Ho Chi Minh Hồ Chí Minh 31/08/2022

Senior Data Analyst – Fraud Prevention & Investigation Department - Ho Chi Minh - TA108 Hồ Chí Minh 31/07/2022

Nhân Viên Kiểm Soát Rủi Ro Chứng Từ & Vận Hành Số - Hồ Chí Minh - TA119 Hồ Chí Minh 15/07/2022

Nhân Viên Kiểm Soát Rủi Ro Chứng Từ & Vận Hành Số - Hà Nội - TA119 Hà Nội 15/07/2022

Chuyên Viên Thanh Toán & Đối Soát Thẻ - Hà Nội - TA119 Hà Nội 15/07/2022

Kiểm Soát Viên Đối Soát Thẻ - Hà Nội - TA119 Hà Nội 15/07/2022

Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại - TA092 Hà Nội 31/08/2022

Nhân viên thu hồi nợ - Nghệ An - TA092 Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Nam, Thanh Hóa 31/07/2022

Nhân viên thu hồi nợ hiện trường - Thanh Hóa - TA 092 Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Nam, Thanh Hóa 31/08/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Hiện Trường - An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp TA079 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp 31/07/2022

Chuyên viên chính Phân tích Dữ liệu (Phòng Điều tra và Phòng chống gian lận) - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 31/07/2022

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA110 Hồ Chí Minh 13/07/2022

Chuyên Gia Marketing Và Thương Hiệu - Trung Tâm Marcom - Hà Nội - TA 118 Hồ Chí Minh 21/07/2022

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Phân tích kinh doanh - Trung tâm Phân tích kinh doanh - Hà Nội - TA083 Hà Nội 12/07/2022

Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Huế - TA 016 Thừa Thiên Huế 09/07/2022

Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay - Đà Nẵng - TA -016 Đà Nẵng 09/07/2022

Thực Tập Sinh Tài Trợ Thương Mại - Hà Nội - TA085 Hà Nội 30/06/2022

Thực Tập Sinh Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hà Nội - TA085 Hà Nội 30/06/2022

Thực Tập Sinh Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân – Hà Nội – TA085 Hà Nội 30/06/2022

Thực Tập Sinh Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng SME – Hà Nội – TA085 Hà Nội 30/06/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Thu Hút Nhân Tài - Hà Nội - TA109 Hà Nội 08/07/2022

Chuyên Gia Phát Triển Tổ Chức Và Văn Hóa Doanh Nghiệp - Hà Nội - TA109 Hà Nội 08/07/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Nhân Tài - Hà Nội - TA109 Hà Nội 08/07/2022

CVCC phát triển giải pháp/ Fullstack Developer - Hà Nội - TA105 Hà Nội 20/07/2022

Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Gò Vấp - TA014 Hồ Chí Minh 08/07/2022

Chuyên Viên Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Quận 1, Quận 3, Phú Nhuận - TA014 Hồ Chí Minh 08/07/2022

Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nam - TA098 Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam 07/07/2022

Giám Đốc Trung Tâm SME - Nam Định - TA098 Nam Định 07/07/2022

Kiểm Soát Viên Thanh Toán - Hà Nội - TA119 Hà Nội 30/06/2022

Chuyên Viên Phòng Phát Triển Nguồn - Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực - TA089 Hà Nội 20/06/2022

Chuyên Viên Chính Thẩm Định Tín Dụng - Phòng Thẩm Định Tín Dụng KHCN&SME Miền Nam - Hồ Chí Minh - TA118 Hồ Chí Minh 30/06/2022

Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Tín Dụng - Hà Nội - TA085 Hà Nội 30/06/2022

Trưởng Phòng Kinh Doanh TT Micro - Nơ Trang Long, Bình Thạnh - TA014 Hồ Chí Minh 06/07/2022

Senior Project Manager_TA030 Hà Nội 31/07/2022

Chuyên gia an ninh bảo mật CNTT_Application Security_TA030 Hà Nội 31/07/2022

Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh - TA047 Hồ Chí Minh 07/07/2022

Thực tập sinh Báo cáo và Phân tích kinh doanh - Hà Nội - TA083 Hà Nội 18/06/2022

DevOps Engineer Hà Nội 14/07/2022

Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội, Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh 03/07/2022

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ - Business Analyst (BA) Hà Nội 15/07/2022

Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA016 Hồ Chí Minh 02/07/2022

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh -TA 016 Hồ Chí Minh 02/07/2022

Chuyên Gia Quản Trị Nhân Tài - Hà Nội - TA089 Hà Nội 30/06/2022

Chuyên gia Phát triển giải pháp/ Data Expert - Hà Nội - TA105 Hà Nội 20/07/2022

Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA 110 Hồ Chí Minh 30/06/2022

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: