VPBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Huy Động - Hà Nội - TA104Hà Nội
- Hạn nộp: 20/08/2022

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Linh Đàm (Hà Nội) - TA104Hà Nội
- Hạn nộp: 20/08/2022

Chuyên viên Xử lý nợ có Tài sản bảo đảm - Đà Nẵng, Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/08/2022

Thực Tập Sinh Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hồ Chí Minh - TA085Hà Nội
- Hạn nộp: 06/08/2022

Thực Tập Sinh Tài Trợ Thương Mại - Hà Nội - TA085Hà Nội
- Hạn nộp: 06/08/2022

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị - TA016Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 20/08/2022

Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA 016Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 20/08/2022

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Đà Nẵng, Huế - TA016Quảng Bình
- Hạn nộp: 31/08/2022

Giám Đốc Chi Nhánh - Khu Vực TP Huế - TA 016Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay - Đà Nẵng - TA -016Đà Nẵng
- Hạn nộp: 31/08/2022

Nhân Viên Kiểm Soát Rủi Ro Chứng Từ & Vận Hành Số - Hồ Chí Minh - TA119Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Giao Dịch Viên - Quảng Nam - TA047Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 17/08/2022

Nhân Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô – Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang - TA098Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

CG Vận hành hệ thống (Data) - Hà Nội - TA105Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Cloud Data Expert/ Data Engineer - Hà Nội - TA105Hà Nội
- Hạn nộp: 15/09/2022

CVC Kiểm toán Khối KTNB - HCM - TA109Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/08/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng Cấu trúc nợ - Hà Nội - TA118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Truyền Thông - Phòng Văn Hóa Doanh Nghiệp - Trung Tâm Marcom - TA 118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Cao cấp Kiểm Soát Rủi Ro Chứng Từ & Vận Hành Số - Hà Nội - TA119Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Sau Vay - Phòng Kiểm Soát Sau Vay Khách Hàng Lớn MN - Hồ Chí Minh - TA118Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Truyền Thông - Phòng Văn Hóa Doanh Nghiệp - Trung Tâm Marcom - TA 118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng SME - Hà Nội - TA119Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Chính Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA119Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Giao Dịch Viên - Tây Ninh - TA047Tây Ninh
- Hạn nộp: 17/08/2022

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hồ Chí Minh - TA117Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Chính Phòng Giám Sát Nội Bộ - Hà Nội - TA118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh -TA 016Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 17/08/2022

Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA016Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 17/08/2022

Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA117Hà Nội
Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

CV/CVCC Quan hệ khách hàng ưu tiên - Long An, Kiên Giang, Cần Thơ - TA115Cần Thơ
- Hạn nộp: 30/08/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Đào tạo (phụ trách E learning và Quản trị hệ thống), Học viện VPBank - TA109Hà Nội
- Hạn nộp: 29/08/2022

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh - TA047Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 13/08/2022

Fire fighter_Integrated Risk BI - Hà Nội - TA107Hà Nội
- Hạn nộp: 16/08/2022

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA098Hà Nội
- Hạn nộp: 18/08/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Tín Dụng - Phòng Thẩm Định Tín Dụng KHCN&SME Hội Sở - Hà Nội - TA118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp - RCCHồ Chí Minh
- Hạn nộp: 13/08/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình - RCCHà Nội
- Hạn nộp: 13/08/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện thoại - Hà Nội, Hồ Chí Minh - RCCHà Nội
Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/08/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp Hiện Trương - Kiên Giang, Đồng Tháp, An GiangHồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Vay - Khách Hàng Cá Nhân Và SME - Hà Nội - TA118Hà Nội
- Hạn nộp: 12/08/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Vay - KHCN - Hà Nội - T118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 12/08/2022

CVC Kiểm toán nội bộ (Phòng Kiểm toán Đơn vị chức năng) - Hà Nội - TA109Hà Nội
- Hạn nộp: 13/08/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ - Phòng Quản Trị Tuân Thủ Pháp Lý - Trung tâm Pháp Chế - Hà Nội - TA118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Viên Cao Cấp - Phòng Quản Trị Tuân Thủ Pháp Lý - Trung tâm Pháp Chế - Hà Nội - TA118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Nhân Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng - TA098Hà Nội
- Hạn nộp: 13/08/2022

Nhân Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị - TA098Hà Nội
- Hạn nộp: 13/08/2022

Trưởng Phòng Kinh Doanh Trung Tâm Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô – Bình Chánh, Hồ Chí Minh - TA117Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên viên Cao cấp Chính sách và Giám sát Triển Khai - QLRR Vận hành - TA122Hà Nội
- Hạn nộp: 30/08/2022

Thực Tập Sinh Nghiệp Vụ Thị Trường Tài Chính - Hà Nội - TA085Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2022

Cộng Tác Viên Tuyển Dụng - Hồ Chí MinhHồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh - TA047Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 10/08/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Đào Tạo - Hồ Chí Minh - TA109Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 22/08/2022

Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Tín Dụng Lưu Động - Hà Nội - TA085Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2022

Thực tập sinh Thực Địa - Miền Trung và Miền Nam - TA085Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

Thực Tập Sinh Xử Lí Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA085Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2022

Thực Tập Sinh Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng SME – Hà Nội – TA085Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên gia đào tạo và phát triển (Learning partner) - Hà Nội - TA109Hà Nội
- Hạn nộp: 17/08/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh - Hà Nội - TA105Hà Nội
- Hạn nộp: 17/08/2022

Campaign Marketing - Hà Nội - TA105Hà Nội
- Hạn nộp: 31/08/2022

Chuyên Gia Phân tích kinh doanh khối KHCN - BICC - HN&HCM - TA083Hà Nội
Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 07/08/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Và Giám Sát Triển Khai - Hà Nội - TA119Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng SME - Hà Nội - TA119Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA119Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Gia Phát Triển Tổ Chức Và Văn Hóa Doanh Nghiệp - Hà Nội - TA109Hà Nội
- Hạn nộp: 05/08/2022

Chuyên Gia Quản Trị Nhân Tài - Hà Nội - TA089Hà Nội
- Hạn nộp: 05/08/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Nhân Tài - Hà Nội - TA109Hà Nội
- Hạn nộp: 03/08/2022

Chuyên Viên Phân Tích Và Quản Lý Danh Mục - Hà Nội - TA084Hà Nội
- Hạn nộp: 03/08/2022

Chuyên Gia Mô Hình Tâm Lý - Hà Nội - TA107Hà Nội
- Hạn nộp: 03/08/2022

Chuyên Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại - Hồ Chí Minh - TA115Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/08/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Kiểm Soát Văn Bản Nội Bộ - Trung tâm Pháp Chế - Hà Nội - TA118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ - Phòng Kiểm Soát Văn Bản Nội Bộ - Trung tâm Pháp Chế - Hà Nội - TA118Hà Nội
- Hạn nộp: 31/07/2022

CVCC Vận hành hệ thống Online Banking - Hà Nội - TA105Hà Nội
- Hạn nộp: 24/08/2022

Capital Governance Junior - Hà Nội - TA107Hà Nội
- Hạn nộp: 01/08/2022

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: