VPBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng VPBank Tuyển dụng:

VPBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Thực tập sinh Phòng QTHT & PTN – Team Tạo Nguồn - HN - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/09/2023
 2. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Khu Vực TP.HCM - TA141
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 02/09/2023
 3. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - TT SME Quảng Trị - TA117
  Quảng Trị Lương thỏa thuận 31/08/2023
 4. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận Tân Bình, Quận Tân Phú (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 5. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận Gò Vấp, Quận 12 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 6. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Quận Tân Bình, Quận Tân Phú (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 7. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận 5, Quận 6 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 8. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hóc Môn, Củ Chi (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 9. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Quận Gò Vấp, Quận 12 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 10. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận 10, Quận 11 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 11. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Quận Tân Bình (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 12. Trưởng Bộ Phận Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/09/2023
 13. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận 10, Quận 11 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 14. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Quận Tân Bình (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 15. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Quận 10, Quận 11 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 16. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Quận 5, Quận 6 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 17. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hóc Môn, Củ Chi (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 18. Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh Khách hàng Tiểu Thương - Hội Sở Hồ Chí Minh - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 19. Trưởng Phòng Quản lý Phân Khúc Khách Hàng Tiểu Thương - Hội Sở Hồ Chí Minh - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 20. Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Quận Tân Bình (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 21. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Bình Tân (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 22. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Bình Tân (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 23. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Nội và Khu Vực Phía Bắc - TA110
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/09/2023
 24. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 25. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Lào Cai, Bắc Ninh - TA110
  Lào Cai
  Bắc Ninh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 26. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Hà Nội và Khu Vực Phía Bắc - TA110
  Hà Nội
  KV miền Bắc Lương thỏa thuận 13/09/2023
 27. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Nam - TA110
  Hà Nam Lương thỏa thuận 13/09/2023
 28. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - TT SME Huế - TA117
  Thừa Thiên Huế Lương thỏa thuận 31/08/2023
 29. CVC/CVCC Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 30. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 31. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA 110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 32. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 33. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Vĩnh Phúc và Khu Vực Hà Nội - TA110
  Hà Nội
  Vĩnh Phúc
  KV miền Bắc Lương thỏa thuận 13/09/2023
 34. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Lạng Sơn, Quảng Ninh - TA110
  Lạng Sơn
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 35. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - TT SME Quảng Bình - TA117
  Quảng Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 36. Giám Đốc Khu Vực - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 37. Giám Đốc Chi Nhánh - Hồ Chí Minh - TA110
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 38. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - TT SME Nghệ An - TA117
  Nghệ An Lương thỏa thuận 31/08/2023
 39. Nhân Viên /Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Khu Vực TP.Hải Phòng - TA117
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 30/09/2023
 40. Chuyên Gia Tái Thẩm Định Khách Hàng FDI - Hà Nội/ HCM - TA118
  Hà Nội
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2023
 41. CVC chiến lược thu hồi nợ - Hồ Chí Minh - TA146
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 42. Giao Dịch Viên - Biên Hòa (Đồng Nai)- TA142
  Đồng Nai Lương thỏa thuận 15/08/2023
 43. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng KHCN - Hà Nội - Hòa Bình - Hải Dương - Nam Định - Bắc Giang - TA107
  Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2023
 44. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng KHDN - Hà Nội - TA107
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 45. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Sớm (Nhóm SME) - Hải Phòng - TA107
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/08/2023
 46. Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Sau Vay KH SME - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 47. Chuyên Viên Cao Cấp Cấu Trúc Nợ Khách hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 48. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Thái Nguyên - TA132
  Thái Nguyên Lương thỏa thuận 30/09/2023
 49. Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Quảng Trị, Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng - TA079
  Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai... Lương thỏa thuận 31/08/2023
 50. Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường (Nợ sớm) - Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu- TA079
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, ... Lương thỏa thuận 31/08/2023
 51. Trưởng Phòng Cao Cấp Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp SME - Khu Vực TP.HCM - TA141
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2023
 52. Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp Thu hồi nợ KHCN qua điện thoại - Hà Nội, HCM -TA079
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2023
 53. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Bình Dương - TA141
  Bình Dương Lương thỏa thuận 30/09/2023
 54. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ SME - Đồng Nai - TA141
  Đồng Nai Lương thỏa thuận 30/09/2023
 55. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ SME - Khu Vực TP.HCM - TA141
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 01/09/2023
 56. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Quận 4, Quận 7, Quận 8, KV Trung Sơn (Bình Chánh) - TP.HCM - TA141
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2023
 57. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp SME - Khu vực Miền Bắc
  Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Phú Thọ, Bắc Giang, ... Lương thỏa thuận 30/09/2023
 58. Machine Learning Engineer - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 59. Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hà Nội - TA132
  Hà Nội Lương thỏa thuận 01/10/2023
 60. Martech and Digital Campaign Manager - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 61. Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm – Dự án CRM - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/09/2023
 62. Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo & Phát Triển BMT - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 63. Chuyên viên Quản trị rủi ro tích hợp - Hà Nội - TA079
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 64. Nhân Viên/Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 65. Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp (Phi Tín Dụng) - Hà Nội - TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 66. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính Phân khúc KHCN - Hồ Chí Minh - TA119
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 29/08/2023
 67. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý - Khách Hàng Doanh Nghiệp - Cần Thơ, An Giang, Khánh Hòa
  Khánh Hòa, Cần Thơ, An Giang Cạnh Tranh 20/09/2023
 68. Thực Tập Sinh Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 69. Nhân Viên/Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 70. CV chính xử lý nợ KH doanh nghiệp - An Giang - TA146
  An Giang Lương thỏa thuận 31/08/2023
 71. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận Tân Bình (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 72. Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Quận 5, Quận 6 (Hồ Chí Minh) - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 73. Giao Dịch Viên - Bạc Liêu - TA142
  Bạc Liêu Lương thỏa thuận 15/08/2023
 74. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Bắc Ninh - TA140
  Bắc Ninh 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/09/2023
 75. Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Rủi ro Chứng từ & Vận hành số - Hà Nội - TA119
  Hà Nội Lương thỏa thuận 26/08/2023
 76. Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng - Nhà Bè (Hồ Chí Minh) - TA142
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/08/2023
 77. Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh - TA142
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/08/2023
 78. Thực tập sinh Khối Vận hành_Phòng Dịch vụ tài khoản - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Lương thỏa thuận 18/08/2023
 79. Chuyên gia/ CV Cao cấp rủi ro tín dụng khách hàng lớn - Hà Nội - TA146
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 80. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Sớm Hà Nội TA092
  Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/08/2023
 81. Chuyên viên Xử lý tín dụng KHDN lớn miền Bắc - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/09/2023
 82. CVCC Phân tích Kinh doanh - CC UPL - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 26/08/2023
 83. Chuyên viên Phân tích kinh doanh - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/08/2023
 84. Chuyên viên cao cấp Báo cáo Phân tích kinh doanh KHCN - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Cạnh Tranh 24/08/2023
 85. Giám Đốc/GĐCC Quan Hệ Khách Hàng - Phòng Kinh Doanh Tài Trợ Thương Mại & Chuỗi - Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 86. Trợ Lý Giám Đốc Trung Tâm / Chuyên Viên Cao Cấp Lập Kế Hoạch – Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 24/08/2023
 87. Thực tập sinh Khối Vận hành_Phòng Kiểm soát rủi ro vận hành chứng từ - TA083
  Hà Nội Lương thỏa thuận 22/08/2023
 88. Nhân Viên/Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 24/08/2023
 89. Chuyên Viên Cao Cấp Quản lý dự án Thu hồi nợ qua điện thoại (Trưởng bộ phận) – Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 24/08/2023
 90. Chuyên viên phân tích Thu hồi nợ (Collection Data Analyst) - Hà Nội - TA146
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 91. Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng - Long An - TA142
  Long An Lương thỏa thuận 15/08/2023
 92. Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Hồ Chí Minh - TA146
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 93. CVC/CVCC Quản Lý Sản Phẩm Casa - Hà Nội/ Hồ Chí Minh - TA137
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 24/08/2023
 94. Trưởng bộ phận Nghiệp vụ thị trường tài chính - Hà Nội - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 01/09/2023
 95. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Phú Yên - Ta142
  Phú Yên Lương thỏa thuận 15/08/2023
 96. Giao Dịch Viên - Khu vực Hà Nội - TA112
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/08/2023
 97. CV, CVC, CVCC bán hàng trực tiếp – Kênh Bán lẻ - Đà Nẵng - TA137
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận 20/08/2023
 98. CV, CVC, CVCC bán hàng trực tiếp – Kênh Bán lẻ - Nam Định - TA137
  Nam Định Lương thỏa thuận 19/08/2023
 99. CV, CVC, CVCC bán hàng trực tiếp – Kênh Bán lẻ - Hải Phòng - TA137
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 20/08/2023
 100. CV, CVC, CVCC bán hàng trực tiếp – Kênh Bán lẻ - TA137
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 101. Trưởng Nhóm Bán Hàng Trực Tiếp - HN/HCM - TA137
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 102. Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tài sản Đảm bảo - Khối Tín dụng - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 103. Head of Performance Management (Operation Division) - Hanoi - TA085
  Hà Nội Lương thỏa thuận 19/08/2023
 104. Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ - TA079
  Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An, An Giang, KV Mê Kong, ... Lương thỏa thuận 31/08/2023
 105. Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - Long An, Tiền Giang, Hồ Chí Minh - TA079
  Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang Lương thỏa thuận 31/08/2023
 106. Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - Bình Thuận, Lâm Đồng - TA079
  Bình Thuận, Lâm Đồng, Đà Nẵng, KV Tây Nguyên Lương thỏa thuận 31/08/2023
 107. Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại - Hà Nội - TA079
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 108. Chuyên Viên Phòng Kiểm Soát Văn Bản Nội Bộ - Trung tâm Pháp Chế - Hà Nội - TA118
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 109. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tài Sản Hà Nội TA092
  Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/08/2023
 110. Head of Ecosystem Data Management - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 111. Head of Intergrated Business Intelligence Department - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 112. Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Rủi ro Hệ thống & Số hóa - Hà Nội - TA119
  Hà Nội Lương thỏa thuận 18/08/2023
 113. Chuyên viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm – Ô Tô – TT cho vay thế chấp - HCM - TA137
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 114. Chuyên Viên Cao Cấp Phân tích kinh doanh Khối KHCN - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Cạnh Tranh 18/08/2023
 115. Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định KHDN - Phòng Thẩm Định KHCN&SME Miền Nam - Hồ Chí Minh - TA118
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 116. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Gia Lai - Ta142
  Gia Lai Lương thỏa thuận 15/08/2023
 117. Chuyên Gia Chính Sách Đãi Ngộ Hiệu Quả Làm Việc - Hà Nội - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 29/08/2023
 118. CVCC Quản lý sản phẩm – Dự án mua trước trả sau - HCM - TA137
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 119. [Ha Noi] Customer Lifecycle Marketing Manager TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 120. Digital Marketing Analytics Manager - TA050
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 121. Chuyên Gia Quản trị Sản phẩm Thẻ - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 17/08/2023
 122. Chuyên Viên Cao Cấp Quản trị Sản phẩm Thẻ - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 123. Chuyên viên chính Kiểm soát chất lượng (Tester/QA) - HN - TA131
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 124. Chuyên Gia Quản trị Sản phẩm Thẻ - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 125. Thực tập sinh Khối vận hành_Phòng mua sắm tập trung - TA083 - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 18/08/2023
 126. Giám Đốc Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng (SRM) - Trung Tâm FDI - TA117
  Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng Lương thỏa thuận 20/08/2023
 127. Trưởng Phòng Kiểm soát Rủi ro Vận hành Chi nhánh - Hà Nội - TA119
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2023
 128. TBP Kiểm soát Rủi ro Hệ thống & Số hóa - Hà Nội - TA119
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2023
 129. Thực tập sinh Khối Vận hành_Phòng thực địa miền Bắc - Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Tĩnh - TA083
  Ninh Bình, Hà Tĩnh, Bắc Giang Lương thỏa thuận 02/09/2023
 130. CVCC Data Analysis - Dự án CRM - HN - TA131
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 131. CVCC Phân tích Kinh Doanh - Phát triển SP thẻ - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 132. Chuyên Viên Cao Cấp Quản trị Sản phẩm Thẻ - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 12/08/2023
 133. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Vĩnh Phúc, Phú Thọ - TA110
  Phú Thọ
  Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 13/09/2023
 134. CVCC Quản lý danh mục sản phẩm Thẻ - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 135. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm - CC UPL - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 136. Chuyên Viên Cao Cấp Quản lý Kinh doanh - CC UPL - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 137. CVCC Quản lý sản phẩm - Quản lý Danh mục thẻ - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 138. Chuyên Gia Quản trị Sản phẩm Thẻ - HCM - TA131
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 12/08/2023
 139. CVCC Quản lý sản phẩm số hóa - DA Instant Lending - HN - TA131
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 140. Chuyên Viên Cao Cấp - Quản Lý Dự Án Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA080
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 141. Chuyên viên xử lý nợ pháp lý - An Giang - TA146
  An Giang 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/08/2023
 142. Nhân Viên/ Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tín Chấp Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA080
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 143. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tín Chấp Tại Hiện Trường - Hồ Chí Minh - TA080
  Hồ Chí Minh
  Bình Dương Lương thỏa thuận 30/08/2023
 144. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Cần Thơ - TA080
  Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Thuận, ... Lương thỏa thuận 30/08/2023
 145. Giám đốc phát triển kinh doanh - Quản lý bán MAF - HN - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 146. HCM - Java Developer (Spring boot,Web API)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 147. Technical Lead (.Net/SharePoint) - HN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 148. Chuyên viên cao cấp Báo cáo Phân tích Khách hàng cá nhân - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 19/08/2023
 149. Senior Data Analyst - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 19/08/2023
 150. Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Kinh Doanh Khách hàng cá nhân - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 19/08/2023
 151. Chuyên viên Cao cấp Quản lý rủi ro tín dụng – DA Mua trước trả sau - HCM - TA137
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 152. Chuyên viên Tổng đài chăm sóc khách hàng – TT 247 - TA137
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 153. Chuyên viên Xử lý tín dụng KHDN lớn miền Nam - TA133
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 22/08/2023
 154. Chuyên Gia Phân tích Tài chính (Dự án) - Hà Nội - TA119
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/08/2023
 155. Chuyên viên cao cấp Quản trị Hiệu quả - HN - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 01/09/2023
 156. Chuyên Gia Quản trị Dữ liệu - Hà Nội - TA119
  Hà Nội Lương thỏa thuận 09/08/2023
 157. Chuyên Gia Quản lý Dự án - Hà Nội - TA119
  Hà Nội Lương thỏa thuận 08/08/2023
 158. Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Kinh Doanh/Phân tích Kinh Doanh - BMT - Hà Nội - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 159. Chuyên viên cao cấp Digital Marketing - Hà Nội - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023
 160. Chuyên Viên Cao Cấp/ Chuyên Gia Quản Lý Sản Phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ - Ta050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 161. Chuyên viên cao cấp Quản lý hợp tác đối tác bảo hiểm nhân thọ - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 162. Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy kinh doanh phân khúc AF - HCM - TA050
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 163. Chuyên viên cao cấp dự án nâng cao năng lực bán hàng - HCM - TA050
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 164. CVC/CVCC Quản lý sản phẩm đầu tư - HN - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/09/2023
 165. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính Phân khúc KHCN - Hồ Chí Minh - TA119
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 05/08/2023
 166. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính Phân khúc KHDN - Hà Nội - TA119
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023
 167. Chuyên viên chính/cao cấp Quản lý sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân Thọ - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/09/2023
 168. Chuyên viên Cao cấp Thúc đẩy bán - Bảo hiểm - HCM - TA050
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 04/08/2023
 169. CVCC/Trưởng nhóm/CG kế hoạch và quản trị hiệu quả sản phẩm bảo hiểm (Nhân thọ) - HN - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/08/2023
 170. Chuyên Viên Cao Cấp Ứng Dụng Tự Động Hóa - Hà Nội - TA085
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 171. Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu - HN - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 172. Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm - HCM - TA050
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 04/08/2023
 173. Chuyên Gia Quản Trị Sản Phẩm Mua Trước Trả Sau (Buy Now Pay Later) - Hồ Chí Minh - TA137
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 174. Chuyên Gia Quản Lý Sản Phẩm Mua Trước Trả Sau - SP cho vay - HCM - TA137
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 175. Data Analyst - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/08/2023
 176. Data Architect – Hanoi – TA083
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/08/2023
 177. Chuyên viên cao cấp Vận hành dịch vụ CNTT (Neo) - Hà Nội - TA137
  Hà Nội Lương thỏa thuận 04/08/2023
 178. Data Engineer – Hanoi – TA083
  Hà Nội Lương thỏa thuận 03/08/2023
 179. Senior Data Solution Architect – Hanoi – TA083
  Hà Nội Lương thỏa thuận 03/08/2023
 180. Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại HN ( Nợ sớm) - TA140
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/08/2023
 181. Chuyên gia Digital Marketing - HN - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 18/08/2023
 182. Thực tập sinh Khối Vận Hành_Phòng thực địa miền Nam - TA083
  Đắk Lắk, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, ... Lương thỏa thuận 17/08/2023
 183. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Sau Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hồ Chí Minh - TA118
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 184. Java Developer (Java Core, Springboot) - TA144
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 185. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Huế - Ta142
  Thừa Thiên Huế Lương thỏa thuận 15/08/2023
 186. CVCC Vận hành hệ thống sao lưu/ Backup system Operator
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 187. System Analyst/Business Analyst - HCM/HN
  Hà Nội
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 188. Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 189. Nhân Viên Lái Xe Cho BLĐ - HN - TA133
  Hà Nội Cạnh Tranh 03/08/2023
 190. CVCC Chính sách đãi ngộ và hiệu quả làm việc (Reward) - TA 133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 03/08/2023
 191. Giám Đốc/GĐCC Quan Hệ Khách Hàng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn & Đầu Tư - Hồ Chí Minh, Cần Thơ & Hà Nội
  Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/08/2023
 192. RB’S FUTURE NURTURING 2023 - Chương trình tuyển dụng Thực Tập Sinh Khối Khách Hàng Cá Nhân
  Hà Nội, Hồ Chí Minh, KV miền Nam, KV miền Bắc Cạnh Tranh 15/08/2023
 193. Project Manager (Hạ tầng) - Hà Nội - TA105
  Hà Nội Lương thỏa thuận 22/08/2023
 194. DevOps Cloud Engineer (Cloud/ Disaster Recovery) - Hà Nội - TA105
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/09/2023
 195. Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội TA140 ( Nợ Sớm)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 196. Trợ Lý Giám Đốc Trung Tâm Thu Hồi Nợ Rcc - Vpbank - TA140
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 197. Martech and Digital Campaign Manager - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023
 198. Data Architect – Hanoi – TA003
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 199. Head of Data strategy and innovation – Hanoi - TA003
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 200. CVCC Vận hành hệ thống sao lưu/Backup System Operator - TA 144
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 201. Expert, Cloud DevOps Engineer - TA144
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 202. Data Scientist Senior/Expert - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 203. Senior Data Governance - HN - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 204. Business Intelligence Analyst - Hà Nội - TA139
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/08/2023
 205. Chuyên viên Cao Cấp Phát triển sản phẩm (Payment/Bancas) - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 206. Chuyên viên cao cấp Quản lý sản phẩm – Dự án CRM - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023
 207. Chuyên viên Cao cấp Phân tích kinh doanh BMT - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 04/08/2023
 208. Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo & Phát Triển BMT - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023
 209. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường (Nợ Muộn) Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc - TA140
  Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên Lương thỏa thuận 31/08/2023
 210. Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh (Mảng Banca – Ngân Hàng Số) - Ta050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 29/08/2023
 211. CVCC/CG Phân tích kinh doanh (Mảng thu hồi nợ) Khối KHCN - TA140
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 212. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Tại Nam Định - TA140
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2023
 213. TBP/Teamleader Thu hồi xử lý nợ qua điện thoại HN/HCM - TA140
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 214. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp - Hải Phòng - TA092
  Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 215. Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Ưu Tiên - Hồ Chí Minh - TA047
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 13/09/2023
 216. Nhân viên xử lý tín dụng tại Nhà các tỉnh miền Bắc - Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai - TA140
  Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, ... Lương thỏa thuận 31/08/2023
 217. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Hà Nội - TA092
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 218. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - Hà Nội - TA092
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 219. Giao Dịch Viên - Sầm Sơn (Thanh Hóa) - TA126
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 220. Trưởng bộ phận Xử lý nợ Thế chấp - Tp.HCM - TA082
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 29/09/2023
 221. Giao Dịch Viên - Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Diễn Châu (Nghệ An), Bỉm Sơn (Thanh Hóa) - TA126
  Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên Lương thỏa thuận 31/08/2023
 222. Thực tập sinh Khối Vận hành - Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng Lưu Động - Hà Nội - TA083
  Hà Nội Lương thỏa thuận 27/08/2023
 223. CV/CVCC Quan hệ khách hàng ưu tiên - Bình Dương, Bình Phước - TA111
  Phú Yên, Gia Lai, Bình Dương, Bình Phước Lương thỏa thuận 21/08/2023
 224. Chuyên viên Cao cấp Phân tích kinh doanh BMT - TA050
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 225. Chuyên Viên Vận Hành POS - Hồ Chí Minh - TA125
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 226. Thực Tập Sinh Phòng Thực Địa - Miền Nam - TA125
  Bình Phước Lương thỏa thuận 31/08/2023
 227. Thực Tập Sinh Phòng Thực Địa - Miền Bắc - TA125
  Thái Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 228. Nhân viên/Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại – Hà Nội và Hồ Chí Minh - TA146
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 229. Trưởng Phòng Kinh Doanh Thế Chấp - Hồ Chí Minh - TA115
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 16/08/2023
 230. Product Owner - TA123
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 231. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội & HCM - TA107
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 232. Chuyên Viên THN Qua Điện Thoại KHCN- Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA084
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 24/08/2023
 233. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hồ Chí Minh - TA111
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/08/2023
 234. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Hồ Chí Minh, Long An - TA111
  Hồ Chí Minh
  Long An Lương thỏa thuận 15/08/2023
 235. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường - Bến Tre - TA111
  Bến Tre Lương thỏa thuận 15/08/2023
 236. Giám Đốc Chi Nhánh - Bình Định - TA111
  Bình Định Lương thỏa thuận 15/08/2023
 237. T24 System Anaylyst - Hanoi - TA114
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 238. Kiểm Soát Viên - Phổ Yên (Vĩnh Phúc), Quảng Ninh - TA126
  Quảng Ninh
  Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 18/08/2023
 239. Chuyên viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Thế Chấp - Hồ Chí Minh - TA115
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 14/08/2023
 240. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - Đồng Nai - TA085
  Đồng Nai Lương thỏa thuận 23/08/2023
 241. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ SME - Phú Thọ - TA132
  Phú Thọ Lương thỏa thuận 31/08/2023
 242. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Phú Thọ - TA132
  Phú Thọ Lương thỏa thuận 31/08/2023
 243. Thực Tập Sinh Phân Tích & Điều Phối Gian Lận - Hà Nội- TA084
  Hà Nội Lương thỏa thuận 19/08/2023
 244. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chất Lượng - Dự án E-Office - Khối Thị Trường Tài Chính Và Ngân Hàng Giao Dịch - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 245. Thực Tập Sinh Thẩm Định Tín Dụng - TA085
  Đắk Lắk, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, ... Lương thỏa thuận 18/08/2023
 246. Senior Java Developer - Hà Nội - TA130
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 247. Thực tập sinh Khách hàng Cá nhân - CN Ninh Bình
  Ninh Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 248. Chuyên Viên Cao Cấp Cải Tiến Quy Trình - Hà Nội - TA085
  Hà Nội Lương thỏa thuận 18/08/2023
 249. Chuyên viên vận hành hệ thống CNTT - IT Operator - TA 130 - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 250. Giám Đốc Cao Cấp Kinh Doanh Thị Trường Tài Chính– Trung Tâm Quản Lý Tài Sản Nợ & Có (ALM) - Hà Nội - TA141
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 251. CVCC Bảo mật CNTT (Vulnerability Management) - HN/HCMC - TA114
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 252. Devops Cloud Engineer - TA123
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 253. Fullstack Developer - NodeJS/ReactJS - TA123
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/08/2023
 254. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Bảng Cân Đối - Trung Tâm Quản Lý Tài Sản Nợ & Có - Hà Nội - TA141
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 255. Senior Manual Tester - DF - TA 130 - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 256. CV hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Nghiệp vụ Thị trường tài chính - TA133
  Hà Nội Lương thỏa thuận 28/08/2023
 257. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hiệu Suất - Hà Nội - TA085
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2023
 258. Kế toán Trưởng - Công ty thành viên của VPBank - Hồ Chí Minh - TA108
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 31/08/2023
 259. Senior Mobile Dev (Flutter) - DF - TA 130 - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 260. Chuyên viên cao cấp Tư vấn tài chính cá nhân - (Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ) - TA134
  Hà Nội Lương thỏa thuận 17/08/2023
 261. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp KHDN - Hà Nội - TA084
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/08/2023
 262. Giám Đốc Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng (SRM) - Trung Tâm FDI
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 263. Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng (ARM) - Trung Tâm FDI
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 264. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Trung Tâm FDI
  Bắc Ninh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 265. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Luật - Trung Tâm FDI
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 266. Nhân Viên/Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 267. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương - TA126
  Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương Lương thỏa thuận 10/08/2023
 268. Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng (ARM) - Trung Tâm FDI - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 269. Chuyên viên cao cấp Tư vấn tài chính cá nhân - (Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ) - TA134
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/08/2023
 270. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng ưu tiên - (Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ) - TA134
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/08/2023
 271. Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (B7)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023
 272. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý - An Giang - TA108
  An Giang Cạnh Tranh 31/08/2023
 273. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng KHCN - Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang - TA084
  Hà Nội
  Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 10/08/2023
 274. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Trung Tâm FDI - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 275. Giám Đốc Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng (SRM) - Trung Tâm FDI - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 276. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Luật - Trung Tâm FDI - Hà Nội - TA122
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 277. Chuyên Viên Rủi Ro Thị Trường- Hà Nội- TA084
  Hà Nội Lương thỏa thuận 09/08/2023
 278. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng KHCN - Hà Nội - TA084
  Hà Nội Lương thỏa thuận 08/08/2023
 279. Chuyên viên Nghiệp vụ kho quỹ - Hồ Chí Minh - TA125
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/08/2023
 280. Trưởng bộ phận Kiểm soát rủi ro Hệ thống & Số hóa - Hà Nội - TA125
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/08/2023
 281. Trưởng Phòng Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành Chi Nhánh - Hà Nội - TA 125
  Hà Nội Lương thỏa thuận 10/08/2023
 282. Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Hồ Chí Minh - TA084
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 05/08/2023
 283. Chuyên viên thu hồi nợ điện thoại (TPHCM, Hà Nội)
  Hà Nội
  Hồ Chí Minh 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ 17/08/2023
 284. Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Khu Vực TP.Hải Phòng - TA117
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/08/2023
 285. Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Khu Vực Hồ Chí Minh - TA141
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 286. Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ SME - Hà Nội - TA132
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 287. Senior Telecommunication Operator - Hà Nội - TA 130
  Hà Nội Lương thỏa thuận 29/10/2023
 288. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng KHCN - Vĩnh Phúc - TA084
  Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 03/08/2023
 289. Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô – Hà Nội – TA135
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023
 290. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SME) - Hà Nội - TA132
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 291. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - SME - Hà Nội - TA132
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 292. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vi Mô - Bắc Giang - TA132
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 30/08/2023
 293. CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình - TA 126
  Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương Lương thỏa thuận 04/08/2023
 294. Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Luật - Trung Tâm FDI - TA143
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 295. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Sớm SME - Hồ Chí Minh - TA108
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 31/08/2023
 296. Chuyên Viên Xử Lý Nợ (KHDN) - Hồ Chí Minh, Bình Dương - TA108
  Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh Tranh 31/08/2023
 297. Trợ Lý Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng (ARM) - Trung Tâm FDI - Khu vực Miền Bắc
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 298. Nhân viên Thu hồi nợ Hiện trường Tín chấp - Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương - TA082
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương Lương thỏa thuận 29/08/2023
 299. Chuyên viên Xử lý nợ có TSBĐ (Thế chấp) - Tp.HCM - TA082
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận Lương thỏa thuận 29/08/2023
 300. Trợ lý GĐTT Thu hồi nợ KHCN - TA082
  Hà Nội Lương thỏa thuận 17/08/2023
 301. Data Partner – Chuyên gia Đối tác dữ liệu – Hà Nội - TA003
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 302. Senior Cloud DevOps Engineer (AWS) - Hà Nội - TA 130
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 303. Expert, Cloud DevOps Engineering - TA 130 - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 304. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chất Lượng Dự án- Hà Nội - TA084
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023
 305. Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại ( Nợ muộn) - TA140
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 306. CVCC vận hành hệ thống CNTT ( Storage & Server) - Hà Nội - TA130
  Hà Nội Lương thỏa thuận 29/10/2023
 307. Chuyên gia vận hàng Mang và Viễn Thông (Network Expert) - TA 130 - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/08/2023
 308. Expert, Cloud Security Engineering - Hanoi- TA 130
  Hà Nội Lương thỏa thuận 29/10/2023
 309. Senior DBA - Hà Nội TA130
  Hà Nội Lương thỏa thuận 29/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: