XƯỞNG MAY APD THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

XƯỞNG MAY APD THÔNG BÁO TUYỂN

THỢ MAY CÓ TAY NGHỀ

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

LÀM VIỆC TẠI: Ấp Sơn Lân, X.Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre ( gần cầu chợ lách cũ )

Thông tin LH 0938 36 1189 Ms. Tuyền

ỨNG TUYỂN
TDN 95