Điện Máy Chợ Lớn Hậu Giang tuyển dụng

  dien-may-cho-lon-logoSIÊU THỊ ĐIỆN MÁY CHỢ LỚN

  Điện máy Chợ Lớn Hậu Giang

  www.dienmaycholon.vn

  Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

  thong-bao-tuyen-dung

  Siêu thị Điện máy Chợ Lớn Chi nhánh Hậu Giang Tuyển dụng:

  dien-may-cho-lon-logo Nhân viên Thu Ngân 19/01/2016 - Siêu thị Điện Máy Chợ Lớn
  - Làm việc tại: HẬU GIANG
  dien-may-cho-lon-logo Nhân viên Kế toán 07/10/2015 - Siêu thị Điện máy Chợ Lớn
  - Làm việc tại: HẬU GIANG