Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng 2020:

Tổng hợp thông tin tuyển dụng PVCOMBANK Tháng 9/2020

1. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực TP.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/9/2020

2. Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/9/2020

3. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/9/2020

4. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/9/2020

5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/9/2020

6. Chuyên viên cao cấp quản lý kinh doanh dịch vụ trả lương, Khối Khách hàng cá nhân
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 4/9/2020

7. Trưởng bộ phận Quan hệ đối tác trả lương, Khối Khách hàng cá nhân
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 4/9/2020

8. Phó Giám đốc Dự án Quản lý và kinh doanh Dịch vụ trả lương – Khối Khách hàng cá nhân
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 4/9/2020

9. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
– Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 3/9/2020

10. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME
– Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 3/9/2020

11. Chuyên viên quản trị ATM và POS , Trung tâm thẻ, Khối KHCN
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 1/9/2020

12. Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp hệ thống – Khối CNTT
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 1/9/2020

13. Chuyên viên/Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp ứng dụng – Khối CNTT
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 1/9/2020

14. Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 1/9/2020

15. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đồng Tháp
– Nơi làm việc: Đồng Tháp -Ngày đăng: 1/9/2020

16. Trưởng bộ phận Bán hàng qua điện thoại, Phòng chinh sách và sản phẩm cho vay tín chấp
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 31/08/2020

17. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 28/08/2020

18. Giám đốc chi nhánh phụ trách khách hàng doanh nghiệp khu vực Đông Nam Bộ (Hồ Chí Minh, Đồng Nai)
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai -Ngày đăng: 28/08/2020

19. Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, Khối TT&PD
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 28/08/2020

20. Chuyên viên cao cấp quản lý kế hoạch chi nhánh, Khối Tài chính kế toán
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 27/08/2020

21. Chuyên viên Quản lý hiệu suất, Khối Tài chính kế toán
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 27/08/2020

22. Chuyên gia Khách hàng – Phòng Khách hàng – Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 26/08/2020

23. Chuyên viên Lưi trữ
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 21/08/2020

24. Chuyên viên Khách hàng cá nhân
– Nơi làm việc: Long An -Ngày đăng: 19/08/2020

25. Chuyên viên phát triển khách hàng SME
– Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 19/08/2020

26. Giao dịch viên – Đức Trọng
– Nơi làm việc: Lâm Đồng -Ngày đăng: 19/08/2020

27. Chuyên gia Marketing, Ban Marcom
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 19/08/2020

28. Chuyên viên định giá Miền Nam – Trung tâm định giá làm việc tại Kiên Giang
– Nơi làm việc: Kiên Giang -Ngày đăng: 18/08/2020

29. Chuyên viên định giá Miền Nam – Trung tâm định giá làm việc tại An Giang
– Nơi làm việc: An Giang -Ngày đăng: 18/08/2020

30. Chuyên gia chính sách rủi ro hoạt động, mảng công nghệ thông tin
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 17/08/2020

31. Chuyên viên định giá Miền Trung – làm việc tại tỉnh Đà Nẵng
– Nơi làm việc: Đà Nẵng -Ngày đăng: 17/08/2020

32. Chuyên viên định giá Miền Trung, làm việc tại Đức trọng
– Nơi làm việc: Lâm Đồng -Ngày đăng: 17/08/2020

33. Chuyên viên định giá Miền Trung – làm việc tại tỉnh Bình Định
– Nơi làm việc: Bình Định -Ngày đăng: 17/08/2020

34. Chuyên viên giám sát tuân thủ, khối Pháp chế tuân thủ
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 17/08/2020

35. Chuyên viên quản lý kế hoạch chi nhánh,Khối Tài chính kế toán
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 14/08/2020

36. Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu suất, Khối Tài chính kế toán
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 14/08/2020

37. Giao dịch viên – Đồng Tháp
– Nơi làm việc: Đồng Tháp -Ngày đăng: 14/08/2020

38. Giao dịch viên – Bình Dương
– Nơi làm việc: Bình Dương -Ngày đăng: 14/08/2020

39. Trưởng bộ phận Quản lý hiệu suất, Khối Tài chính kế toán
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 14/08/2020

40. Chuyên gia kế hoạch và quản lý hiệu suất, khối Tài chính kế toán
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 14/08/2020

41. Chuyên viên phát triển khách hàng SME
– Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 14/08/2020

42. Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng SME
– Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 14/08/2020

43. Chuyên viên sản phẩm thẻ Phòng phát triển sản phẩm thẻ và đối tác thẻ
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 12/8/2020

44. Chuyên viên kiểm soát tuân thủ Khối Pháp chế và Tuân thủ
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 12/8/2020

45. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Hội An
– Nơi làm việc: Quảng Nam -Ngày đăng: 12/8/2020

46. Chuyên gia phân bổ chi phí phòng MIS khối TCKT
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 12/8/2020

47. Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu phòng MIS
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 12/8/2020

48. Chuyên viên báo cáo danh mục
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 12/8/2020

49. Thư ký hội đồng tín dụng phòng thư ký phê duyệt
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 12/8/2020

50. Thư ký Ủy ban tín dụng phòng thư ký phê duyệt
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 12/8/2020

51. Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Tiền Giang
– Nơi làm việc: Tiền Giang -Ngày đăng: 10/8/2020

52. Giám đốc chi nhánh phụ trách khách hàng doanh nghiệp – Đồng Nai
– Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 6/8/2020

53. Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp – Đồng Nai
– Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 31/07/2020

54. Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Kiên Giang
– Nơi làm việc: Kiên Giang -Ngày đăng: 10/9/2019

55. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở – Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
– Nơi làm việc: Quảng Ninh -Ngày đăng: 2/8/2019

56. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 23/01/2019

57. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019

58. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
– Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 2/1/2019

59. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019

60. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019

61. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019

62. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019

63. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
– Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 2/1/2019

64. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
– Nơi làm việc: Bình Dương -Ngày đăng: 2/1/2019

65. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
– Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 2/1/2019

66. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
– Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 5/12/2018

67. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
– Nơi làm việc: Bình Dương -Ngày đăng: 5/12/2018

68. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
– Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 5/12/2018

69. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 4/12/2018

70. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 3/12/2018

71. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 3/12/2018

72. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 3/12/2018

73. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 3/12/2018

74. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 18/04/2018

75. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 17/10/2017

76. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 15/08/2019

77. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 18/06/2019

78. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 18/06/2019

79. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 18/06/2019

80. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 31/05/2019

81. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 31/05/2019

82. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 31/05/2019

83. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 31/05/2019

84. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 10/5/2019

85. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 10/5/2019

86. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 10/5/2019

87. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 10/5/2019

88. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 9/4/2019

89. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 8/4/2019

90. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 8/4/2019

91. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 8/4/2019

92. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
– Nơi làm việc: Bình Dương -Ngày đăng: 4/3/2019

93. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
– Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 4/3/2019

94. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/3/2019

95. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/3/2019

96. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/3/2019

97. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
– Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 4/3/2019

98. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/3/2019

99. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 4/3/2019

100. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
– Nơi làm việc: Đà Nẵng -Ngày đăng: 10/8/2015

101. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015

102. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015

103. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015

104. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015

105. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
– Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015

106. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa và Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh -Ngày đăng: 15/06/2015

107. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa và Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh -Ngày đăng: 15/06/2015

Ứng viên quan tâm xem chi tiết tại:

 • 359 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
 • Số 377 đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Lô 13+21 đường Đông A, Khu đô thị mới Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, Tp. Nam Định
 • Số 152 Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
 • Số 458 Lý Bôn, phường Đề Thám, Tp. Thái Bình
 • Tổ 36, khu 2, đường 25/4, phường Bạch Đằng, Tp,. Hạ Long
 • Số 111-113 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
 • 104 Phan Chu Trinh, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • Tầng 3, Tòa nhà Petrosetco Tower, số 01 đường An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, Tp.Quảng Ngãi.
 • 76 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 186 Tăng Bạt Hổ, phường Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa
 • Số 2 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • 8C Đường 3/4, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Lầu 18, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
 • 1047 Đường Cách mạng tháng 8, phường Hiệp Ninh,Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 • Số 1, Lý Tự Trọng, phường 1, Tp. Vũng Tàu.
 • 74-75, KP4 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 • 203 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • 131, Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
 • 83-85 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • 1049 Hùng Vương, Khu vực 3, P.Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
 • 54 Phạm Thái Bường, Phường 4, TX.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 • 111 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 • 93 Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
 • 25-25A Hùng Vương, phường.7, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang.
 • 1C, Cách mạng tháng 8, phường Vĩnh Lợi, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • 45, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau
guest
0 Bình Luận