Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng 2021:

Tổng hợp thông tin tuyển dụng PVCOMBANK:

 1. Chuyên Viên/Chuyên gia An toàn thông tin ứng dụng – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 9/11/2020
 2. Phó phòng Thúc đẩy bán KHDN – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 9/11/2020
 3. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đà Lạt – Nơi làm việc: Lâm Đồng -Ngày đăng: 6/11/2020
 4. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Cần Thơ – Nơi làm việc: Cần Thơ -Ngày đăng: 4/11/2020
 5. Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp – Đồng Nai – Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 3/11/2020
 6. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME – Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 3/11/2020
 7. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên – Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 3/11/2020
 8. Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên – Khánh Hòa – Nơi làm việc: Khánh Hòa -Ngày đăng: 3/11/2020
 9. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Khánh Hòa – Nơi làm việc: Khánh Hòa -Ngày đăng: 3/11/2020
 10. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ – Khánh Hòa – Nơi làm việc: Khánh Hòa -Ngày đăng: 3/11/2020
 11. Chuyên viên Bảo hiểm nhân thọ, Phòng hợp tác bảo hiểm, khối KHCN – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 12. Chuyên gia Khách hàng – Phòng Khách hàng – Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 13. Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 14. Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 15. Java,J2EE/Webservices/ESB/Mobile Banking – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 16. Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (Linux/ VMWare) – K.CNTT – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 17. Chuyên gia Công nghệ thẻ (SmartVista) – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 18. Chuyên viên tố tụng – Phòng Quản lý khách hàng cá nhân miền Bắc – K.QL&TCTTS – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 19. Chuyên gia Phát triến sản phẩm KHCN – Văn phòng Quản lý dự án – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 20. Chuyên gia Phát triển sản phẩm KHDN – Văn phòng Quản lý dự án – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 21. DevOps Engineer – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 22. Chuyên viên quản trị ứng dụng – Database Administrator – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/11/2020
 23. Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ, Khối Vận hành – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 30/10/2020
 24. Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp – TP. Vũng Tàu – Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 28/10/2020
 25. Chuyên viên Quản trị POS, Trung tâm thẻ, Khối KHCN – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 26/10/2020
 26. Chuyên viên Hành chính tổng hợp – Cần Thơ – Nơi làm việc: Cần Thơ -Ngày đăng: 26/10/2020
 27. Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 21/10/2020
 28. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đập Đá, Quy Nhơn – Nơi làm việc: Bình Định -Ngày đăng: 15/10/2020
 29. Chuyên gia Marketing, Ban Marketing và Truyền thông – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 14/10/2020
 30. Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên – Đồng Tháp – Nơi làm việc: Đồng Tháp -Ngày đăng: 13/10/2020
 31. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đồng Tháp – Nơi làm việc: Đồng Tháp -Ngày đăng: 13/10/2020
 32. Chuyên viên Khách hàng cá nhân làm việc tại Vũng Tàu – Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 9/10/2020
 33. Giám đốc chi nhánh phụ trách khách hàng doanh nghiệp khu vực Quy Nhơn – Nơi làm việc: Bình Định -Ngày đăng: 9/10/2020
 34. Chuyên viên giám sát tuân thủ, khối Pháp chế tuân thủ – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 8/10/2020
 35. Trưởng Quỹ – PVcomBank Phú Nhuận – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/10/2020
 36. Trưởng Quỹ – PVcomBank Tây Ninh – Nơi làm việc: Tây Ninh -Ngày đăng: 2/10/2020
 37. Chuyên viên tư vấn pháp lý, Phòng dịch vụ pháp lý, Khối Pháp chế và tuân thủ – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/10/2020
 38. Chuyên gia giám sát rủi ro hoạt động, Khối QTRR ( mảng công nghệ thông tin) – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 2/10/2020
 39. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 1/10/2020
 40. Giao dịch viên – Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 21/09/2020
 41. Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Kiên Giang – Nơi làm việc: Kiên Giang -Ngày đăng: 10/9/2019
 42. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở – Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh – Nơi làm việc: Quảng Ninh -Ngày đăng: 2/8/2019
 43. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 23/01/2019
 44. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019
 45. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai – Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 2/1/2019
 46. Giám Đốc Phòng Giao Dịch – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019
 47. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019
 48. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019
 49. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 2/1/2019
 50. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu – Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 2/1/2019
 51. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương – Nơi làm việc: Bình Dương -Ngày đăng: 2/1/2019
 52. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai – Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 2/1/2019
 53. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai – Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 5/12/2018
 54. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương – Nơi làm việc: Bình Dương -Ngày đăng: 5/12/2018
 55. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu – Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 5/12/2018
 56. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 4/12/2018
 57. Giám Đốc Phòng Giao Dịch – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 3/12/2018
 58. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 3/12/2018
 59. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 3/12/2018
 60. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 3/12/2018
 61. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1) – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 18/04/2018
 62. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 17/10/2017
 63. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 15/08/2019
 64. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 18/06/2019
 65. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 18/06/2019
 66. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 18/06/2019
 67. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 31/05/2019
 68. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 31/05/2019
 69. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 31/05/2019
 70. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 31/05/2019
 71. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 10/5/2019
 72. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 10/5/2019
 73. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 10/5/2019
 74. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 10/5/2019
 75. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 9/4/2019
 76. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 8/4/2019
 77. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 8/4/2019
 78. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 8/4/2019
 79. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương – Nơi làm việc: Bình Dương -Ngày đăng: 4/3/2019
 80. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu – Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 4/3/2019
 81. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/3/2019
 82. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/3/2019
 83. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/3/2019
 84. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai – Nơi làm việc: Đồng Nai -Ngày đăng: 4/3/2019
 85. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Ngày đăng: 4/3/2019
 86. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa và Vũng Tàu -Ngày đăng: 4/3/2019
 87. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung – Nơi làm việc: Đà Nẵng -Ngày đăng: 10/8/2015
 88. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015
 89. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015
 90. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015
 91. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015
 92. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR – Nơi làm việc: Hà Nội -Ngày đăng: 5/8/2015
 93. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa và Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh -Ngày đăng: 15/06/2015
 94. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa và Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh -Ngày đăng: 15/06/2015

Ứng viên quan tâm xem chi tiết tại:

 • 359 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
 • Số 377 đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Lô 13+21 đường Đông A, Khu đô thị mới Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, Tp. Nam Định
 • Số 152 Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
 • Số 458 Lý Bôn, phường Đề Thám, Tp. Thái Bình
 • Tổ 36, khu 2, đường 25/4, phường Bạch Đằng, Tp,. Hạ Long
 • Số 111-113 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
 • 104 Phan Chu Trinh, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • Tầng 3, Tòa nhà Petrosetco Tower, số 01 đường An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, Tp.Quảng Ngãi.
 • 76 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 186 Tăng Bạt Hổ, phường Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa
 • Số 2 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • 8C Đường 3/4, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Lầu 18, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
 • 1047 Đường Cách mạng tháng 8, phường Hiệp Ninh,Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 • Số 1, Lý Tự Trọng, phường 1, Tp. Vũng Tàu.
 • 74-75, KP4 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 • 203 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • 131, Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
 • 83-85 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • 1049 Hùng Vương, Khu vực 3, P.Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
 • 54 Phạm Thái Bường, Phường 4, TX.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 • 111 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 • 93 Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
 • 25-25A Hùng Vương, phường.7, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang.
 • 1C, Cách mạng tháng 8, phường Vĩnh Lợi, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • 45, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau
guest
0 Bình Luận