PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
-Nơi làm việc: Kiên Giang

Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
-Nơi làm việc: Quảng Ninh

Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
-Nơi làm việc: Đồng Nai

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
-Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
-Nơi làm việc: Đồng Nai

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
-Nơi làm việc: Đồng Nai

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
-Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
-Nơi làm việc: Hà Nội

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên đảm bảo An toàn thông tin dữ liệu - K.CNTT
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên An toàn thông tin Cloud - K.CNTT
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Phát triển Back - end
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Phát triển Front - end
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp tư vấn bảo hiểm - Đồng Nai
-Nơi làm việc: Đồng Nai

Giao dịch viên - Làm việc tại Đà Lạt
-Nơi làm việc: Lâm Đồng

Giao dịch viên - Làm việc tại Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng chính sách và sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên quản lý khách hàng - Phòng QLKH không tài sản bảo đảm
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp tư vấn bảo hiểm - Hà Nội
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia Thẩm định đối tác chiến lược Ngân hàng số
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Phát triển khách hàng doanh nghiệp lớn, Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên kế hoạch quản lý hiệu quả công việc khối Phòng kế hoạch và QL hiệu quả công việc
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên thúc đẩy bán, phòng thúc đẩy bán, khối KHCN
-Nơi làm việc: Hà Nội

Giao dịch viên - Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu
-Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu

Giao dịch viên - Làm việc tại Khánh Hòa
-Nơi làm việc: Khánh Hòa

CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - PHÒNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI- KHỐI VẬN HÀNH
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia Truyền thông - Hà Nội
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Đồng Nai
-Nơi làm việc: Đồng Nai

Chuyên viên Quản lý khách hàng - Hà Nội
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên khách hàng cá nhân - Nam Định
-Nơi làm việc: Nam Định

Chuyên viên định giá, Phòng Định giá đông nam bộ, Khối Tái thẩm và phê duyệt, Làm việc tại Bình Dương
-Nơi làm việc: Bình Dương

Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Đà Lạt
-Nơi làm việc: Lâm Đồng

Giao dịch viên - Cần Thơ
-Nơi làm việc: Cần Thơ

Nhân viên Văn thư Lưu trữ - Làm việc tại Hà Nội
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Hà Nội
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên quản trị phân bổ chi phí, Phòng MIS, Khối Tài chính kế toán
-Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên gia Phát triển sản phẩm - Ngân hàng số
-Nơi làm việc: Hà Nội

Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân - Nam Định
-Nơi làm việc: Nam Định

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Nam Định
-Nơi làm việc: Nam Định

Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Nam Định
-Nơi làm việc: Nam Định

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: