PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Kiên Giang 8,500,000 - 20,000,000 VNĐ Đang Tuyển
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 23. Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 15/01/2024
 24. Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Ưu Tiên (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 15/01/2024
 25. Chuyên viên kế hoạch và phân tích kinh doanh, Phòng Quản lý kinh doanh - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 26/01/2024
 26. Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/02/2024
 27. Chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/02/2024
 28. Chuyên viên ALM (Mảng Giá vốn nội bộ (FTP),Phòng Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALM) - Khối Tài chính Kế toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 28/12/2023
 29. Chuyên viên khách hàng - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/12/2023
 30. Chuyên viên Kinh doanh vốn - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 31. Giám đốc chi nhánh phụ trách mảng KHCN - Khu vực Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/12/2023
 32. Chuyên viên phát triển khách hàng Doanh nghiệp lớn - Bà Rịa Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận 30/12/2023
 33. TRƯỞNG PHÒNG, PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ ĐỐI TÁC THẺ - TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 34. Chuyên viên kế hoạch và phân tích kinh doanh, Phòng Quản lý kinh doanh - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/01/2024
 35. Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Phòng chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá, Khối tái thẩm và Phê duyệt
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 20/12/2023
 36. Chuyên viên nhắc nợ qua điện thoại, Phòng QL& cảnh báo nợ, khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 18/12/2023
 37. Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp SME (Kiên Giang)
  - Nơi làm việc: Kiên Giang 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/12/2023
 38. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thanh Hóa
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 39. Chuyên viên chế độ kế toán, Phòng kế toán tổng hợp, Khối tài chính kế toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 14/12/2023
 40. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Khánh Hòa
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/12/2023
 41. Lập trình viên Frontend - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 42. Chuyên viên chiến lược kinh doanh - Văn phòng QLDA
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 43. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 02/01/2024
 44. Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 31/12/2023
 45. Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Ưu Tiên (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 31/12/2023
 46. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Lương thỏa thuận 17/01/2024
 47. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang 8,000,000 - 25,000,000 VNĐ 08/12/2023
 48. Chuyên viên quản lý hiệu suất, Phòng Quản lý kinh doanh - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 04/01/2024
 49. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giải pháp AWS (Cloud Engineering & DevSecOps)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 50. Chuyên viên Thẩm định dự án đầu tư - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 51. Junior backend/fullstack Java/reactjs/BPM - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 52. Senior backend/fullstack Java/reactjs/BPM - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 53. Chuyên viên phân tích và quản trị dịch vụ tài chính - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 54. Chuyên viên cao cấp phân tích và tích hợp dữ liệu (Intergration Engineering)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 55. Chuyên viên tích hợp dữ liệu (Intergration Engineering)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 56. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giải pháp AWS (Cloud Engineering & DevSecOps)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 57. Chuyên gia Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 58. Chuyên viên cao cấp quản lý trải nghiệm khách hàng Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 59. Chuyên viên cao cấp phát triển hệ thống Ngân hàng số - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 60. Chuyên gia phát triển hệ thống Thẻ Smart Vista – Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 61. Chuyên viên quản trị Core - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 62. Chuyên viên quản trị hệ thống giao dịch online - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 63. Chuyên viên quản trị hệ thống ứng dụng - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 64. Chuyên viên quản trị Cơ sở dữ liệu - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 65. Chuyên viên DevOps - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 66. Chuyên viên cao cấp DevOps
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 67. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/12/2023
 68. Chuyên viên Phát triển ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 69. Chuyên viên cao cấp nhắc nợ qua điện thoại, Phòng cảnh báo và Quản lý nợ, Khối Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 06/12/2023
 70. Chuyên viên cao cấp nhắc nợ qua điện thoại, Phòng cảnh báo và Quản lý nợ, Khối Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 71. Chuyên viên Marketing Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 72. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên làm việc tại Tp.HCM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 73. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 74. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 75. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 76. Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng Upper SME - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 77. Chuyên viên phát triển khách hàng Upper SME - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 78. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 7,000,000 - 30,000,000 VNĐ 19/12/2023
 79. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp an toàn dữ liệu (Data security)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 80. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp an toàn thông tin Cloud (Cloud Security)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 81. Chuyên viên/chuyên viên cao cấp An toàn thông tin ứng dụng (Security Apliance)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 82. Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp SME (Cà Mau)
  - Nơi làm việc: Cà Mau 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/12/2023
 83. Chuyên viên tác nghiệp nguồn vốn và đầu tư, Trung tâm thanh toán trong nước, Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 84. Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, Khối TT&PD
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 85. Chuyên viên định giá Miền Nam, làm việc tại Bà Rịa Vũng Tầu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận 30/11/2023
 86. Chuyên viên kiểm soát sau cho vay tín chấp, Phòng chính sách và phát triển sản phẩm cho vay tín chấp, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 87. Chuyên viên định giá Miền Nam, làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận 30/11/2023
 88. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 89. Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng Upper SME - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 90. Chuyên viên phát triển khách hàng Upper SME - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 91. Chuyên gia giám sát chính sách rủi ro tín dụng cấp 3, Phòng chính sách QTRR, Khối QTRR
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 92. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Vĩnh Long (Ưu tiên Nam)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long Lương thỏa thuận 30/11/2023
 93. Trưởng phòng Chiến lược và phân tích dữ liệu Ngân hàng số - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 94. Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm khách hàng cá nhân (Mảng Transfer/payment , Onboarding) - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 95. Chuyên gia Phát triến sản phẩm khách hàng cá nhân (Mảng Transfer/payment, Onboarding) - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 96. Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp (Mảng Transfer/payment) - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 97. Chuyên gia Phát triển sản phẩm khách hàng doanh nghiệp (Mảng Transfer/payment) - Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 98. Trưởng Phòng Ngân hàng giao dịch - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 99. Chuyên viên hỗ trợ cảnh báo nợ sớm - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 100. Chuyên gia cảnh báo nợ sớm - Khối KHDN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 101. Giao dịch viên - Làm việc tại Quảng Ngãi
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi Lương thỏa thuận 30/11/2023
 102. Chuyên gia Marketing
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 103. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/11/2023
 104. Giao Dịch Viên (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 30/11/2023
 105. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 30/11/2023
 106. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận 30/11/2023
 107. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang 7,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/11/2023
 108. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 109. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 110. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 111. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 112. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 113. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 114. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 115. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 116. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 117. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 118. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 119. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 120. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 121. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 122. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 123. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 124. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 125. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 126. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 127. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 128. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 129. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 130. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 131. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 132. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 133. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 134. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 135. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
  Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 136. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: