PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
  Kiên Giang 8,500,000 - 20,000,000 VNĐ
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 23. Chuyên viên Quản lý hệ thống dữ liệu, Phòng kế hoạch và quản lý hiệu quả kinh doanh, Khối KHCN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 24. Chuyên viên chính sách và quản lý hiệu suất KPI, Phòng Kế hoạch và quản lý hiệu quả kinh doanh, Khối KHCN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 25. Chuyên gia Công nghệ thẻ (SmartVista)
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 26. Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - K.CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 27. Chuyên gia kiến trúc dữ liệu và báo cáo - K.CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 28. Chuyên Gia Giám sát Pháp lý
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 29. Chuyên viên Giám sát Pháp lý
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 30. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Kiên Giang
  Kiên Giang Lương thỏa thuận
 31. Chuyên viên Chiến lược kinh doanh - Văn phòng quản lý dự án
  Hà Nội Cạnh Tranh
 32. Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi Lương thỏa thuận
 33. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Làm việc tại Đà Nẵng
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận
 34. Chuyên viên Phát triển Khách hàng SME - Khối KHDN - Hà Nội
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 35. Giao dịch viên - Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 36. Chuyên viên LOS
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 37. Chuyên gia LOS - Ngân hàng số
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 38. Scrum Master - Văn phòng Quản lý dự án
  Hà Nội 1,200 - 2,500 USD
 39. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Tiền Giang
  Tiền Giang Cạnh Tranh
 40. Chuyên viên khách hàng cá nhân - Tiền Giang
  Tiền Giang Lương thỏa thuận
 41. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - Tiền Giang
  Tiền Giang Lương thỏa thuận
 42. Chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 43. Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 44. Chuyên viên quản lý chính sách hỗ trợ kinh doanh - Khối KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 45. Chuyên viên bộ phận đối tác khách hàng doanh nghiệp - Khối KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 46. Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 47. Kiểm toán viên chính - Ban kiểm toán nội bộ tại Hà Nội
  Hà Nội Cạnh Tranh
 48. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Cần Thơ
  Cần Thơ Lương thỏa thuận
 49. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Làm việc tại Đà Nẵng
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận
 50. Chuyên viên truyền thông - Hà Nội
  Hà Nội 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 51. Chuyên viên Thực địa, Phòng Phê duyệt tín dụng, Trung tâm Tái thẩm định và PDTD, Khối QTRR
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 52. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 53. Chuyên viên Tố Tụng
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 54. Chuyên viên Phân tích dữ liệu và báo cáo
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 55. Giám đốc chi nhánh đa năng - phụ trách khách hàng doanh nghiệp
  Thái Bình Lương thỏa thuận
 56. Giao dịch viên - Làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 57. Trưởng bộ phận báo cáo theo luật định, Phòng kế toán tổng hợp, Khối Tài chính kế toán
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 58. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 59. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 60. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 61. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Lâm Đồng
  Lâm Đồng Lương thỏa thuận
 62. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân - Vĩnh Long
  Vĩnh Long Cạnh Tranh
 63. Chuyên viên thanh toán trong nước phía Bắc, Trung tâm thanh toán trong nước khối Vận Hành
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 64. Trưởng phòng Quản trị rủi ro tích hợp, Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 65. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 66. Trưởng bộ phận Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 67. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Tiền Giang
  Tiền Giang Lương thỏa thuận
 68. Chuyên viên chuyển tiền Quốc tế , Trung tâm thanh toán Quốc tế, Khối Vận hành
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 69. Chuyên viên kiểm soát tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Phòng Kiểm soát tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Khối Vận hành, làm việc tại Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 70. Chuyên viên định giá Miền Nam làm việc tại Đồng Tháp, Phòng Định giá Miền Nam, Khối tái thẩm và phê duyệt
  Đồng Tháp Lương thỏa thuận
 71. Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Phòng chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá, Khối tái thẩm và Phê duyệt
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 72. Chuyên gia chính sách quản trị rủi ro hoạt động (mảng tại quầy) Phòng QTRR hoạt động, Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 73. Chuyên gia truyền thông - Hà Nội
  Hà Nội Cạnh Tranh
 74. Chuyên gia truyền thông - Mảng tiếng anh ( Hà Nội )
  Hà Nội Cạnh Tranh
 75. Chuyên viên phát triển khách hàng SME - Tiền Giang
  Tiền Giang 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: