PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Kiên Giang 8,500,000 - 20,000,000 VNĐ Đang Tuyển
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 23. Chuyên viên cao cấp Đối tác Chiến lược và NSNN, Phòng Đối tác phi Ngân hàng, Khối KHCN
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 11/11/2023
 24. Chuyên viên Phát triển ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 25. Chuyên viên cao cấp DevOps
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 26. Chuyên viên DevOps - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 27. Chuyên viên quản trị Cơ sở dữ liệu - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 28. Chuyên viên quản trị hệ thống ứng dụng - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 29. Chuyên viên quản trị hệ thống giao dịch online - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 30. Chuyên viên quản trị Core - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 31. Chuyên gia phát triển hệ thống Thẻ Smart Vista – Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 32. Chuyên viên cao cấp phát triển hệ thống Ngân hàng số - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 33. Chuyên viên cao cấp quản lý trải nghiệm khách hàng Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 34. Chuyên gia Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 35. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giải pháp AWS (Cloud Engineering & DevSecOps)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 36. Chuyên viên tích hợp dữ liệu (Intergration Engineering)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 37. Chuyên viên cao cấp phân tích và tích hợp dữ liệu (Intergration Engineering)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 38. Chuyên viên phân tích và quản trị dịch vụ tài chính - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 39. Senior backend/fullstack Java/reactjs/BPM - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 40. Junior backend/fullstack Java/reactjs/BPM - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 41. Chuyên gia Marketing
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 42. Chuyên viên thanh toán trong nước phía Bắc, Trung tâm thanh toán trong nước khối Vận Hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 11/11/2023
 43. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Làm việc tại Khánh Hòa
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa Lương thỏa thuận 15/11/2023
 44. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận 15/11/2023
 45. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/11/2023
 46. Giao Dịch Viên (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 30/11/2023
 47. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 30/11/2023
 48. Chuyên viên Thẩm định dự án đầu tư - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 49. Chuyên viên Phát triển Năng lực - Team PTNL Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 50. Giao dịch viên - Làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận 15/11/2023
 51. Chuyên viên Quản lý khách hàng - Xử lý nợ tín chấp - Phòng QLKH không tài sản đảm bảo - Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/10/2023
 52. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận 30/11/2023
 53. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận 15/11/2023
 54. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Làm việc tại Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận 15/11/2023
 55. Chuyên viên an toàn an ninh dữ liệu - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 56. Chuyên viên An toàn an ninh ứng dụng - K.CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 57. Chuyên viên Phát triển Năng lực - Team PTNL Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 58. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Đồng Tháp)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp Lương thỏa thuận 31/10/2023
 59. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Quy Nhơn Bình Định
  - Nơi làm việc: Bình Định Lương thỏa thuận 31/10/2023
 60. Giao dịch viên - Làm việc tại Quy Nhơn
  - Nơi làm việc: Bình Định Lương thỏa thuận 31/10/2023
 61. Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Quảng Ngãi
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi Lương thỏa thuận 31/10/2023
 62. Chuyên viên Quản lý khách hàng
  - Nơi làm việc: Quảng Ngãi Lương thỏa thuận 31/10/2023
 63. Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/10/2023
 64. Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, Phòng MIS, Khối Tài chính kế toán
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 19/10/2023
 65. Kiểm toán viên chính (Kiểm toán nội bộ)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 66. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/10/2023
 67. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Lương thỏa thuận 31/10/2023
 68. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang 7,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/11/2023
 69. Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Ưu Tiên (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Cạnh Tranh 01/11/2023
 70. Giao Dịch Viên (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang Lương thỏa thuận 31/10/2023
 71. Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm (Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 31/10/2023
 72. Chuyên Viên Marketing (TP. Hồ Chí Minh)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/10/2023
 73. Giao dịch viên - Làm việc tại Đà Lạt
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng Lương thỏa thuận 15/10/2023
 74. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 75. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 76. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 77. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 78. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 79. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 80. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 81. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 82. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 83. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 84. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 85. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 86. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 87. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 88. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 89. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 90. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 91. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 92. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 93. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 94. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 95. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 96. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 97. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 98. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 99. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 100. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 101. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 102. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 103. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: