PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
  Kiên Giang 8,500,000 - 20,000,000 VNĐ Đang Tuyển
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 23. Giám đốc Phát triển năng lực kinh doanh - Trung tâm đào tạo - K.QTNNL
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 24. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - An Giang
  An Giang Lương thỏa thuận 16/09/2022
 25. Chuyên viên xử lý vi phạm, Phòng xử lý vi phạm, Khối Pháp chế và tuân thủ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 03/09/2022
 26. Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận 15/09/2022
 27. Chuyên viên sản phẩm huy động và đầu tư, Phòng Huy động vốn và ngân hàng điện tử, Khối Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/09/2022
 28. Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 02/09/2022
 29. Chuyên gia Phát triển năng lực - Khối Quản trị nguồn nhân lực
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 30. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/09/2022
 31. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm giao dịch Hội sở
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/09/2022
 32. Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 33. Chuyên viên định vị dịch vụ và quản lý trải nghiệm khách hàng, Phòng Ngân hàng ưu tiên, Khối Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 34. Chủ nhiệm kiểm toán (Phó phòng kiểm toán) Ban Kiểm toán nội bộ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 35. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Hồ Chí Minh (Ưu tiên Nam)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/09/2022
 36. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp (Quản lý Tòa nhà - Ưu tiên Nam) làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận 15/09/2022
 37. Chuyên gia Định chế tài chính - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 38. Chuyên viên vận hành ngân hàng số, Trung tâm thanh toán trong nước, Khối Vận hành
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 39. Chuyên viên quản trị và phân tích danh mục, Phòng Quản trị danh mục và QLDM, Khối Quản tri rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 40. Chuyên gia quản trị rủi ro và phân tích danh mục cấp 3, Phòng QTRR và QLDM, Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 41. Chuyên gia giám sát chính sách rủi ro tín dụng cấp 3, Phòng chính sách QTRR, Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 42. Chuyên gia giám sát chính sách rủi ro tín dụng cấp 2, Phòng chính sách rủi ro, Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 43. Chuyên gia chính sách rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cấp 2 - Phòng chinh sách rủi ro tín dụng, Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 44. Chuyên viên giám sát kinh doanh vốn, mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu, Phòng Quản trị rủi ro thị trường và thanh khoản, Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 45. Chuyên gia/chuyên viên dự án Base, Phòng Quản trị rủi ro thị trường và thanh khoản, Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 46. Chuyên viên khách hàng cá nhân - Cần Thơ
  Cần Thơ Cạnh Tranh 25/08/2022
 47. Giao dịch viên - Cần Thơ
  Cần Thơ Lương thỏa thuận 25/08/2022
 48. Chuyên viên định giá Miền Nam - Làm việc tại Cần Thơ
  Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/08/2022
 49. Chuyên viên thương hiệu - Ban Marketing và Truyền thông - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 50. Chuyên viên ALM ( Quản lý và điều hành lãi suất), Phòng ALM, Khối tài chính kế toán
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 51. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - TP Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 26/08/2022
 52. Cộng tác viên Tuyển dụng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 53. Chuyên viên tuyển dụng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 54. Chuyên viên Khách hàng - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 55. Chuyên viên Thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ TTTM
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 56. Phó phòng Thúc đẩy bán KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 57. Chuyên gia Giải pháp tài chính - K.KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 58. Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 59. Trưởng bộ phận Sản phẩm dịch vụ tài khoản - K.KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 60. Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
  Trưởng phòng Phòng Ngân hàng giao dịch - K.KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 61. Trưởng phòng đối tác phi ngân hàng, Khối Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 62. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đà Nẵng
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận 15/09/2022
 63. Chuyên viên Phân tích dữ liệu và báo cáo - K.CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 64. Senior DevOps Engineer
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 65. Integration Engineer
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 66. Backend Developer
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 67. Chuyên viên Quản lý rủi ro Thẻ - Phòng Nghiệp vụ Thẻ, Trung tâm Thẻ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 68. Giao dịch viên - Làm việc tại Đà Nẵng
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/08/2022
 69. Chuyên viên quản lý tài sản - Làm việc tại Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 25/08/2022
 70. Chuyên gia Digital Marketing - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 25/08/2022
 71. Chuyên viên Digital Marketing - Ban Marketing và truyền thông
  Hà Nội Lương thỏa thuận 25/08/2022
 72. Chuyên viên dịch vụ trả lời khách hàng, Trung tâm dịch vụ trả lời khách hàng 24/7, Khối Vận hành
  Hà Nội Lương thỏa thuận 12/08/2022
 73. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÂN BỔ CHI PHÍ ,PHÒNG QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH - KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 08/08/2022
 74. Chuyên gia phân bổ chi phí, Phòng MIS, Khối TCKT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 22/08/2022
  Chuyên viên Tái thẩm định KHDN - Khối Tái thẩm & Phê duyệt
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 28/08/2022
 75. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận 15/09/2022
 76. Giao dịch viên - Làm việc tại Quy Nhơn
  Bình Định Lương thỏa thuận 15/08/2022
 77. Giao dịch viên - Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận 15/08/2022
 78. Giao dịch viên - Làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận 15/08/2022
 79. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 80. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 81. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 82. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 83. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 84. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 85. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 86. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 87. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 88. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
  Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 89. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 90. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 91. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 92. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 93. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 94. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 95. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 96. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 97. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 98. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 99. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 100. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 101. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 102. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
  Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
  Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 103. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 104. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
  Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 105. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 106. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển
 107. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: