PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
  Kiên Giang 8,500,000 - 20,000,000 VNĐ
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 23. Chuyên viên kiểm soát tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Phòng Kiểm soát tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Khối Vận hành, làm việc tại Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 24. Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá, khối tái thẩm và phê duyệt. Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 25. Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá, khối tái thẩm và phê duyệt
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 26. Trưởng phòng Quản trị rủi ro tích hợp, Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 27. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Tiền Giang
  Tiền Giang Lương thỏa thuận
 28. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 29. Trưởng bộ phận kiểm định mô hình, Phòng Quản trị rủi ro tích hợp, Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 30. Chuyên viên cao cấp đối tác chiến lược và ngân sách nhà nước, Phòng đối tác phi ngân hàng, Khối Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 31. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 32. Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, Phòng MIS, Khối Tài chính kế toán
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 33. Chuyên viên quy hoạch và phát triển mạng lưới, phòng hỗ trợ kinh doanh và phát triển mạng lưới, Khối Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 34. Chuyên viên chính Quản trị hiệu suất
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 35. Chuyên viên chiến lược kinh doanh - Văn phòng QLDA
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 36. Chuyên viên An toàn ứng dụng - K.CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 37. Chuyên viên rủi ro và đánh giá tuân thủ - An toàn thông tin - K.CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 38. Chuyên viên kiểm soát tín dụng khách hàng cá nhân- Phòng Kiểm soát tín dụng Khách hàng cá nhân,
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 39. Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, Khối Khách hàng cá nhân
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 40. Chuyên viên sản phẩm cho vay tiêu dùng và các sản phẩm khác, phòng chính sách và sản phẩm cho vay thế chấp, Khối Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 41. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Tây Ninh
  Tây Ninh Lương thỏa thuận
 42. Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm (Tiền Giang)
  Hà Nội Cạnh Tranh
 43. Giao Dịch Viên (Tiền Giang)
  Tiền Giang Lương thỏa thuận
 44. Chuyên viên phát triển khách hàng Upper SME - Khối KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 45. Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng Upper SME - Khối KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 46. Giám đốc phát triển khách hàng Upper SME - Khối KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 47. Chuyên Viên Truyền Thông - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 48. CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - PHÒNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI- KHỐI VẬN HÀNH
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 49. Kiểm toán viên chính - Ban kiểm toán nội bộ tại Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 50. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng (Vĩnh Long)
  Vĩnh Long Lương thỏa thuận
 51. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Vĩnh Long)
  Vĩnh Long 7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 52. Giao dịch viên - Làm việc tại Quy Nhơn
  Bình Định Lương thỏa thuận
 53. Chủ nhiệm Kiểm toán
  Hà Nội Cạnh Tranh
 54. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 55. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 56. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 57. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 58. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 59. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 60. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 61. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 62. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 63. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 64. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 65. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 66. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 67. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 68. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 69. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 70. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 71. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 72. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 73. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 74. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 75. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 76. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 77. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 78. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận
 79. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 80. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 81. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 82. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 83. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 84. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận
 85. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương Lương thỏa thuận

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: