PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2024

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: Đang Tuyển

CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: Đang Tuyển

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: Đang Tuyển

Chuyên viên Tố Tụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia quản lý rủi ro an ninh thông tin, Phòng Quản trị rủi ro hoạt động, Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 18/02/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng - Khối khách hàng doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên phát triển khách hàng Doanh nghiệp lớn - Bà Rịa Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: 29/02/2024

Giao Dịch Viên (Vĩnh Long)
- Nơi làm việc: Vĩnh Long
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia Kiến trúc giải pháp CNTT - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên Gia Kiến trúc giải pháp An toàn thông tin - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia Kiến trúc giải pháp ứng dụng - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Huế
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên gia giải pháp sau bán, Phòng Ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý kinh doanh, Phòng Ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

Chuyên viên khai thác đối tác, Phòng Ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

Chuyên viên cao cấp khai thác đối tác, Phòng Ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

Chuyên viên chính sách sản phẩm, Phòng Ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

Chuyên viên cao cấp chính sách sản phẩm, Phòng Ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

Trưởng bộ phận chính sách sản phẩm, Phòng Ngân sách nhà nước và dịch vụ trả lương, Khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 10/02/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp SME (Cà Mau)
- Nơi làm việc: Cà Mau
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp SME (Kiên Giang)
- Nơi làm việc: Kiên Giang
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Kiên Giang)
- Nơi làm việc: Kiên Giang
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (Tiền Giang)
- Nơi làm việc: Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp SME (Thanh Hóa)
- Nơi làm việc: Thanh Hóa
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên phát triển thị trường, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 07/02/2024

Chuyên viên kiểm soát tín dụng khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 06/02/2024

Chuyên viên Dịch vụ và chăm sóc khách hàng 24/7 - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 06/02/2024

Chuyên viên Kiểm soát tín dụng đơn vị - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 06/02/2024

Chuyên viên Kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hai Bà Trưng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 06/02/2024

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị - PVcomBank Đà Lạt
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 06/02/2024

Chuyên viên Kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Gia Định
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 06/02/2024

Chuyên viên xử lý vi phạm - Khối Pháp chế và Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 06/02/2024

Kiểm toán viên chính - Ban kiểm toán nội bộ tại Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên Gia Truyền Thông
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên Khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/04/2024

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/03/2024

Chuyên Viên Cao Cấp Truyền Thông
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hai Bà Trưng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 02/02/2024

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hạn nộp: 15/02/2024

Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Đà Lạt
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên/chuyên viên cao cấp An toàn thông tin ứng dụng (Security Apliance)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp an toàn thông tin Cloud (Cloud Security)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp an toàn dữ liệu (Data security)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên cao cấp DevOps
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên DevOps - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên quản trị Cơ sở dữ liệu - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên quản trị hệ thống ứng dụng - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên quản trị hệ thống giao dịch online - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên quản trị Core - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên gia phát triển hệ thống Thẻ Smart Vista – Khối CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển hệ thống Ngân hàng số - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên gia Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên tích hợp dữ liệu (Intergration Engineering)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên cao cấp phân tích và tích hợp dữ liệu (Intergration Engineering)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên phân tích và quản trị dịch vụ tài chính - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Senior backend/fullstack Java/reactjs/BPM - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Junior backend/fullstack Java/reactjs/BPM - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Thẩm định dự án đầu tư - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giải pháp AWS (Cloud Engineering & DevSecOps)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Lập trình viên Frontend - Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Kinh doanh vốn - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Phát triển phần mềm - Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên kiểm soát sau cho vay tín chấp, Phòng chính sách và phát triển sản phẩm cho vay tín chấp, Khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên kiểm soát tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Phòng Kiểm soát tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/01/2024

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, Phòng MIS, Khối Tài chính kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/01/2024

Chuyên viên dịch vụ và chăm sóc khách hàng 24/7, Phòng dịch vụ và chăm sóc khách hàng 24/7, Khối Vận Hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/01/2024

Chuyên viên nhắc nợ qua điện thoại, Phòng QL& cảnh báo nợ, khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/01/2024

Giao Dịch Viên (Tiền Giang)
- Nơi làm việc: Tiền Giang
- Hạn nộp: 15/02/2024

Kiểm soát viên (Tiền Giang)
- Nơi làm việc: Tiền Giang
- Hạn nộp: 15/02/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp SME (Cà Mau)
- Nơi làm việc: Cà Mau
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên gia đối tác khách hàng doanh nghiệp, Phòng Đối tác - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 08/03/2024

Chuyên viên bộ phận đối tác khách hàng doanh nghiệp - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 27/03/2024

Phó Giám đốc Khối CNTT phụ trách An toàn thông tin
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Vĩnh Long (Ưu tiên Nam)
- Nơi làm việc: Vĩnh Long
- Hạn nộp: 31/01/2024

CC/ CVCC Giải Pháp AWS
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Software test leader, Automation test, QC, QA
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/01/2024

Kiểm toán viên chính (Kiểm toán nội bộ)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 12/02/2024

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (Cần Thơ)
- Nơi làm việc: Cần Thơ
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Cần Thơ)
- Nơi làm việc: Cần Thơ
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên Khách hàng ưu tiên (Tiền Giang)
- Nơi làm việc: Tiền Giang
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên gia Marketing
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/02/2024

Giao dịch viên - Làm việc tại Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 31/01/2024

Chuyên viên kế hoạch và phân tích kinh doanh, Phòng Quản lý kinh doanh - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 26/01/2024

Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/02/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: