PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
- Nơi làm việc: Quảng Ninh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển

CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
- Nơi làm việc: Đồng Nai Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
- Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận Đang Tuyển

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận Đang Tuyển

Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội Sở, Khối Tái thẩm và phê duyệt
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/05/2024

Chuyên viên đối tác bất động sản và ô tô, Phòng đối tác phi ngân hàng, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 09/05/2024

Chuyên viên thúc đẩy kinh doanh, Phòng thúc đẩy kinh doanh, khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/05/2024

Giao Dịch Viên (Bình Dương)
- Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận 15/05/2024

Chuyên viên quản trị hệ thống nền tảng (SysOps – IT Operation) - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên quản trị hệ thống kênh kỹ thuật số (SysOps – IT Operation) - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên Khách hàng ưu tiên
- Nơi làm việc: Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 03/07/2024

Chuyên viên Kiểm soát tín dụng đơn vị - Khối Vận Hành - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 18/05/2024

Chuyên viên đối tác chiến lược và Ngân sách nhà nước, Phòng đối tác phi ngân hàng, Khối KHCN
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 04/05/2024

Chuyên viên thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân, Phòng thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân không tài sản đảm bảo, Khối Tái thẩm và phê duyệt
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 04/05/2024

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, Phòng MIS, Khối Tài chính kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 04/05/2024

Chuyên viên phát triển thị trường, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 04/05/2024

Chuyên viên đối tác bất động sản và ô tô, Phòng đối tác phi ngân hàng, Khối Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 03/05/2024

Chuyên viên thanh toán quốc tế - Trung tâm thanh toán quốc tế - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Chuyên viên thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ tài trợ thương mại - Phòng Thúc đẩy bán - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Chuyên viên thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng - Phòng Thúc đẩy bán - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Chuyên viên sản phẩm tài trợ thương mại và sản phẩm ngoại hối - Phòng Ngân hàng giao dịch - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Chuyên gia đối tác khách hàng doanh nghiệp - Phòng đối tác - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Chuyên gia Giải pháp tài chính - Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Chuyên gia Sản phẩm tài trợ thương mại và sản phẩm ngoại hối - Phòng Ngân hàng giao dịch - Khối KHDN
- Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 17/05/2024

Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Trưởng phòng thúc đẩy bán - Khối Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 17/05/2024

Chuyên viên Quản lý Hồ sơ dự án - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên/chuyên viên cao cấp An toàn thông tin ứng dụng (Security Apliance)
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp an toàn thông tin Cloud (Cloud Security)
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp an toàn dữ liệu (Data security)
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên cao cấp DevOps
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên DevOps - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên quản trị Cơ sở dữ liệu - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên quản trị hệ thống ứng dụng - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên quản trị hệ thống giao dịch online - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên quản trị Core - Phòng Vận hành ứng dụng - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên gia phát triển hệ thống Thẻ Smart Vista – Khối CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Senior backend/fullstack Java/reactjs/BPM - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Junior backend/fullstack Java/reactjs/BPM - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Lập trình viên Frontend - Ngân hàng số
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp giải pháp Cloud
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp phát triển hệ thống tích hợp, thanh toán - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Phó phòng Dịch vụ công nghệ thông tin - K.CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Data Governance
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Senior Data Architeture & Data Governance
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Data Engineering
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Senior Data Engineering
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Data Analysis & Data Science
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Senior Data Analysis & Data Science
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Finance Management System Development
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Senior Finance Management System Development
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME
- Nơi làm việc: Cần Thơ Lương thỏa thuận 19/06/2024

Chuyên viên tác nghiệp nguồn vốn - Phòng thanh toán trong nước và tác nghiệp nguồn vốn - Trung tâm TTTN - Khối Vận Hành
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 12/05/2024

Chuyên gia quản lý rủi ro an ninh thông tin, Phòng Quản trị rủi ro hoạt động, Khối Quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2024

Giao Dịch Viên (Tiền Giang)
- Nơi làm việc: Tiền Giang Lương thỏa thuận 30/04/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng - Khối khách hàng doanh nghiệp lớn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 10/05/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: