PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng PVcomBank Tuyển dụng:

PVCOMBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang
  Kiên Giang 8,500,000 - 20,000,000 VNĐ
 2. Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận
 3. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 4. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 5. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 6. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 8. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 9. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 10. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 11. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 12. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 13. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 14. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 15. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 16. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 17. Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 18. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 19. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 20. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1)
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 22. Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 23. Cộng tác viên Tuyển dụng
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 24. Chuyên viên tuyển dụng
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 25. Chuyên viên Khách hàng - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 26. Chuyên viên Thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ TTTM
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 27. Phó phòng Thúc đẩy bán KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 28. Chuyên gia Giải pháp tài chính - K.KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 29. Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 30. Trưởng bộ phận Sản phẩm dịch vụ tài khoản - K.KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 31. Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 32. Trưởng phòng Phòng Ngân hàng giao dịch - K.KHDN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 33. Trưởng phòng đối tác phi ngân hàng, Khối Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 34. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đà Nẵng
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận
 35. Chuyên viên Phân tích dữ liệu và báo cáo - K.CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 36. Senior DevOps Engineer
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 37. Integration Engineer
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 38. Backend Developer
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 39. Chuyên viên Quản lý rủi ro Thẻ - Phòng Nghiệp vụ Thẻ, Trung tâm Thẻ
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 40. Giao dịch viên - Làm việc tại Đà Nẵng
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận
 41. Chuyên viên quản lý tài sản - Làm việc tại Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 42. Chuyên gia Digital Marketing - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 43. Chuyên viên Digital Marketing - Ban Marketing và truyền thông
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 44. Chuyên viên dịch vụ trả lời khách hàng, Trung tâm dịch vụ trả lời khách hàng 24/7, Khối Vận hành
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 45. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÂN BỔ CHI PHÍ ,PHÒNG QUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH - KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 46. Chuyên gia phân bổ chi phí, Phòng MIS, Khối TCKT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 47. Chuyên viên Tái thẩm định KHDN - Khối Tái thẩm & Phê duyệt
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 48. Chuyên viên Khách hàng ưu tiên làm việc tại Tp.HCM
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 49. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 50. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 51. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 52. Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 53. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 54. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 55. Chuyên gia Nghiên cứu phát triển sản phẩm chuỗi - Văn phòng Quản lý dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 56. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm giao dịch Hội sở
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 57. Giao dịch viên - Làm việc tại Quy Nhơn
  Bình Định Lương thỏa thuận
 58. Phó phòng Chính sách và Giám sát tài sản bảo đảm - Khối Tái thẩm & Phê duyệt
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 59. Trưởng Phòng định giá Miền Trung - Khối Tái thẩm & Phê duyệt
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận
 60. Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 61. Chuyên viên Giám sát kinh doanh vốn, mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 62. Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 63. Chuyên viên cao cấp Phát triển kênh Ngân hàng số - Ngân hàng số
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 64. Chuyên gia Phát triển kênh ngân hàng số - Ngân hàng số
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 65. Chuyên viên Chính sách và Tài sản đảm bảo - Phòng CS & TSĐB - Khối Tái thẩm và Phê duyệt (Làm việc tại HCM)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 66. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp (Quản lý Tòa nhà - Ưu tiên Nam) làm việc tại Vĩnh Long
  Vĩnh Long Lương thỏa thuận
 67. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - Trung tâm bán Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 68. Phó phòng Vận hành ứng dụng và Cơ sở dữ liệu – Trung tâm Vận hành - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 69. Nhân viên Văn thư Lưu trữ - Làm việc tại Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 70. Chuyên viên thẩm định tín dụng KHCN - Khối Tái thẩm & Phê Duyệt
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 71. Giao dịch viên - Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 72. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp (Quản lý Tòa nhà - Ưu tiên Nam) làm việc tại Kiên Giang
  Kiên Giang Lương thỏa thuận
 73. Giao dịch viên - Làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 74. Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 75. Chuyên viên đối tác chiến lược và Ngân sách nhà nước, Khối KHCN
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 76. Chuyên viên phòng chống rửa tiền, Khối pháp chế và tuân thủ
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 77. Chuyên viên định giá - Làm việc tại Đà Lạt
  Lâm Đồng Lương thỏa thuận
 78. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 79. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 80. Giao dịch viên - Làm việc tại TP Đà Lạt
  Lâm Đồng Lương thỏa thuận
 81. Chuyên viên truyền thông - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 82. Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Tây Ninh
  Tây Ninh Lương thỏa thuận
 83. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 84. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Tây Ninh
  Tây Ninh Lương thỏa thuận
 85. Chuyên viên định giá - Làm việc tại Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 86. Chuyên viên Văn thư Lưu trữ - Làm việc tại Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 87. Trưởng bộ phận Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 88. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Cạnh Tranh
 89. Kiểm soát viên - Làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 90. Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 91. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 92. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 93. Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 94. Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 95. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 96. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 97. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 98. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 99. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 100. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 101. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 102. Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 103. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 104. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 105. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 106. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận
 107. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 108. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 109. Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 110. Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 111. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận
 112. CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận
 113. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận
 114. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Trung
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận
 115. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 116. Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 117. Chuyên viên hỗ trợ hệ thống tại Hội sở, Phòng Hỗ trợ hệ thống, TT Vận hành, hạ tầng và An ninh, Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 118. Chuyên viên Tổng hợp phân tích, TT Đào tạo, Khối QTNNL
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 119. Chuyên viên chính sách Rủi ro, Phòng Chính sách rủi ro, Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận
 120. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương
 121. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp
  Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa và Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: