ACB Tuyển dụng Tháng 01/2024

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 01/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Giám Đốc/Chuyên viên Quản lý hiệu quả (Phòng Ngân hàng Ưu tiên)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 2. HO - Giám Đốc/Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
 3. HO - Giám đốc / Chuyên viên Phân tích và Quản trị kế hoạch kinh doanh (Phòng Phân khúc khách hàng)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 4. HCM - Trưởng Phòng Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 5. HCM - Trưởng Bộ Phận Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 6. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
 7. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Nam Bộ
 8. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 9. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Đông Nam Bộ
 10. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long
 11. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Hồ Chí Minh
 12. HO - Giám đốc / Chuyên viên Phân tích và Quản trị kế hoạch kinh doanh (Phòng Ngân Hàng Ưu Tiên)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 13. HO - Giám đốc Quản lý kinh doanh (Phòng Phân khúc khách hàng)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 14. HO - Giám đốc Phát triển đặc quyền & hệ sinh thái (Phòng Ngân hàng ưu tiên)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 15. HO - Giám đốc/Chuyên viên Sản phẩm tín dụng Sản xuất kinh doanh
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 16. HO - Giám đốc/Chuyên viên Sản phẩm tín dụng nhà đất
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 17. MT - Nhân viên Pháp lý chứng từ(PGD CAM RANH, PGD HÀM THUẬN NAM, PGD AYUN PA, CN DAK LAK)
  Pháp lý Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience
 18. HO - Giám Đốc Bộ Phận Tư Vấn Và Thúc Đẩy Bảo Lãnh
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 19. TMO - Cash Management Transformation Architect
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 20. IT - Senior Project Manager
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Manager
 21. IT - Giám Đốc Phát Triển Ứng Dụng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 22. BTB – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
 23. BTB - Giao dịch viên
  Vận hành Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
 24. NTB - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
 25. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Nam Bộ
 26. HO - Giám Đốc Phòng Tuân Thủ
  Quản lý Rủi ro Hội sở
 27. HO - IT Business Analyst
  Công nghệ Thông tin CNTT
 28. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 29. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 30. HO - Chuyên Viên Quản lý Danh Mục Tín Dụng
  Quản lý Rủi ro Hồ Chí Minh; Experience
 31. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 32. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 33. IT - Automation Tester (Mobile)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh
 34. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ
 35. TMO - Initiative Director
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 36. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 37. HN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Hà Nội; Experience; Fresh
 38. DBB - Giao dịch viên
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 39. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 40. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 41. NHN - NV/CV Dịch vụ Khách hàng cá nhân
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 42. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 43. NHN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 44. NHN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản (kv Vĩnh Phúc)
  Thẩm định Tài sản Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 45. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 46. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 47. IT - Java Backend Developer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 48. BTB - Trưởng Khách Hàng Cá Nhân Cụm (Cụm Đà Nẵng)
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Manager
 49. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
 50. HO - Chuyên viên nghiệp vụ vận hành giao dịch
  Khối Vận Hành Hội sở; Experience
 51. HO - Nhân viên/Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Fresh
 52. HO - Giám đốc Quản lý Danh mục Tín dụng - Khối rủi ro
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Manager
 53. BTB - Giám đốc Quan hệ Khách hàng Cá nhân Cao cấp (PGD Aynpa, PGD Chu Lai)
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Manager
 54. HO - Nhân Viên Tổ Chức Đào Tạo
  Nhân sự Hội sở; Experience
 55. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 56. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 57. DBB - NV/CV Dịch vụ Khách hàng Cá nhân
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 58. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
 59. NTB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá nhân (Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng)
  Khách hàng Cá nhân Nam Trung Bộ
 60. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hà Nội
 61. DBSCL - Giao dịch viên
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: