ACB Tuyển dụng Tháng 04/2024

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 04/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Giám Đốc Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh; Experience
 2. HO - Giám Đốc Tuân Thủ Quan Hệ Lao Động
  Nhân sự Hồ Chí Minh; Experience
 3. TMO - Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi (Multimedia Designer)
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 4. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 5. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 6. HCM - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 7. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 8. HO - Giám đốc/Chuyên viên Quản lý vốn tự có
  Tài chính Hội sở
 9. TMO - Head Of CRM Technology
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 10. TMO - CRM Head Of Business Performance & Analysis
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 11. TMO - CRM Functional Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 12. DNB - Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Vùng
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Hồ Chí Minh
 13. DNB - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cao Cấp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Nam Bộ
 14. MT - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience
 15. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Mô Hình Bán & Dịch Vụ KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 16. HO - Chuyên viên Quản lý Dự án
  Nhân sự Hội sở; Experience
 17. HO - Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 18. HO - Chuyên viên Quản lý chất lượng & Kiểm thử (QC-NHS)
  Ngân Hàng Số Hội sở
 19. DBB - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - PGD Uông Bí
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Manager
 20. HO - HR Data Analyst
  Nhân sự Hội sở
 21. IT - Chuyên Viên Liên Tục Dịch Vụ & Quy Trình
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh
 22. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Công Nghệ Thông Tin
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
 23. IT - QE Automation
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh
 24. HO - Nhân Viên/Chuyên Viên Định Chế Tài Chính (Financial Institation)
  Thị trường Tài chính Hội sở
 25. HO - Chuyên viên phát triển Khách hàng (Ngân hàng số)
  Ngân Hàng Số Hồ Chí Minh
 26. IT - Software Engineer (Core Banking)
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 27. HO - Chuyên Viên Sản phẩm Tài Trợ Thương Mại
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 28. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
 29. HO - Giám đốc Phòng rủi ro tích hợp & định lượng
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Hồ Chí Minh
 30. HO - Chuyên Viên Quản Lý Quan Hệ Lao Động Và Tuân Thủ
  Nhân sự Hội sở
 31. HO - Chuyên viên Kiểm soát & Quản lý rủi ro Vận hành tín dụng
  Vận hành Hội sở
 32. HO - GDBP Bán Hàng Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager; Experience
 33. IT - Software Developer (Fullstack - Backend - Frontend)
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 34. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ
 35. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 36. HCM - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hồ Chí Minh
 37. HO - Nhân viên xử lý nợ
  Quản lý Nợ Hội sở
 38. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh nghiệp (CSR DN)
  Vận hành Hồ Chí Minh; Experience
 39. HO - Nhân viên/Chuyên viên Thiết kế (Trung Tâm Thẻ)
  Trung tâm Thẻ Hội sở
 40. TMO - Giám Đốc Số Hóa Quy Trình Tín Dụng Vay Mua Nhà
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 41. TMO - CRM Solution Architect
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 42. TMO - Giám Đốc Thiết Kế & Triển Khai BSC KHCN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 43. TMO - Giám Đốc Quản Trị & Thúc Đẩy Kinh Doanh Kênh Thay Thế
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 44. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Quy Trình Bán, Vận Hành & Công Nghệ KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 45. HO - Giám đốc Kinh doanh Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Manager; Experience
 46. ACBL - CV Quan hệ đối tác - Cty cho thuê tài chính
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội
 47. ACBL - CV quan hệ khách hàng - Cty cho thuê tài chính
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
 48. TMO - Giám Đốc Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 49. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 50. HO - Chuyên viên/Nhân viên Kiểm soát Định chế tài chính
  Vận hành Hội sở
 51. HCM - Giám đốc Quan hệ KHCN Cao cấp NHƯT
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 52. DNB - Giám đốc Khách hàng Cá nhân Vùng
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Hồ Chí Minh
 53. HCM - Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Cấp quản lý Hồ Chí Minh
 54. HCM - Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Cấp quản lý Hồ Chí Minh
  TMO - Giám Đốc Am Hiểu Khách Hàng
  Quản lý Chuyển đổi Hồ Chí Minh
 55. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 56. TMO - Giám Đốc Quản Trị Thay Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 57. IT - Chuyên Viên Phân Tích Và Biên Soạn Tài Liệu Kĩ Thuật (BA)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 58. ITIL - DevOps Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 59. TMO - Transformation Engineering Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 60. IT - Project Manager
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Manager
 61. IT - Software Engineer (.NET)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 62. HO - IT Business Analyst
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 63. TMO - Transaction Banking Initiative Project Director
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 64. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
 65. HO - Chuyên Viên Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch (Transaction Banking Sales)
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 66. HO - Chuyên viên/ Giám đốc Quản lý Năng suất
  Nhân sự Hội sở; Experience
 67. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
 68. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hội An, Tam Kỳ)
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Experience
 69. BTB - Nhân viên hỗ trợ Tuyển dụng (TP Đà Nẵng)
  Nhân sự Bắc Trung Bộ; Fresh
  Full-time 4,500,000 — 5,000,000 VNĐ
 70. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
 71. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
 72. HO - Chuyên viên Phát triển đối tác học tập
  Nhân sự Hội sở; Experience
 73. MT - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay (LOAN CSR)
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience
 74. IT - NodeJS Software Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 75. TMO - Wholesale Initiative Project Director
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 76. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 77. HN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Hà Nội; Experience; Fresh
 78. IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng E-Banking
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 79. HO - Nhân viên Tư vấn DVKH 24/7
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Fresh
 80. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - Cụm Nam Định
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 81. DBB - Giao dịch viên
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 82. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 83. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 84. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 85. NHN - NV Dịch vụ Khách hàng Tiền vay
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 86. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 87. NHN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 88. HO - Nhân viên Quản lý mạng lưới & tính năng ATM
  Vận hành Hội sở; Experience
 89. HO - Chuyên viên Kỹ thuật và Giám sát vận hành ATM
  Vận hành Hội sở; Experience
 90. HO - Nhân viên Quản lý kết quả hoạt động ATM
  Vận hành Hội sở; Experience
 91. HO - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Ngân Hàng Số Hội sở
 92. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Cụm Nam Định
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 93. HO - Nhân Viên/Chuyên viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Experience
 94. HO - Nhân viên Dịch vụ khách hàng thẻ - Trung tâm thẻ
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 95. HO - Chuyên viên Phát triển hệ thống Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Experience
 96. HO - Nhân viên Chuẩn chi thẻ
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Fresh
 97. HO - Nhân viên Bảo trì bảo dưỡng ATM
  Vận hành Hội sở; Experience
 98. HO - Data Engineer (ETL Specialist)
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; Experience
 99. HO - Nhân viên/Chuyên viên Phát triển Khách hàng qua Đối tác (Phụ trách Phát triển Tín dụng)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 100. TMO - Giám Đốc Phát Triển Đối Tác & Hệ Sinh Thái Affluent
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 101. TMO - Giám Đốc Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 102. TMO - Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 103. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Mô Hình Bán & Dịch Vụ KHCN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 104. HO - Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
 105. IT - Chuyên Viên IT Vận Hành Hệ Thống (Dịch Vụ Cơ Bản)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh
 106. NHN - Kiểm Soát Viên Giao Dịch
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 107. HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager; Experience
 108. HO - Data Lake Developer
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; CNTT; Experience
 109. HO - Chuyên viên Kiểm soát chất lượng vận hành giao dịch
  Vận hành Hội sở; Experience
 110. NHN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 111. IT - Giám Đốc Phát Triển Ứng Dụng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 112. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 113. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  HO - Nhân viên Phát triển kinh doanh qua Kênh bán mới
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 114. HO - Chuyên Viên/Nhân viên Kinh Doanh Chuyển Tiền Nhanh
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 115. HO - Chuyên Viên Nghiên Cứu Trải Nghiệm Khách Hàng & Thị Trường
  Truyền thông & Marketing Hội sở; Experience
 116. HO - Giám Đốc Bộ Phận Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
 117. HO - CV Vận hành và xử lý khiếu nại, gian lận
  Vận hành Hội sở; Experience
 118. HO - UI/UX Designer
  Ngân Hàng Số Hội sở; Experience

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: