ACB Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp ĐB Sông Cửu Long; Experience;
 2. DBSCL - Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Experience;
 3. DBSCL - Giao dịch viên
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long
 4. DBSCL - Nhân Viên Xử Lý Nợ
  Quản lý Nợ ĐB Sông Cửu Long
 5. DBSCL - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long;
 6. DBSCL - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Experience;
 7. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long
 8. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long
 9. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience;
 10. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Nam Bộ
 11. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 12. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience;
 13. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience;
 14. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience;
 15. HO - Giám đốc Quan hệ lao động
  Nhân sự Hồ Chí Minh
 16. Ngày hội tuyển dụng vị trí QHKH DN 2023
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 17. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Mô Hình Kinh Doanh NHGD
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 18. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 19. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 20. HO - Giám Đốc Tuân Thủ Quan Hệ Lao Động
  Nhân sự Hồ Chí Minh; Experience
 21. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 22. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 23. HCM - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 24. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Mô Hình Bán & Dịch Vụ SME
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 25. IT - Automation Tester (Mobile)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh
 26. HCM - Giám đốc Quan hệ KHCN Cao cấp NHƯT
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 27. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 28. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 29. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
 30. HCM - Trưởng bộ phận Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
 31. HCM - Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh; Manager
 32. IT - Mobile Developer (React Native)
  Công nghệ Thông tin Hồ Chí Minh; Experience
 33. HO - Chuyên viên Phát triển Thương hiệu Nhân sự
  Nhân sự Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: