ACB Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. IT - Chuyên Viên Quản Lý Trung Tâm Dữ Liệu
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 2. ACBL - CV Quan hệ đối tác - Cty cho thuê tài chính
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội
 3. ACBL - CV quan hệ khách hàng - Cty cho thuê tài chính
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
 4. TMO - Giám Đốc Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 5. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 6. HCM - Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên Cao cấp
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 7. DNB - Giám đốc Khách hàng Cá nhân Vùng
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 8. HCM - Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Cấp quản lý Hồ Chí Minh
 9. HCM - Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Cấp quản lý Hồ Chí Minh
 10. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Khách Hàng
  Quản lý Chuyển đổi Hồ Chí Minh
 11. HO - Chuyên viên Tuyển dụng & Thu hút nhân tài
  Nhân sự Hội sở; Experience
 12. HN - Nhân viên hỗ trợ Nhân sự
  Nhân sự Hà Nội; Experience; Fresh
 13. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 14. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Năng Lực Affluent
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 15. TMO - Giám Đốc Quản Trị Thay Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 16. IT - Senior DevOps Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 17. IT - Điều phối dự án CNTT
  Công nghệ Thông tin Hồ Chí Minh
 18. IT - .NET Software Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 19. IT - Technical Writer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 20. ITIL - Process Quality Assurance
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 21. ITIL - DevOps Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 22. ITIL - Nhân viên vận hành hệ thống ITSM/ ITAM
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 23. ITIL - Tool Improvement Analyst
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 24. ITIL - Process Improvement Analyst
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 25. HO - Nhân viên phân tích hệ thống
  Quản lý Nợ Hội sở
 26. TMO - Transformation Engineering Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 27. IT - Project Manager
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Manager
 28. IT - Software Engineer (Java / .NET)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 29. HO - IT Business Analyst
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 30. IT - Nhân Viên Dịch Vụ IT
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 31. IT - Software Tester (QA/QC)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 32. DBB - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cao Cấp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ
 33. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 34. TMO - Giám Đốc Phát Triển Giải Pháp Đầu Tư Affluent
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 35. TMO - Giám Đốc Phát Triển Năng Lực Affluent
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 36. HO - GĐ Quản lý rủi ro thanh khoản
  Quản lý Rủi ro Hội sở
 37. NHN - Giám đốc Khách hàng Cá nhân Vùng Nam Hà Nội
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Manager
 38. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
 39. HO - Brand Marketing Executive (Innovation Lab)
  Phòng Sáng Tạo Hội sở
 40. BTB - Giám đốc Quan hệ Khách hàng Cá nhân Cao cấp - NHƯT (CN Đà Nẵng)
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Manager
 41. HO - Chuyên Viên Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch (Transaction Banking Sales)
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 42. HO - Chuyên viên/ Giám đốc Quản lý Năng suất
  Nhân sự Hội sở; Experience
 43. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
 44. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh; Experience; Fresh
 45. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 46. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 47. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
 48. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
 49. IT - NodeJS Software Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 50. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Nghiệp Vụ Giải Pháp SME
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 51. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 52. IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng E-Banking
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 53. HO - Nhân viên Tư vấn DVKH 24/7
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Fresh
 54. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 55. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 56. NHN - NV Dịch vụ Khách hàng Tiền vay
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 57. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 58. NHN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 59. HO - Nhân viên hỗ trợ Tuyển dụng
  Nhân sự Hội sở; Fresh
 60. HO - Nhân viên Quản lý mạng lưới & tính năng ATM
  Vận hành Hội sở; Experience
 61. HO - Nhân viên Quản lý kết quả hoạt động ATM
  Vận hành Hội sở; Experience
 62. HO - Nhân viên Dịch vụ khách hàng
  Vận hành Hội sở
 63. HO - Nhân Viên/Chuyên viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Experience
 64. HO - Nhân viên Dịch vụ khách hàng thẻ - Trung tâm thẻ
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 65. HO - Nhân viên Chuẩn chi thẻ
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Fresh
 66. DNB - Nhân viên pháp lý chứng từ
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 67. HO - Senior ETL Specialist
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; Experience
 68. HO - Nhân viên/Chuyên viên Phát triển Khách hàng qua Đối tác (Phụ trách Phát triển Tín dụng)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 69. TMO - Giám Đốc/Chuyên Viên Quản Lý Dự Án
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 70. TMO - Giám Đốc Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHCN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 71. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Mô Hình Bán & Dịch Vụ
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 72. IT - Chuyên Viên IT Vận Hành Hệ Thống (Dịch Vụ Cơ Bản)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh
 73. NHN - Kiểm Soát Viên Giao Dịch
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 74. HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager; Experience
 75. HO - Data Lake Developer
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; CNTT; Experience
 76. HO - Chuyên viên Kiểm soát chất lượng vận hành giao dịch
  Vận hành Hội sở; Experience
 77. IT - Java Software Architect
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 78. HO - Business Intelligence Executive
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; Experience
 79. IT - Nhân Viên Siêu Dữ Liệu ( METADATA )
  Phân tích Dữ liệu Hội sở
 80. IT - Software Developer (Fullstack - Backend - Frontend)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 81. ACBH - Chuyên Viên Nhân Sự
  Hành chánh/ Lễ Tân/ Vệ sinh Công ty Thành viên
 82. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 83. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 84. IT - Java Backend Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 85. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Hồ Chí Minh; Experience; Fresh
 86. HO - CV Vận hành và xử lý khiếu nại, gian lận
  Vận hành Hội sở; Experience
 87. DBB - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp (Hải Phòng, Hiệp Hòa, Hạ Long, Quảng Ninh)
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Manager
 88. DBB - Giám đốc Phòng Giao Dịch - Bắc Ninh, Quảng Ninh
  Cấp quản lý Đông Bắc Bộ; Manager
 89. DBB - Phó Giám Đốc Chi Nhánh - CN Bắc Giang, CN Quảng Ninh, CN Bắc Ninh
  Cấp quản lý Đông Bắc Bộ; Manager
 90. DBB - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - CN Bắc Giang
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Manager
 91. ACBH - Đội Trưởng Đội Vận Tải
  Cấp quản lý Công ty Thành viên
  Full-time Negotiable
  HO - Chuyên viên dự án trường học - bệnh viện
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 92. TMO - Giám Đốc Phân Tích Thị Trường Kênh Thay Thế
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 93. NTB - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
 94. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
 95. BTB - Giao dịch viên
  Vận hành Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
 96. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
 97. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
 98. HO - Giám đốc Phát triển Thương hiệu
  Truyền thông & Marketing Hội sở; Experience
 99. HO - Chuyên viên Xây dựng quy trình vận hành giao dịch
  Vận hành Hội sở; Experience
 100. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - PGD Lý Nhân Hà Nam
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 101. NHN - Giao dịch viên - Nghệ An
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 102. TMO - Business Intelligent Analyst Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 103. HO - Nhân viên/Chuyên Viên Quản Lý Số Liệu Hoạt Động ATM
  Vận hành Experience; Fresh
 104. DBB - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 105. IT - Microsoft System Admin
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 106. HO - Nhân viên/Chuyên viên Tài chính Khối kinh doanh
  Tài chính Hội sở; Experience
 107. TMO - Transformation Project Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 108. NHN - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - CN Vĩnh Phúc
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Manager
 109. HO - Nhân viên Hỗ trợ Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Fresh
 110. HO - Chuyên viên Phân tích hoạt động kinh doanh - Trung Tâm Thẻ
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 111. HO - Chuyên viên/Nhân viên Tài chính định lượng
  Tài chính Hội sở; Experience
 112. NTB - Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Doanh Nghiệp (CN Bình Định)
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Trung Bộ; Manager
 113. HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience
 114. HCM - Trưởng bộ phận Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
 115. HCM - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh; Manager
 116. HO - Nhân Viên Thanh Toán Quốc Tế
  Thanh toán Quốc tế Hội sở; Experience
 117. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 118. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 119. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 120. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Nam Bộ; Experience; Fresh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: