ACB Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Chuyên viên Quản lý hiệu quả (Phòng Ngân hàng Ưu tiên)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 2. HO - Chuyên viên Chăm sóc khách hàng
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 3. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
 4. HO - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Nhân Sự (Business Analyst)
  Nhân sự Hội sở
 5. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Nam Bộ
 6. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 7. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Đông Nam Bộ
  Toàn thời gian Thương lượng
  DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long
 8. HO - Chuyên Viên/Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Lãi Suất Trên Sổ Ngân Hàng
  Quản lý Rủi ro Hội sở
 9. HO - Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Phái Sinh
  Thị trường Tài chính Hội sở
 10. HO - Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Ngân Hàng Số (Partnership)
  Ngân Hàng Số Hội sở
 11. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội
 12. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Hồ Chí Minh
 13. HO - Giám đốc / Chuyên viên Phân tích và Quản trị kế hoạch kinh doanh
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 14. HO - Giám đốc / Chuyên viên Quản trị Danh mục (Phòng Ngân hàng Ưu tiên)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 15. HO - Giám đốc / Chuyên viên Quản trị am hiểu và Định vị khách hàng (Phòng Ngân hàng Ưu tiên)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 16. HO - Giám Đốc Xây Dựng Mô Hình & Định Lượng
  Quản lý Rủi ro Hội sở
 17. HO - Chuyên Viên/Giám Đốc Quản lý FIRB – Basel II&III
  Quản lý Rủi ro Hội sở
 18. HO - Giám Đốc Chính Sách Quản Lý Rủi Ro Tích Hợp
  Quản lý Rủi ro Hội sở
 19. HO - Giám đốc Quản lý kinh doanh (Phòng Phân khúc khách hàng)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 20. HO - Nhân viên Quản lý chất lượng (Phòng Chăm sóc và Dịch vụ Khách hàng)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 21. HO - Giám đốc Phát triển đặc quyền & hệ sinh thái (Phòng Ngân hàng ưu tiên)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 22. HO - Giám đốc Bộ phận/Giám đốc/Chuyên viên Sản phẩm Huy động Online
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 23. HO - Chuyên viên Sản phẩm tín dụng Sản xuất kinh doanh
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 24. HO - Chuyên viên Sản phẩm tín dụng nhà đất
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 25. HO - Giám đốc Quan hệ lao động
  Nhân sự Hồ Chí Minh
 26. HO - Chuyên Viên Tư Vấn, Thúc Đẩy Bảo Lãnh
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở
 27. MT - Nhân viên Pháp lý chứng từ (PGD CHU LAI, LAGI, CAM RANH)
  Pháp lý Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience
 28. HO - Chuyên Viên Tác Nghiệp Bảo Lãnh
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 29. HO - Giám Đốc Bộ Phận Tư Vấn Và Thúc Đẩy Bảo Lãnh
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 30. HO - Chuyên Viên/ Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 31. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
 32. IT - Software Tester (QC)
  Công nghệ Thông tin CNTT
 33. HO - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 34. HO - Nhân Viên/Chuyên Viên Hỗ Trợ Bán Hàng
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở
 35. TMO - Cash Management Business Transform Architect
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 36. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Ngân Hàng Giao Dịch
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 37. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Mô Hình Kinh Doanh NHGD
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 38. IT - Project Manager
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Manager
 39. IT - Chuyên Viên Dịch vụ Vận Hành Cloud
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 40. IT - Giám Đốc Phát Triển Ứng Dụng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 41. BTB – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
 42. NTB - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
 43. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Nam Bộ
 44. The Next Banker 2024
  Event ACB ACB Talent Ecosystem
 45. Digital Banking - Business Analyst
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 46. IT - Software Engineer (.NET)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 47. HO - IT Business Analyst
  Công nghệ Thông tin CNTT
 48. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 49. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 50. HO - Giám Đốc Tuân Thủ Quan Hệ Lao Động
  Nhân sự Hồ Chí Minh; Experience
 51. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 52. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 53. HO - Giám đốc/Chuyên viên Quản lý vốn tự có
  Tài chính Hội sở
 54. MT - NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN
  Thẩm định Tài sản Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience
 55. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Mô Hình Bán & Dịch Vụ SME
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 56. HO - Product Marketing Director
  Truyền thông & Marketing Hội sở; Experience
 57. HO - Chuyên viên Quản lý chất lượng & Kiểm thử (QC-NHS)
  Ngân Hàng Số Hội sở
 58. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Công Nghệ Thông Tin
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
 59. IT - Automation Tester (Mobile)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh
 60. HO - Chuyên Viên/Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Thị Trường
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
 61. HO - Chuyên viên Kiểm soát & Quản lý rủi ro Vận hành tín dụng
  Khối Vận Hành Hội sở
 62. HO - Nhân viên/Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Hội sở; Experience
 63. HO - Chuyên Viên Quản lý rủi ro gian lận
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
 64. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ
 65. HCM - Giám đốc Quan hệ KHCN Cao cấp NHƯT
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 66. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 67. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 68. IT - DevOps Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 69. TMO - Transformation Engineering Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 70. TMO - Transaction Banking Initiative Director
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 71. HO - Chuyên Viên/Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản
  Quản lý Rủi ro Hội sở
 72. NHN - Giám đốc Khách hàng Cá nhân Vùng Nam Hà Nội
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Manager
 73. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
 74. NTB - Giám đốc Quan hệ Khách hàng Cá nhân Cao cấp PGD Phước Long - KHOA
  Khách hàng Cá nhân Nam Trung Bộ; Manager
 75. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hội An)
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Experience
 76. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
 77. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
 78. TMO - Initiative Director
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 79. HN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Hà Nội; Experience; Fresh
 80. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 81. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 82. NHN - NV Dịch vụ Khách hàng Tiền vay
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 83. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 84. HO - Nhân viên Kỹ thuật và Giám sát vận hành ATM
  Khối Vận Hành Hội sở; Experience
 85. HO - Chuyên viên Phát triển hệ thống Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Experience
 86. HO - Nhân viên Bảo trì bảo dưỡng ATM
  Khối Vận Hành Hội sở; Experience
 87. HO - Nhân viên/Chuyên viên Phát triển Kinh doanh (Phòng phát triển Kinh doanh qua đối tác)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 88. HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager; Experience
 89. NHN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 90. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 91. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 92. HO - Giám Đốc Quan Hệ Công Chúng
  Truyền thông & Marketing Hội sở; Manager
 93. HO - Chuyên Viên Sáng Tạo Nội Dung - Content Creator
  Nhân sự Hội sở; Experience
 94. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
 95. HO - Giám Đốc Quản Lý & Phát Triển Thương Hiệu
  Truyền thông & Marketing Hội sở
 96. HO - Chuyên viên nghiệp vụ vận hành giao dịch
  Khối Vận Hành Hội sở; Experience
 97. HO - Giám Đốc Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch (Manager of Transaction Banking)
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 98. HO - Nhân viên/Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Fresh
 99. DBSCL - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long; Experience
 100. NTB - TBP KHCN PGD Đà Lạt (Cụm Lâm Đồng)
  Cấp quản lý Nam Trung Bộ; Manager
 101. NTB - TBP KHCN CN Phú Yên (Cụm Phú Yên)
  Cấp quản lý Nam Trung Bộ; Manager
 102. TMO - Business Transformation Project Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 103. BTB - Trưởng Khách Hàng Doanh Nghiệp Cụm (CN Đà Nẵng)
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ; Manager
 104. HO - Nhân Viên Tổ Chức Đào Tạo
  Nhân sự Hội sở; Experience
 105. HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience
 106. HCM - Trưởng bộ phận Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
 107. HCM - Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh; Manager
 108. HO - Nhân Viên Xử Lý Nợ
  Quản lý Nợ Hội sở; Experience
 109. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 110. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 111. HN - Nhân viên/ Chuyên viên Phát triển khách hàng qua đối tác
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
 112. HO - Chuyên viên Sản phẩm tín dụng tiêu dùng
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 113. HO - Chuyên Viên Quản Lý Nợ Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Experience
 114. HO - Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng (Digital Marketing)
  Ngân Hàng Số Hội sở; Experience
 115. HCM - Nhân viên Bán hàng qua điện thoại (Phòng Chăm sóc và Dịch vụ khách hàng)
  Vận hành Hồ Chí Minh
 116. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
 117. HO - Giám đốc Bộ phận/Giám đốc/Chuyên viên Sản phẩm Huy động tại quầy
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 118. HO - Nhân viên/ Chuyên viên Xây dựng chính sách phát triển Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Experience
 119. HO - Assistant Manager, HRBP (Fintech and Banking)
  Nhân sự Hội sở; Manager; Experience
 120. HO - Chuyên Viên Phát Triển Chương Trình Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng
  Truyền thông & Marketing Hội sở; Experience
 121. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
 122. HO - Chuyên viên Phê duyệt 02
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 123. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
 124. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager; Experience
 125. NTB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá nhân (Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng)
  Khách hàng Cá nhân Nam Trung Bộ
 126. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hà Nội
 127. TMO - Chuyên Viên Dự Án
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 128. DBSCL - Giao dịch viên
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long
 129. HO - Chuyên viên kiểm soát hồ sơ MMLC
  Vận hành Hội sở
 130. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
 131. ACB - Đối tác Sự nghiệp 2023
  Event ACB ACB Talent Ecosystem
 132. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Nghiệp Vụ KHDN SME
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 133. HO - Nhân viên/ Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm
  Khách hàng Cá nhân ACB Talent Ecosystem
 134. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Trung Bộ
 135. TMO - Giám Đốc Dự Án Chuyển Đổi Chiến Lược
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 136. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội; Manager; Experience
 137. DBSCL - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Fresh
 138. HO - Senior Multimedia Specialist
  Truyền thông & Marketing Hội sở; Experience
 139. HO - Giám đốc/Chuyên viên Quản lý ngân sách
  Tài chính Hội sở; Manager
 140. DBSCL - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
 141. MT - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - KHCN
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
 142. HO - Giám Đốc Phân Tích Rủi Ro Định Lượng
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
 143. HO - Nhân viên Quản lý chất lượng giao dịch ATM
  Khối Vận Hành Hội sở
 144. HO - Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm, Dịch Vụ Học Tập
  Nhân sự Hội sở; Experience
 145. HO - Chuyên viên Phát triển Thương hiệu Nhân sự
  Nhân sự Hồ Chí Minh
 146. HO - Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ
  Kế toán/ Kiểm toán Hội sở
 147. IT - Chuyên viên An toàn Bảo mật Hệ thống CNTT (Security Engineer)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 148. HO - Nhân viên Tư vấn (Phòng Chăm sóc và Dịch vụ khách hàng)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: