ACB Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
 2. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long
 3. DBSCL - Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
 4. DBSCL - Giao dịch viên
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long
 5. DBSCL - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Fresh
 6. DBSCL - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
 7. DNB - Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân Vùng
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 8. DNB - Trưởng Bộ Phận Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 9. DNB - Trưởng Phòng Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 10. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Nam Bộ
 11. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 12. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Đông Nam Bộ
 13. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Nam Bộ
 14. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 15. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 16. DNB - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - PRM
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: