ACB Tuyển dụng Tháng 6/2022

ACB Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. IT - CV Vận Hành Ứng Dụng Digital Bank
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 2. HO - Nhân viên Bảo trì bảo dưỡng ATM
  Vận hành Experience; Hội sở
 3. IT - Chuyên Viên Hạ Tầng Mạng
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 4. HO - GĐ Chuyên Môn Thiết Kế Giải Pháp KHDN
  Trực thuộc TGĐ Experience; Hội sở
 5. IT - Software Engineer (Core Banking)
  Công nghệ Experience; Hội sở
 6. ACBH - Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp - PGD Hố Nai (Đồng Nai)
  Công ty ACBH Công ty Thành viên
 7. HN - Nhân viên Thu hồ sơ Thẻ
  Trung tâm Thẻ Fresh; Experience; Hội sở
 8. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành Fresh; Experience; Nam Hà Nội
 9. HN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS Fresh; Experience; Hà Nội
 10. HO - Chuyên Viên/ Nhân viên Dự Án Kiosk
  Công nghệ Experience; Hội sở
 11. ACBL - CV quan hệ khách hàng - Cty cho thuê tài chính
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
 12. ACBL - CV Quan hệ đối tác - Cty cho thuê tài chính
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội
 13. HN - Nhân viên hỗ trợ Tuyển dụng
  Nhân sự Fresh; Experience; Hà Nội
 14. HO - Nhân viên Tư vấn DVKH 24/7
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Hội sở
 15. NTB - Thư ký Giám đốc Vùng Nam Trung Bộ (Khánh Hòa)
  Khác Miền Trung
 16. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 17. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân TP. Hồ Chí Minh
 18. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - PGD Đồng Văn Hà Nam
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Nam Hà Nội
 19. DBB - Giao dịch viên
  Vận hành Fresh; Experience; Đông Bắc Bộ
 20. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; Đông Bắc Bộ
 21. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Đông Bắc Bộ
 22. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành Fresh; Experience; Nam Hà Nội
 23. NHN - NV Dịch vụ Khách hàng Tiền vay
  Vận hành Fresh; Experience; Nam Hà Nội
 24. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Nam Hà Nội
 25. NHN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; Nam Hà Nội
 26. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân TP. Hồ Chí Minh
 27. HCM - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Experience; Manager; TP. Hồ Chí Minh
 28. HCM - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành Fresh; Experience; TP. Hồ Chí Minh
 29. HO - CV Vận Hành Hệ Thống Thẻ & ATM
  Khách hàng Doanh nghiệp Experience; Hội sở
 30. HO - Thư ký Giám Đốc Khối
  Nhân sự Experience; Hội sở
 31. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Hà Nội
 32. HO - Chuyên viên Kỹ thuật và Giám sát vận hành ATM
  Vận hành Experience; Hội sở
 33. HO - Nhân viên Dịch vụ khách hàng
  Vận hành Hội sở
 34. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành Fresh; Experience; Hà Nội
 35. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - PGD Đồng Văn Hà Nam
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; Nam Hà Nội
 36. HO - Nhân Viên/Chuyên viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp
  Trung tâm Thẻ Experience; Hội sở
 37. HO - Nhân viên Chuẩn chi thẻ
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Hội sở
 38. HO - Chuyên viên Sáng tạo nội dung (Content Creator)
  Nhân sự Experience; Hội sở
 39. HO - Senior ETL Specialist
  Trực thuộc TGĐ Experience; Hội sở
 40. HO - NV/CV Phát triển Khách hàng qua Đối tác (Phụ trách Phát triển Tín dụng)
  Khách hàng Cá nhân Experience; Hội sở
 41. HO - Giám Đốc Nghiệp Vụ và Phát Triển Năng Lực
  Khác Manager; Hội sở
 42. HO - Giám Đốc Liên Kết Đối Tác & Hệ Sinh Thái Affluent
  P. Quản lý Chuyển đổi Manager; Hội sở
 43. HO - Giám Đốc Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi
  P. Quản lý Chuyển đổi Manager; Hội sở
 44. HO - CV Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi
  P. Quản lý Chuyển đổi Experience; Hội sở
 45. HO - Giám Đốc Nghiệp Vụ & Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng
  P. Quản lý Chuyển đổi Manager; Hội sở
 46. HO - Chuyên Viên Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng
  P. Quản lý Chuyển đổi Experience; Hội sở
 47. HO - Giám Đốc Thiết Kế Mô Hình Bán & Dịch Vụ
  Khác Manager; Hội sở
 48. HO - Chuyên Viên Kiểm soát rủi ro Tín dụng
  Quản lý rủi ro Experience; Hội sở
 49. HO - Nhân viên/Chuyên viên Tuân thủ
  Quản lý rủi ro Experience; Hội sở
 50. IT - Chuyên Viên IT Vận Hành Hệ Thống (Dịch Vụ Cơ Bản)
  Công nghệ Hội sở; TP. Hồ Chí Minh
 51. HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Experience; Manager; Hà Nội
 52. HO - Data Lake Developer
  Trực thuộc TGĐ Experience; Hội sở; CNTT
 53. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Manager; Hội sở
 54. IT - Software Architect/Technical Lead
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 55. HO - Business Intelligence Executive
  Trực thuộc TGĐ Experience; Hội sở
 56. IT - Nhân Viên Siêu Dữ Liệu ( METADATA )
  Phân tích Hội sở
 57. IT - Software Developer (Fullstack - Backend - Frontend)
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 58. HO - IT Business Analyst
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 59. ACBD - Tuyển dụng Nhân viên Bảo vệ (Khu vực TP. HCM)
  Công ty ACBD Công ty Thành viên
 60. ACBD - Tuyển dụng Nhân viên Bảo vệ (Khu vực Bình Dương)
  Công ty ACBD Công ty Thành viên
 61. ACBH - Nhân Viên Lễ Tân
  Công ty ACBH Công ty Thành viên
 62. HO - Back-end Developer (Django - Oracle Db-AWS Cloud)
  Công nghệ Experience; Hội sở
 63. ACBH - Nhân Viên Hành Chánh
  Công ty ACBH Công ty Thành viên
 64. ACBH - Trưởng Phòng Quản Trị Nhân sự & Hành Chánh
  Công ty ACBH Công ty Thành viên
 65. ABCH - Nhân Viên Giám Sát Vệ Sinh Và Thu Hồi Thẻ ATM - P.QLHT ATM
  Công ty ACBH Công ty Thành viên
 66. ACBH - Thư Ký Dự Án (Giỏi Tiếng Anh)
  Công ty ACBH Công ty Thành viên
 67. ACBH - Nhân Viên Kỹ Thuật
  Công ty ACBH Công ty Thành viên
 68. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; Đông Bắc Bộ
 69. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Đông Bắc Bộ
 70. HO - Chuyên Viên Nghiên Cứu Trải Nghiệm Khách Hàng & Thị Trường
  Truyền thông & Marketing Experience; Hội sở
 71. ACBH - Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp - CN Củ Chi
  Công ty ACBH Công ty Thành viên
 72. ACBH - Nhân Viên Hành Chánh (Nhóm Nhập Liệu) - P.TTNĐ
  Công ty ACBH Công ty Thành viên
 73. HO - CV Vận hành và xử lý khiếu nại, gian lận
  Vận hành Experience; Hội sở
 74. DBB - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - PGD Hiệp Hòa, PGD Hạ Long, CN Quảng Ninh
  Khách hàng Cá nhân Manager; Đông Bắc Bộ
 75. DBB - Giám đốc Phòng Giao Dịch - Bắc Ninh
  Cấp quản lý Manager; Đông Bắc Bộ
 76. DBB - Phó Giám Đốc Chi Nhánh - CN Bắc Giang, CN Quảng Ninh
  Cấp quản lý Manager; Đông Bắc Bộ
 77. DBB - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - CN Bắc Giang
  Khách hàng Cá nhân Manager; Đông Bắc Bộ
 78. HO - GDBP Chính Sách Rủi Ro Hoạt Động & Quản Lý Rủi Ro Quy Trình
  Quản lý rủi ro Manager; Hội sở
 79. IT - Chuyên Viên Tích Hợp & Dự Phòng
  Công nghệ Experience; Hội sở
 80. HO - Chuyên Viên Sáng Tạo Nội Dung - Content Creator
  Truyền thông & Marketing Experience; Hội sở
 81. HO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Kênh Thay Thế (Kiosk)
  P. Quản lý Chuyển đổi Manager; Hội sở
 82. MT - Thẩm định tài sản
  TĐTS Fresh; Experience; Miền Trung
 83. NTB - Giao dịch viên
  Vận hành Fresh; Experience; Miền Trung
 84. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; Miền Trung
 85. BTB - Giao dịch viên
  Vận hành Fresh; Experience; Miền Trung
 86. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; Miền Trung
 87. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Miền Trung
 88. DNB - Phó Giám Đốc Chi Nhánh (Phụ Trách Kinh Doanh)
  Cấp quản lý Manager; Đông Nam Bộ
 89. HN - NV/CV Quản lý Kinh doanh Thẻ
  Trung tâm Thẻ Fresh; Experience; Hà Nội
 90. MT - Nhân viên Pháp lý chứng từ
  Pháp lý Experience; Miền Trung
 91. HO - Chuyên viên Quản lý Vốn
  Thị trường TC Experience; Hội sở
 92. HO - React Native
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 93. HO - Giám Đốc Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng
  Quản lý rủi ro Experience; Manager; Hội sở
 94. HO - Chuyên viên Chính sách tín dụng
  Quản lý rủi ro Experience; Hội sở
 95. HO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp & Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng
  Khác Manager; Hội sở
 96. IT - Project Manager
  Công nghệ Manager; Hội sở; CNTT
 97. IT - Microsoft System Admin
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 98. NHN - Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ - Nghệ An
  Pháp lý Fresh; Experience; Nam Hà Nội
 99. HO - Nhân viên/Chuyên viên Tài chính Khối kinh doanh
  Tài chính Experience; Hội sở
 100. HO - Transformation Initiative Project Manager
  Trực thuộc TGĐ Manager; Hội sở
 101. NHN - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - CN Vĩnh Phúc
  Khách hàng Cá nhân Manager; Nam Hà Nội
 102. HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Experience; Hà Nội
 103. IT - Nhân Viên Dịch Vụ IT
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 104. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành Fresh; Experience; Đông Nam Bộ
 105. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Fresh; Experience; Đông Nam Bộ
 106. DNB - Kiểm Ngân
  Vận hành Fresh; Experience; Đông Nam Bộ
 107. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành Fresh; Experience; Đông Nam Bộ
 108. HN - NV/CV Bán hàng qua Đối tác
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Hà Nội
 109. HO - Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Experience; Hội sở
 110. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; Đông Nam Bộ
 111. HO - Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Quy Trình
  Quản lý rủi ro Manager; Hội sở
 112. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Quy Trình
  Quản lý rủi ro Experience; Hội sở
 113. MT - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk - Giám đốc/Chuyên viên QHKH Cá nhân - Ngân hàng Ưu tiên
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Miền Trung
 114. HCM - Nhân viên Bán hàng qua điện thoại DVKH 24/7
  Vận hành TP. Hồ Chí Minh
 115. HCM - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hội sở
 116. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; Hà Nội
 117. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành Fresh; Experience; Hà Nội
 118. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; ĐB Sông Cửu Long
 119. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay
  Vận hành Fresh; Experience; Đông Bắc Bộ
 120. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành Fresh; Experience; Đông Bắc Bộ
 121. HO - Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
  Thị trường TC Experience; Hội sở
 122. IT - CV Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Opensource
  Công nghệ Experience; Hội sở
 123. HO - Nhân viên/Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS Experience; Hội sở
 124. HO - Advanced Analytics Manager
  Phân tích Manager; Hội sở
 125. HO - CV Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Experience; Hội sở
 126. HO - Chuyên Viên Sản phẩm Tài Trợ Thương Mại
  Khách hàng Doanh nghiệp Experience; Hội sở
 127. IT - CV Hỗ Trợ Phát Triển Ứng Dụng
  Công nghệ Experience; CNTT
 128. IT - Product Owner
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 129. HN - Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Cấp quản lý Manager; Hà Nội
 130. HO - Nhân viên hỗ trợ Sản xuất hình ảnh
  Nhân sự Fresh; Hội sở
 131. DNB - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 132. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cao Cấp
  Khách hàng Doanh nghiệp Manager; Hà Nội
 133. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Manager; Hà Nội
 134. IT - DataWarehouse Consultant
  Công nghệ Experience; Hội sở
 135. HO - Technical Product Manager
  P. Quản lý Chuyển đổi Manager; Hội sở
 136. HN - Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Cấp quản lý Manager; Hà Nội
 137. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Manager; Hà Nội
 138. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Hà Nội
 139. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Experience; Manager; Hà Nội
 140. HO - Nhân viên Tiền lương - Phúc lợi
  Nhân sự Experience; Hội sở; TP. Hồ Chí Minh
 141. TMO - Transformation Engineering Manager
  P. Quản lý Chuyển đổi Manager; Hội sở
 142. DBSCL - Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành Fresh; Experience; ĐB Sông Cửu Long
 143. HO - Chuyên Viên Nghiệp Vụ Dự Án Merchant Solution
  Khách hàng Doanh nghiệp Experience; Hội sở
 144. HO - Giám đốc Phát triển kinh doanh qua Kênh bán mới
  Khách hàng Cá nhân Manager; Hội sở
 145. HO - Chuyên viên Quản lý rủi ro bên ngoài
  Quản lý rủi ro Experience; Hội sở
 146. IT - Database Administrator (DBA)
  Công nghệ Experience; Hội sở
 147. IT - NodeJS Developer
  Công nghệ Experience; Hội sở
 148. HO - Chuyên viên Quản lý rủi ro gian lận
  Quản lý rủi ro Experience; Hội sở
 149. HO - Chuyên viên Quản trị nhân sự
  Nhân sự Experience; Hội sở
 150. IT - Chuyên viên vận hành IT Service Desk
  Công nghệ Experience; Hội sở
 151. HO - Phó Giám Đốc Dự Án Affluent
  P. Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 152. HO - Open Source DBA
  Công nghệ Experience; Hội sở
 153. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Experience; Manager; Hà Nội
 154. HO - Giám đốc bán hàng Sản phẩm tài trợ thương mại
  Khách hàng Doanh nghiệp Experience; Manager; Hội sở
 155. HO - Governance Senior Officer
  Công nghệ Experience; Hội sở
 156. DBSCL - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Fresh; ĐB Sông Cửu Long
 157. HN - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Thẻ
  Trung tâm Thẻ Fresh; Experience; Hội sở; Hà Nội
 158. HO - Chuyên viên Phát triển đối tác học tập
  Nhân sự Experience; Hội sở
 159. IT - Chuyên Viên Vận Hành Hạ Tầng Cloud
  Công nghệ Experience; Hội sở
 160. HO - Giám đốc phân tích định lượng
  Quản lý rủi ro Hội sở; TP. Hồ Chí Minh
 161. HO - .NET Developer (Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Ứng Dụng)
  Nhân sự Experience; Hội sở
 162. HO - Giám Đốc Nghiệp Vụ Dự Án Merchant Solution
  Khách hàng Doanh nghiệp Manager; Hội sở
 163. HO - Chuyên viên phân tích định lượng
  Quản lý rủi ro Experience; Hội sở; TP. Hồ Chí Minh
 164. DBSCL - Giao Dịch Viên
  Untitled ĐB Sông Cửu Long
 165. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường
  Quản lý rủi ro Experience; Hội sở
 166. HO - Chuyên viên phát triển sản phẩm, dịch vụ học tập
  Nhân sự Experience; Hội sở
 167. HO - Cloud Security Engineer
  Công nghệ Experience; Hội sở
 168. HO - CV Tra đối soát và báo cáo
  Vận hành Experience; Hội sở
 169. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  Khách hàng Cá nhân Manager; Hà Nội
 170. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Miền Trung
 171. HO - Cloud Services
  Công nghệ Experience; Hội sở
 172. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Fresh; Experience; Đông Nam Bộ
 173. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long
 174. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Fresh; Experience; Đông Nam Bộ
 175. IT - Senior DevOps Engineer
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 176. HO - Giám Đốc Chuyên Môn Nghiệp Vụ - KIOSK
  Khách hàng Doanh nghiệp Experience; Hội sở
 177. HO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Experience; Hội sở
 178. HO - Chuyên viên Dự án Quản trị Dịch vụ Cloud
  Công nghệ Experience; Hội sở
 179. HO - Giám Đốc Nghiệp Vụ Đào Tạo/ Triển Khai Dự Án
  P. Quản lý Chuyển đổi Manager; Hội sở
 180. HO - Cloud Project Management
  Công nghệ Experience; Hội sở
 181. IT - Private Cloud Automation Test
  Công nghệ Experience; Hội sở
 182. IT - CV Cơ Sở Dữ Liệu Ngân Hàng Giao Dịch
  Công nghệ Experience; Hội sở
 183. HO - Giám Đốc Dự Án Merchant Solution
  Khách hàng Doanh nghiệp Manager; Hội sở
 184. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Fresh; Experience; TP. Hồ Chí Minh
 185. HO - Project Management Officer
  P. Quản lý Chuyển đổi Experience; Hội sở
 186. HO - Head of Governance and Transformation Management
  P. Quản lý Chuyển đổi Manager; Hội sở
 187. HO - Chuyên viên Quản lý hiệu quả chi phí
  Tài chính Hội sở
 188. HO - React JS
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT
 189. IT - Cloud Engineer - Private Cloud
  Công nghệ Experience; Hội sở
 190. IT - Software Tester (QA/QC)
  Công nghệ Experience; Hội sở; CNTT

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: