ACB Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. BTB – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
 2. MT – Nhân viên dịch vụ khách hàng tiền vay (Loan CSR)
  Vận hành Nam Trung Bộ
 3. BTB - Giao dịch viên
  Vận hành Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
 4. NTB - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
 5. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 6. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Nam Bộ
 7. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
 8. HO - Nhân Viên/Chuyên Viên Hỗ Trợ Bán Hàng
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở
 9. The Next Banker 2023
  Event ACB ACB Talent Ecosystem
 10. Digital Banking - Business Analyst
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 11. IT - Software Engineer (.NET)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 12. IT - Project Manager
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Manager
 13. IT - Chuyên viên Cung cấp Dịch vụ Cloud
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 14. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ
 15. HO - IT Business Analyst
  Công nghệ Thông tin CNTT
 16. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 17. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 18. HO - Giám Đốc Tuân Thủ Quan Hệ Lao Động
  Nhân sự Hồ Chí Minh; Experience
 19. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 20. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 21. HCM - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 22. TMO - CRM Functional Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 23. MT - NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN
  Thẩm định Tài sản Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience
 24. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Mô Hình Bán & Dịch Vụ SME
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 25. IT - Software Engineer (Core Banking)
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 26. HO - Chuyên viên Kiểm soát & Quản lý rủi ro Vận hành tín dụng
  Khối Vận Hành Hội sở
 27. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ
 28. IT - Chuyên Viên giám sát hệ thống NOC
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 29. TMO - Giám Đốc Quản Lý & Thúc Đẩy Kinh Doanh Merchant
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 30. IT - Data Platform Design Project
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 31. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 32. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
 33. IT - DevOps Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 34. TMO - Transformation Engineering Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 35. BTB - Trưởng Khách hàng Doanh nghiệp Cụm Đà Nẵng
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ; Manager
 36. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
 37. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Hội An, Tam Kỳ)
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Experience
 38. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
 39. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
 40. TMO - Wholesale Strategic Initiative Project Director
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 41. IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng E-Banking
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 42. HO - Nhân viên Quản lý mạng lưới & tính năng ATM
  Khối Vận Hành Hội sở; Experience
 43. HO - Nhân viên Kỹ thuật và Giám sát vận hành ATM
  Khối Vận Hành Hội sở; Experience
 44. HN - Nhân viên Xử Lý Nợ
  Quản lý Nợ Hà Nội
 45. HO - Nhân Viên/Chuyên viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Experience
 46. HO - Chuyên viên Phát triển hệ thống Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Experience
 47. HO - Nhân viên Bảo trì bảo dưỡng ATM
  Khối Vận Hành Hội sở; Experience
 48. HO - ETL Specialist
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; Experience
 49. HO - Nhân viên/Chuyên viên Phát triển Khách hàng qua Đối tác (Phụ trách Phát triển Tín dụng)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 50. TMO - Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
 51. HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager; Experience
 52. HO - Chuyên viên Kiểm soát chất lượng vận hành giao dịch
  Khối Vận Hành Hội sở; Experience
 53. IT - Giám Đốc Phát Triển Ứng Dụng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 54. HO - Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua Kênh bán mới
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 55. IT - Java Backend Developer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 56. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
 57. HN - Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ
  Pháp lý Hội sở; Experience; Fresh
 58. HO - Chuyên viên nghiệp vụ vận hành giao dịch
  Khối Vận Hành Hội sở; Experience
 59. TMO - Business Intelligent Analyst Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 60. DBSCL - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long; Experience
 61. BTB - Phó Giám Đốc Chi Nhánh (CN Quảng Trị)
  Cấp quản lý Manager
 62. NHN - Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ
  Pháp lý Nam Hà Nội; Experience; Fresh
 63. HO - Nhân viên/Chuyên viên Tài chính Khối kinh doanh
  Tài chính Hội sở; Experience
 64. BTB - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp (CN Huế)
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ; Manager
 65. HO - Nhân Viên Tổ Chức Đào Tạo
  Nhân sự Hội sở; Experience
 66. HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience
 67. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 68. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 69. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
 70. HO - Chuyên viên/Giám đốc Sản phẩm huy động và Dịch vụ tài chính Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 71. HO - Nhân viên/ Chuyên viên Sản phẩm thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở; Experience
 72. IT - Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng (SOC Analyst)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 73. HO - Chuyên Viên/ Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 74. HO - Giám đốc Phát triển Đối tác Nhân sự (HRBP)
  Nhân sự Hội sở; Manager; Experience
 75. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
 76. HO - Chuyên viên Phê duyệt 02
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
 77. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
 78. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager; Experience
 79. DBSCL - Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
 80. NTB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá nhân (Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng)
  Khách hàng Cá nhân Nam Trung Bộ
 81. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hà Nội
 82. TMO - Giám Đốc Phân Tích Kinh Doanh
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 83. DBSCL - Giao dịch viên
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long
 84. HO - Chuyên Viên /Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
 85. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
 86. HO - Nhân viên/ Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm
  Khách hàng Cá nhân ACB Talent Ecosystem
 87. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Trung Bộ
 88. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội; Manager; Experience
 89. DBSCL - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long; Fresh
 90. IT - Chuyên Viên Dịch vụ Vận Hành Cloud
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 91. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân ĐB Sông Cửu Long
 92. HO - Nhân viên Quản lý gian lận thẻ - Trung tâm thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở
 93. HO - Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ
  Kế toán/ Kiểm toán Hội sở
 94. IT - Chuyên viên quản lý giải pháp dịch chuyển & tối ưu ứng dụng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 95. IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng ERP
  Công nghệ Thông tin CNTT; Experience
 96. IT - Chuyên Viên Cơ Sở Dữ Liệu Ngân Hàng Giao Dịch
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
 97. IT - Chuyên viên An toàn Bảo mật Hệ thống CNTT (Security Engineer)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
 98. HN - Nhân viên Kiểm Toán Nội Bộ
  Vận hành Hội sở

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: