Acecook Tuyển dụng Tháng 11/2023

Acecook Tuyển dụng:

Acecook Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH LÒ HƠI
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 14/11/2023
 2. TRƯỞNG BỘ PHẬN HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 08/11/2023
 3. NHÂN VIÊN LÁI XE
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 08/11/2023
 4. CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH LOGISTIC
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 08/11/2023
 5. TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 08/11/2023
 6. THÔNG DỊCH VIÊN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 08/11/2023
 7. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/11/2023
 8. NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 01/11/2023
 9. CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 27/10/2023
 10. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRẠM MÌ - FULLTIME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 3
  - Ngày đăng: 18/10/2023
 11. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 06/06/2023
 12. CÔNG NHÂN CƠ KHÍ
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 22/11/2023
 13. GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT
  - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 21/11/2023
 14. GIÁM SÁT BÁN HÀNG- MÓNG CÁI
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 1
  - Ngày đăng: 07/11/2023
 15. CÔNG NHÂN ĐIỆN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Số lượng: 2
  - Ngày đăng: 18/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :