Bách Hóa Xanh Cần Thơ Tuyển dụng

Siêu thị Bách Hóa Xanh Cần Thơ Tuyển dụng 2021:

Cập nhật 12/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 06/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai, Quận Bình Thủy
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 21/09/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng.
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Thốt Nốt.
Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Thốt Nốt
- Giám Sát An Ninh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tìm Kiếm và Phát triển mặt bằng TGDĐ/ĐMX Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tuyển Dụng Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 24/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 19/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 15/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 07/05/2020 : Bách Hóa Xanh Cần Thơ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều

Cập nhật 12/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 06/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai, Quận Bình Thủy
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 21/09/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng.
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Thốt Nốt.
Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Thốt Nốt
- Giám Sát An Ninh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tìm Kiếm và Phát triển mặt bằng TGDĐ/ĐMX Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tuyển Dụng Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 24/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 19/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 15/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 07/05/2020 : Bách Hóa Xanh Cần Thơ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều

Cập nhật 20/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 12/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 06/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai, Quận Bình Thủy
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 21/09/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng.
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Thốt Nốt.
Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Thốt Nốt
- Giám Sát An Ninh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tìm Kiếm và Phát triển mặt bằng TGDĐ/ĐMX Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tuyển Dụng Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 24/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 19/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 15/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 07/05/2020 : Bách Hóa Xanh Cần Thơ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều

Cập nhật 02/11/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 20/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 12/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 06/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai, Quận Bình Thủy
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 21/09/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng.
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Thốt Nốt.
Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Thốt Nốt
- Giám Sát An Ninh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tìm Kiếm và Phát triển mặt bằng TGDĐ/ĐMX Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tuyển Dụng Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 24/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 19/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 15/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 07/05/2020 : Bách Hóa Xanh Cần Thơ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều

Cập nhật 02/11/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 20/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 12/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 06/10/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Thới Lai, Quận Bình Thủy
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 21/09/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều.
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng.
- Nhân viên QC Bách Hóa Xanh Tại: Thốt Nốt.
Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Thốt Nốt
- Giám Sát An Ninh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tìm Kiếm và Phát triển mặt bằng TGDĐ/ĐMX Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt

Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tuyển Dụng Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 24/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy

Cập nhật 19/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt

Cập nhật 15/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy

Cập nhật 07/05/2020 : Bách Hóa Xanh Cần Thơ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều

Xem thêm: Việc làm Cần Thơ

Hệ Thống Siêu thị Bách Hóa Xanh tại Cần Thơ:

 • Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ (đối diện trường THCS Thuận Hưng) – Sắp khai trương ngày 12/05
 • Số 217A Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ (cách hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ 50m) – Sắp khai trương ngày 10/05
 • Ấp Phụng Quới A, TT. Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ (cách chợ Kinh D 100m) – Khai trương hôm nay – Có khuyến mãi
 • Khu vực Bình Phó A, Phường Long Tuyền. Quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ (gần chợ Phó Thọ)
 • Đường Hà Huy Giáp, Ấp Thới Hòa, TT. Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ,TP. Cần Thơ (kế bên Thế Giới Di Động)
 • 390A Trần Nam Phú, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (cách ngã ba Trần Nam Phú – Nguyễn Văn Cừ 70m)
 • 305A Quốc Lộ 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Cách ngã 4 Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ 50m)
 • 48A Nguyễn Đệ, Khu Vực 4, P. An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Ngay ngã 3 Nguyễn Đệ – Võ Trường Toản)
 • 141A Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Cách ngã 3 Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Tri Phương 50m)
 • TTTM Phong Điền, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ (Gần cầu Tây Đô)
 • 35/5K Trần Chiên, Khu Vực Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ (Đầu đường vào KDC Hậu Mỹ Thạnh)
 • 148 Nguyễn Tri Phương, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Ngay ngã tư Nguyễn Tri Phương – Tô Hiến Thành)
 • 774 Bùi Hữu Nghĩa, KV. Bình Dương, P. Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Ngay chợ Long Hòa)
 • Lô G7A-5 KDC An Phú, P. Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ (Cách chợ Phú Thứ 100m)
 • Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ (Đối diện chợ Trường Long)
 • 110 Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Lạc, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Đối diện chợ An Lạc)
 • 1094 QL91, Khu Vực 4, P. Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ (Đối diện Thế Giới Di Động)
 • Ấp Đông Hòa, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ (Cách cầu Kinh Ngang 30m)
 • Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ (Ngay chợ Số 2)
 • 73 Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Gần ngã 3 Trần Việt Châu – Phạm Ngũ Lão)
 • Khu Vực Thới Hòa 1, P. Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (Ngay ngã 3 Lộ Tẻ – Gần Thế Giới Di Động)
 • 451 QL91, Khu Vực Long Thạnh 2, P. Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (Ngay ngã 3 Mũi Tàu)
 • Lô 2A2 KDC Hưng Phú 1, P. Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ (Ngay quá Bò Tơ Cũ)
 • Quốc Lộ 91B, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Đối diện chợ Bà Bộ)
 • Ấp Qui Lân 5, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ (Cách chợ Láng Sen 50m)
 • 301 QL1A, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ (Cạnh Cây Xăng Chính Giang)
 • 132/2 Đường Ba Tháng Hai, P. Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Cách đầu hẻm 132 50m)
 • 32 Huỳnh Phan Hộ, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Cách chợ Trà An 50m)
 • Ấp Phụng Thạnh 1, Thị Trấn Thốt Nốt, Huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (Đầu lộ Ông Ba)
 • Khu vực Thới Mỹ, P. Thới Long, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ (Đầu đường vào sân vận động Thới Lai)
 • 22 -24 Ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ (Kế bên nhà văn hóa Trường Xuân)
 • 189A Quốc lộ 91, TT Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (Cách ngã tư QL91 và Nguyễn Thái Học 30m)
 • 152 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ (Kế bên T80)
 • Số 01 Nguyễn Hiền, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Ngay đầu KDC 91B)
 • 45/3 Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Ngay chợ Bình Thủy)
 • Ấp Thới Thuận A, Thị Trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ (Ngay mặt tiền chợ Thới Lai)
 • 76 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần thơ (Đối diện đường số 3 Cổng KDC Hồng Phát)
 • Trung tâm thương mại huyện Vĩnh Thạnh, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ (Đối diện cổng chợ Vĩnh Thạnh)
 • 10B Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Ngay đầu đường Nguyễn Văn Linh)
 • Thị Trấn Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ (Ngay mặt tiền chính chợ Cờ Đỏ)
 • Khu dân cư Thương Mại Phong Điền, TT. Phong Điền, H. Phong Điền, Cần Thơ (Ngay trong chợ Phong Điền (Khu chợ Thực Phẩm))
 • 151/6 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Đối diện trường mẫu giáo Trạng Tí 2)
 • 20 Nguyễn Chí Thanh, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Cách ngã 3 Nguyễn Chí Thanh 200m)
 • 292 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ (Kế bên Chợ An Thới)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
171 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Nguyễn quốc tuấn
Nguyễn quốc tuấn
1 tháng trước

Bách hóa xanh còn tuyển ko ah

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Nguyễn quốc tuấn
1 tháng trước

Hiện đang tuyển. VUi lòng gửi ứng tuyển!

Nguyễn thị kim sơn
Nguyễn thị kim sơn
5 tháng trước

Lê bình cái răng

hồng như
hồng như
7 tháng trước

bách xanh cần thơ còn tuyển kh ạ

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  hồng như
6 tháng trước

Hiện đang tuyển vui lòng ứng tuyển!

Nguyễn thị kim sơn
Nguyễn thị kim sơn
7 tháng trước

Cho e hỏi còn tuyển ko.ạ

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
7 tháng trước

Dạ cho em hỏi bách hoá xanh khu vực trường long. Phong điền có tuyển nhân viên ko ạ

Lê thi to Quyen
Lê thi to Quyen
8 tháng trước

Con tuyen nhan vien k ạ

Trần tấn vinh
Trần tấn vinh
8 tháng trước

Cần thơ có tuyển tài xế không ạ

Kiet
Kiet
8 tháng trước

Cho e hỏi bach hoa xanh Còn tuyển nhân viên bán hàng hay bảo vệ hg ạ

Kiet
Kiet
8 tháng trước

Con tuyển nhân viên hg ạ

Nguyen thi nhu ngoc
Nguyen thi nhu ngoc
9 tháng trước

Cho e hoi bach hoa xanh can tho con tuyen nhan vien ban hang ko ak

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Nguyen thi nhu ngoc
9 tháng trước

Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
***Chi tiết có trong bài đăng!