Bách Hóa Xanh Cần Thơ Tuyển dụng

 • Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
 • Siêu thị Bách Hóa Xanh Cần Thơ
 • vieclam.thegioididong.com

Siêu thị Bách Hóa Xanh Cần Thơ Tuyển dụng 2020:

Cập nhật 27/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Thốt Nốt
- Giám Sát An Ninh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
Cập nhật 15/07/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tìm Kiếm và Phát triển mặt bằng TGDĐ/ĐMX Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên QA Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt
Cập nhật 29/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt
Cập nhật 16/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho sơ chế Ca Đêm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Tuyển Dụng Tại: Quận Bình Thủy
Cập nhật 01/06/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Huyện Thới Lai, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Phong Điền, Quận Ninh Kiều
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
Cập nhật 24/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
Cập nhật 19/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
Cập nhật 15/05/2020 : Bách Hóa Xanh CẦN THƠ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Quận Bình Thủy
- Cộng tác viên Giao hàng Shipper Bách Hóa Xanh online Tại: Quận Ninh Kiều
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Thốt Nốt, Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ô Môn, Huyện Phong Điền, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Thới Lai, Vị Thủy
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk) Tại: Quận Bình Thủy
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Bình Thủy
Cập nhật 07/05/2020 : Bách Hóa Xanh Cần Thơ hiện đang nhận ứng tuyển các vị trí
- Nhân viên Thu ngân Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Phong Điền, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều
- Bảo vệ Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Cờ Đỏ, Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Lạnh Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Ca Đêm - Kho Sơ Chế Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Giao Nhận Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Nhân viên Kho Trung Tâm Bách Hóa Xanh Tại: Quận Thốt Nốt
- Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh Tại: Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều

Xem thêm: Việc làm Cần Thơ

Hệ Thống Siêu thị Bách Hóa Xanh tại Cần Thơ:

 • Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ (đối diện trường THCS Thuận Hưng) – Sắp khai trương ngày 12/05
 • Số 217A Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ (cách hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ 50m) – Sắp khai trương ngày 10/05
 • Ấp Phụng Quới A, TT. Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ (cách chợ Kinh D 100m) – Khai trương hôm nay – Có khuyến mãi
 • Khu vực Bình Phó A, Phường Long Tuyền. Quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ (gần chợ Phó Thọ)
 • Đường Hà Huy Giáp, Ấp Thới Hòa, TT. Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ,TP. Cần Thơ (kế bên Thế Giới Di Động)
 • 390A Trần Nam Phú, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (cách ngã ba Trần Nam Phú – Nguyễn Văn Cừ 70m)
 • 305A Quốc Lộ 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Cách ngã 4 Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ 50m)
 • 48A Nguyễn Đệ, Khu Vực 4, P. An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Ngay ngã 3 Nguyễn Đệ – Võ Trường Toản)
 • 141A Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Cách ngã 3 Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Tri Phương 50m)
 • TTTM Phong Điền, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ (Gần cầu Tây Đô)
 • 35/5K Trần Chiên, Khu Vực Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ (Đầu đường vào KDC Hậu Mỹ Thạnh)
 • 148 Nguyễn Tri Phương, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Ngay ngã tư Nguyễn Tri Phương – Tô Hiến Thành)
 • 774 Bùi Hữu Nghĩa, KV. Bình Dương, P. Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Ngay chợ Long Hòa)
 • Lô G7A-5 KDC An Phú, P. Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ (Cách chợ Phú Thứ 100m)
 • Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ (Đối diện chợ Trường Long)
 • 110 Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Lạc, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Đối diện chợ An Lạc)
 • 1094 QL91, Khu Vực 4, P. Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ (Đối diện Thế Giới Di Động)
 • Ấp Đông Hòa, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ (Cách cầu Kinh Ngang 30m)
 • Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ (Ngay chợ Số 2)
 • 73 Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Gần ngã 3 Trần Việt Châu – Phạm Ngũ Lão)
 • Khu Vực Thới Hòa 1, P. Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (Ngay ngã 3 Lộ Tẻ – Gần Thế Giới Di Động)
 • 451 QL91, Khu Vực Long Thạnh 2, P. Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (Ngay ngã 3 Mũi Tàu)
 • Lô 2A2 KDC Hưng Phú 1, P. Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ (Ngay quá Bò Tơ Cũ)
 • Quốc Lộ 91B, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Đối diện chợ Bà Bộ)
 • Ấp Qui Lân 5, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ (Cách chợ Láng Sen 50m)
 • 301 QL1A, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ (Cạnh Cây Xăng Chính Giang)
 • 132/2 Đường Ba Tháng Hai, P. Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Cách đầu hẻm 132 50m)
 • 32 Huỳnh Phan Hộ, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Cách chợ Trà An 50m)
 • Ấp Phụng Thạnh 1, Thị Trấn Thốt Nốt, Huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (Đầu lộ Ông Ba)
 • Khu vực Thới Mỹ, P. Thới Long, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ (Đầu đường vào sân vận động Thới Lai)
 • 22 -24 Ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ (Kế bên nhà văn hóa Trường Xuân)
 • 189A Quốc lộ 91, TT Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (Cách ngã tư QL91 và Nguyễn Thái Học 30m)
 • 152 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ (Kế bên T80)
 • Số 01 Nguyễn Hiền, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Ngay đầu KDC 91B)
 • 45/3 Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Ngay chợ Bình Thủy)
 • Ấp Thới Thuận A, Thị Trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ (Ngay mặt tiền chợ Thới Lai)
 • 76 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần thơ (Đối diện đường số 3 Cổng KDC Hồng Phát)
 • Trung tâm thương mại huyện Vĩnh Thạnh, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ (Đối diện cổng chợ Vĩnh Thạnh)
 • 10B Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Ngay đầu đường Nguyễn Văn Linh)
 • Thị Trấn Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ (Ngay mặt tiền chính chợ Cờ Đỏ)
 • Khu dân cư Thương Mại Phong Điền, TT. Phong Điền, H. Phong Điền, Cần Thơ (Ngay trong chợ Phong Điền (Khu chợ Thực Phẩm))
 • 151/6 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Đối diện trường mẫu giáo Trạng Tí 2)
 • 20 Nguyễn Chí Thanh, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Cách ngã 3 Nguyễn Chí Thanh 200m)
 • 292 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ (Kế bên Chợ An Thới)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Tutimviec.com

Nhà tuyển dụng hàng đầu

guest
164 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Yêu thích nhất
Lê thi to Quyen
Lê thi to Quyen
15 ngày trước

Con tuyen nhan vien k ạ

Trần tấn vinh
Trần tấn vinh
16 ngày trước

Cần thơ có tuyển tài xế không ạ

Kiet
Kiet
23 ngày trước

Cho e hỏi bach hoa xanh Còn tuyển nhân viên bán hàng hay bảo vệ hg ạ

Kiet
Kiet
23 ngày trước

Con tuyển nhân viên hg ạ

Nguyen thi nhu ngoc
Nguyen thi nhu ngoc
29 ngày trước

Cho e hoi bach hoa xanh can tho con tuyen nhan vien ban hang ko ak

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Nguyen thi nhu ngoc
29 ngày trước

Nhân viên Kho Bán Hàng Bách Hóa Xanh Tại: Huyện Vĩnh Thạnh, Quận Bình Thủy, Quận Thốt Nốt
***Chi tiết có trong bài đăng!

Ngân
Ngân
1 tháng trước

Dạ cho e hỏi bách hóa cần Thơ còn tuyển ko ạ

Tran thanh sang
Tran thanh sang
1 tháng trước

Cho em hỏi bách hoá xanh khu vực huyện vĩnh thạnh có tuyển tài xế k

tiền
tiền
2 tháng trước

tôi cần xin việc

Nguyễn thị hồng ánh
Nguyễn thị hồng ánh
2 tháng trước

Nv thu ngân tại phong điền còn tuyển k ạ

Nữ
Nữ
2 tháng trước

Bách Hóa Xanh ở khu vực thuận hưng huyện thốt nốt còn tuyển nv k ạ

Nguyen thanh duong
Nguyen thanh duong
2 tháng trước

Bach hoa xanh ..co tuyen tai xe …hang c ..khong ban

Nử
Nử
2 tháng trước

Bách hoá xanh thốt nốt còn tuyển k ạ

Nguyễn mạnh Phú
Nguyễn mạnh Phú
  Nử
2 tháng trước

Bảo vệ bách hóa xanh thốt nốt cần Thơ có tuyển không

Khả Dĩnh
Khả Dĩnh
2 tháng trước

Cho mình hỏi cần thơ đường Nguyễn Thông. P. AN THỚI.. Q. BÌNH THỦY TPCT có còn tuyển nhân viên ko ạk

Đặng thị cẩm giang
Đặng thị cẩm giang
2 tháng trước

Khu vực ấp thới thuận A – thị trấn thới lai – huyện thới lai còn tuyển k ạ

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Đặng thị cẩm giang
2 tháng trước

Hiện Thới Lai đang tuyển Cộng Tác Viên Giao Hàng Lắp Đặt Điện Máy Xanh. Chi tiết xem tại: https://tutimviec.com/bach-hoa-xanh-can-tho-tuyen-dung.html

Trường
Trường
  Tutimviec.com
2 tháng trước

Cho e hỏi mh có tuyển thời vụ k ạ?

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Trường
2 tháng trước

Hiện có tuyển Cộng tác viên ca đêm kho sơ chế Bách Hóa Xanh và Công tác viên giao hàng lắp đặt Điện Máy Xanh

Nguyễn Ngọc Yến
Nguyễn Ngọc Yến
3 tháng trước

Khu vực trường thành khi nào nhận nhân viên ạ…

Dang ngoc giàu
Dang ngoc giàu
3 tháng trước

Da cho hoi
Còn nhân viên bán hàng bách hóa xanh k a

Dang ngoc giàu
Dang ngoc giàu
3 tháng trước

Truong long phong dien còn nhân viên bán hàng bách hóa xanh k a

Trần thị khuyên
Trần thị khuyên
3 tháng trước

Khu vực trà nóc con nhận nhân viên bán hàng khong ah

Ngô kha
Ngô kha
3 tháng trước

O o mon,hay tra nóc con việc làm không anh

Trương Thị Linh Huệ
Trương Thị Linh Huệ
3 tháng trước

chào bạn, bên bạn còn tuyển nhân viên bán hàng không bạn kv bình thủy

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Trương Thị Linh Huệ
3 tháng trước

Hiện đang tuyển tại các siêu thị sau:
Thửa đất số 04, 10 và 3, tờ bản đồ số 28 và 29, khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ
Thửa đất số 1315,1316,1317 ,Tờ bản đồ số 8,Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
Thửa đất số 37, 305, Tờ bản đồ số 20, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Thửa đất số 1016,1034,1035, tờ bản đồ số 12, ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, Tp Cần Thơ
Thửa đất số 104, tờ bản đồ số 59, khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đặng thị cẩm giang
Đặng thị cẩm giang
  Tutimviec.com
3 tháng trước

Huyện thới lai còn tuyển nhân viên k ạ

Nu
Nu
  Đặng thị cẩm giang
2 tháng trước

Huyện thới lai con tuyen nhan vien kg vậy

Kim Đông
Kim Đông
  Tutimviec.com
3 tháng trước

Quận cái Răng còn tuyên k ạ

Nguyễn thành lạc
Nguyễn thành lạc
3 tháng trước

Ad oi bên mình còn tuyển nhân viên bảo trì ở ngã bảy hay cần thơ ko vậy

Kỳ Năm
Kỳ Năm
3 tháng trước

Bách hóa xanh ở Ninh Kiều còn tuyển k ạ

Sơn
Sơn
3 tháng trước

Cần thơ còn chỗ nào tuyển nhân viên không các bạn

Sơn
Sơn
3 tháng trước

Cho em hỏi, bách hóa xanh phong điền còn tuyển không ạ

Ánh
Ánh
4 tháng trước

Bách hóa xanh ôn môn còn tuyển k ạ

Tutimviec.com
Tutimviec.com
Admin
  Ánh
4 tháng trước

Hiện đang tuyển tại 1094 QL91, Khu Vực 4, P. Châu Văn Liêm

Tấn Đạt
Tấn Đạt
  Tutimviec.com
3 tháng trước

Tuyển bên bộ phận gì vậy bạn, có làm ban đêm không bạn, nếu có làm ban đêm thì làm từ mấy giờ đến mấy giờ, vì mình chỉ rảnh vào ban đêm

Nguyễn Thị Ánh Dương
Nguyễn Thị Ánh Dương
4 tháng trước

Bách hóa xanh ở ô môn còn tuyển k ạ

Nhân
Nhân
4 tháng trước

Khu vực cần Thơ còn tuyển hk ạ

Huỳnh minh luân
Huỳnh minh luân
4 tháng trước

Khu vực phong điền cái răng còn tuyển tài xế kg ạ

Kha Hiếu
Kha Hiếu
4 tháng trước

Xin chào …..cho mình hỏi bách hoá xanh quận Ninh Kièu còn tuyển ko ạ

Kha Hiếu
Kha Hiếu
4 tháng trước

Mình xin chào…,,cho mình hỏi bách hoá xanh quận ninh kiều còn tuyển ko ạ

Trân van Nam
Trân van Nam
4 tháng trước

Bxh cần thơ còn tuyển tx ko ad

Trân van Nam
Trân van Nam
4 tháng trước

Bhx Cần thơ còn tuyên tx ko ạ

Hồng xuyến
Hồng xuyến
4 tháng trước

Mình ứng tuyển bằng cách nào ạ

Nguyễn Thị Ánh Xuân
Nguyễn Thị Ánh Xuân
4 tháng trước

E đã đăng kí ứng tuyển vào ngày 22/3/2020.nhung để lưu hồ sơ

Nguyễn Thị Ánh Xuân
Nguyễn Thị Ánh Xuân
4 tháng trước

Cho e hỏi e mún xin làm bách hóa xanh . ở chợ phó thọ được k

Hoài Thanh
Hoài Thanh
4 tháng trước

Cho mình hỏi bách hóa xanh ninh kiều còn tuyển thu ngân ko ạ !

Hoài Thanh
Hoài Thanh
4 tháng trước

Cho mình hỏi bách hóa xanh ở ninh kiều còn tuyển thu ngân ko ạ !

Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến
4 tháng trước

Chờ hỏi bách hoá xanh cờ đỏ còn tuyển dụng khoonh

Trương Thị Linh Huệ
Trương Thị Linh Huệ
4 tháng trước

chào bạn. cho mình hỏi nộp hồ sơ rồi vào trả kết quả là chờ duyệt nhưng hôm nay coi lại là mất chữ chờ duyệt rồi có phải là hồ sơ rớt ko bạn

Lê thị cẩm ngân
Lê thị cẩm ngân
4 tháng trước

Bình thủy còn tuyển nhân viên ko ạ

Hải
Hải
4 tháng trước

Bhx thốt nốt cần thơ còn tuyển vị trí lái xe ko ạ

Hải
Hải
4 tháng trước

Bách hóa xanh khu vực thốt nốt cần thơ còn tuyển lái xe không ạ

Hà yếnơ
Hà yếnơ
4 tháng trước

BHX tra nóc co tuyen nhan ban hang k ak

Huỳnh Trung Huế
Huỳnh Trung Huế
4 tháng trước

Bách Hóa xnh huyện cờ đỏ còn tuyển nhân viên bán hàng ko . chỉ mình cách ứng tuyển với ạ

Giáp đỗ
Giáp đỗ
4 tháng trước

Cờ đỏ còn tuyển nhân viên hokaj

Giáp đỗ
Giáp đỗ
4 tháng trước

Cho mình hỏi ở cờ đỏ còn tuyển nhân viên hok ạ

Đẹp
Đẹp
4 tháng trước

Chào bạn bách hóa xanh đường Nguyễn văn cừ còn tuyển nv bán hàng ko .

Tâm
Tâm
5 tháng trước

Cờ đỏ còn tuyển thu ngân hk bạn

Bảo
Bảo
5 tháng trước

Cho em hỏi khu vực cần thơ còn tuyển không ạ

Bảo
Bảo
5 tháng trước

Cho em hỏi là khu vực cần thơ còn tuyển không ạ??