HDBank Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 2. Chuyên viên cao cấp phát triển năng lực khách hàng ưu tiên
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 3. Chuyên viên cao cấp bộ phận phái sinh lãi suất
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 4. Chuyên viên cao cấp đầu tư và phát hành giấy tờ có giá
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 5. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Định
 6. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Định
 7. Chuyên viên thẩm định giá
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Thuận
 8. Giám đốc Trung tâm KHDN
  - Nơi làm việc: Tỉnh Phú Yên,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Ninh Thuận,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tỉnh Quảng Ngãi,Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Quảng Bình
 9. Giám đốc HDBank
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum
 10. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Bình
 11. Chuyên viên Chính sách và Phát triển sản phẩm KHDN
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 12. Chuyên viên phát triển kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 13. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 14. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 15. Trưởng phòng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận
 16. Chuyên viên Kiểm soát sau thẩm định giá
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Lăk
 17. Chuyên viên thẩm định giá
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước
 18. Chuyên viên cao cấp Quản lý FTP và điều hòa vốn
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 19. Trưởng HUB Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước,Tỉnh Đồng Nai,Tỉnh Tây Ninh
 20. Chuyên viên Mô hình quản lý rủi ro
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 21. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 22. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 23. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 24. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 25. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 26. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 27. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Trà Vinh
 28. Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 29. Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 30. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Hunter)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 31. Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên _Bậc 1 (PRM_1)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 32. Giám đốc dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 33. Chuyên viên cao cấp Quản lý dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 34. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 35. Phó Phòng Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 36. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 37. Kiểm soát viên
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 38. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Farmer)
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 39. Giám đốc Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 40. Chuyên viên Quản lý tài sản nợ/ Tài sản có (ALM)
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 41. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 42. Chuyên viên cao cấp phát triển doanh nghiệp chi lương
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 43. Chuyên viên Mô hình quản lý rủi ro
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 44. Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 45. Chuyên viên quản lý nợ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 46. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 47. Trưởng bộ phận Chính sách nghiệp vụ Quản lý & HTTD
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 48. Phó phòng Chính sách và Giám sát nghiệp vụ Quản lý & HTTD
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 49. Chuyên viên Báo cáo quản trị
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 50. Chuyên viên Kế hoạch
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 51. Chuyên viên Báo cáo thống kê
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 52. Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 53. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước,Tỉnh Đồng Nai
 54. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Farmer)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 55. Chuyên viên cao cấp QHKH Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM) (Hunter)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 56. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 2 (SME Center Manager)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 57. Chuyên viên Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn Nhân lực và Quản trị hiệu quả bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 58. Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 59. Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm và Quan hệ đối tác bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 60. Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường, thanh khoản
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 61. Chuyên viên Vận hành và Quản lý Dịch vụ bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 62. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Bình
 63. Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh Bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 64. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 65. Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 66. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưn
 67. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương,Tỉnh Hòa Bình
 68. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 69. Chuyên viên Kiểm soát sau thẩm định giá
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 70. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương,Tỉnh Hòa Bình
 71. Nhân viên kiểm ngân
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 72. Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
  - Nơi làm việc: Tỉnh Hậu Giang
 73. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Học việc)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 74. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Học việc)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 75. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Đăk Lăk
 76. Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 77. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 78. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 79. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông
 80. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 81. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 82. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 83. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 84. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 85. Chuyên viên cao cấp kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 86. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum
 87. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai,Tỉnh Bình Thuận
 88. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 2 (RM-2)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 89. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 90. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 91. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 92. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 93. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai
 94. Trợ lý Quan hệ khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 95. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 96. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 97. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 98. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội
 99. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bình Phước
 100. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương
 101. Chuyên viên tư vấn ngân hàng
  - Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Long
 102. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương,Tỉnh Hòa Bình
 103. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Kạn,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hà Giang,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Tuyên Quang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Hải Phòng,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương,Tỉnh Hòa Bình
 104. Chuyên viên Chính sách dịch vụ khách hàng & ngân quỹ
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 105. Chuyên viên Chính sách Nghiệp vụ Quản lý & Hỗ trợ tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 106. Chuyên viên Chính sách Thẩm định giá
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 107. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
  28/04/2022
  Chuyên viên quản lý chất lượng
  - Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh
 108. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Sơn La,Tỉnh Hà Nam,Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Điện Biên,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Hưng Yên,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Hà Tĩnh,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Thái Nguyên,Tỉnh Ninh Bình,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Hải Dương
 109. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bắc Giang,Tỉnh Cao Bằng,Tỉnh Vĩ
 110. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh
  - Nơi làm việc: Tỉnh An Giang
 111. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 112. Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 113. Chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Thành phố Cần Thơ
 114. Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
  - Nơi làm việc: Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 115. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 116. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 117. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 118. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang
 119. Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre

ỨNG TUYỂN:
 • Thông tin tuyển dụng có thể thay đổi vui lòng xem chi tiết tại link tuyển dụng của HDBank
 • Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: