HDBank Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng HDBank Tuyển dụng:

HDBank Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên cao cấp bộ phận Frontend Dự án ứng dụng BNPL
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp bộ phận Mobile Dự án ứng dụng BNPL
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Digital marketing Dự án ứng dụng BNPL
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ, phân tích và báo cáo số liệu
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Kon Tum

Trưởng bộ phận backend Dự án ứng dụng BNPL
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 2 (CBO-2)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Trợ lý Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Kiên Giang,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Hậu Giang,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh An Giang,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Vĩnh Long,Thành phố Cần Thơ,Tỉnh Sóc Trăng,Tỉnh Tiền Giang

Chuyên viên cao cấp bộ phận thiết kế UI UX Dự án ứng dụng BNPL
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 1 (RM-1)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng cá nhân Bậc 2 (RM-2)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia La

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 2 (SRM)
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên Kế hoạch
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên cao cấp phát hành thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước

Chuyên viên cao cấp sáng tạo thiết kế Dự án ứng dụng BNPL
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường, thanh khoản
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn ngân hàng
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp SME
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp SME
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên kinh doanh ngoại tệ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
- Nơi làm việc: Tỉnh Khánh Hoà

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Chăm sóc khách hàng)
- Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Chăm sóc khách hàng)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Phát triển khách hàng)
- Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Phát triển khách hàng)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đăk Lăk,Tỉnh Kon Tum

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam,Thành phố Đà Nẵng,Tỉnh Quảng Trị,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tỉnh Quảng Bình

Chuyên viên kinh doanh vốn
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân bậc 1 (CBO-1)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
- Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An

Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản
- Nơi làm việc: Tỉnh Thái Nguyên

Giám đốc HDBank
- Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận

Giám đốc Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Tỉnh Tây Ninh

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên cao cấp chấp nhận thẻ (Quản lý đối tác/Đơn vị thuê ngoài)
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Content SEO
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Engagement Dự án ứng dụng BNPL
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp phân tích kỹ thuật & Digital
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ chấp nhận thanh toán
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm chấp nhận thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Bậc 1 (RM)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Chuyên viên cao cấp thẩm định thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Thiết kế
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên chuyên trách An sinh xã hội (CSR) & Giải thưởng
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Digital Marketing thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Hợp tác Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển thương hiệu
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Telesale và Dịch vụ khách hàng Thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc HDBank
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Nông

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Nhân viên Dự án thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận Kiểm soát tuân thủ và Pháp lý
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận Phân tích kỹ thuật
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ phận Phát triển kinh doanh
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: Thành phố Đà Nẵng

Chuyên viên Kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: Tỉnh Đăk Lăk

Chuyên viên Kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên viên quản lý nợ
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quản lý tài sản nợ/ Tài sản có (ALM)
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Vận hành và Quản lý Dịch vụ bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Ninh Thuận

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Phước

Chuyên viên Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn Nhân lực và Quản trị hiệu quả bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hội sở TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên thẩm định giá
- Nơi làm việc: Tỉnh Lai Châu,Tỉnh Hoà Bình,Tỉnh Điện Biên

Trưởng Bộ phận Quản lý dịch vụ khách hàng & ngân quỹ
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên viên tư vấn ngân hàng
- Nơi làm việc: Tỉnh Vĩnh Long

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (RO)
- Nơi làm việc: Tỉnh Bình Dương

Giám đốc HDBank
- Nơi làm việc: Tỉnh Nam Định,Tỉnh Bắc Giang,Thành phố Hà Nội,Tỉnh Thái Bình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Ninh Bình

Chuyên viên giám sát nợ
- Nơi làm việc: Thành phố Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: