MBBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng Quân Đội Tuyển dụng:

MBBANK Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trưởng Phòng Giám Sát Giao Dịch và Quản Lý Rủi Ro (Rủi Ro Thẻ và Số)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/05/2023
 2. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Nam Khánh Hoà
  Khánh Hòa 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/04/2023
 3. CV Khách Hàng Doanh Nghiệp FDI - KV. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 05/07/2023
 4. Chuyên viên Thẩm định KHCN - Trung tâm Thẩm định KHCN - Khối Thẩm Định (KVHCM)
  Hội sở, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 11/05/2023
 5. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/07/2023
 6. CV Khách hàng cá nhân - MB Quảng Ngãi
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/04/2023
 7. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Trà Vinh
  Trà Vinh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 09/06/2023
 8. Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) - CN. Tân Uyên
  Bình Dương Lương thỏa thuận 19/05/2023
 9. Giao Dịch Viên - Phòng giao dịch Châu Giang
  Hưng Yên 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ 31/05/2023
 10. Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) - KV HCM
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/06/2023
 11. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - KV. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/06/2023
 12. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 08/06/2023
 13. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Trà Vinh
  Trà Vinh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 14. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Tiền Giang
  Tiền Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 15. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Tây Ninh
  Tây Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 16. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Tây Đô (Cần Thơ)
  Cần Thơ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 17. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Sóc Trăng
  Sóc Trăng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 18. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Phú Quốc
  Kiên Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 19. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Long An
  Long An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 20. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Lâm Đồng
  Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 21. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Kiên Giang
  Kiên Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 22. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Đồng Tháp
  Đồng Tháp 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 23. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Đồng Nai
  Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 24. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Cần Thơ
  Cần Thơ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 25. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Cà Mau
  Cà Mau 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 26. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - Khu vực Bình Dương
  Bình Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 27. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bến Tre
  Bến Tre 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 28. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bảo Lộc (Lâm Đồng)
  Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 29. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bà Rịa
  Bà Rịa và Vũng Tàu 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 30. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Vĩnh Phúc
  Vĩnh Phúc 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 31. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Nghi Sơn (Tĩnh Gia - Thanh Hóa)
  Thanh Hóa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 32. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Việt Trì
  Phú Thọ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 33. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Uông Bí (Quảng Ninh)
  Quảng Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 34. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Thái Bình
  Thái Bình 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 35. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Sơn La
  Sơn La 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 36. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Cẩm Phả (Quảng Ninh)
  Quảng Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 37. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Quảng Ninh
  Quảng Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 38. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Nghệ An
  Nghệ An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 39. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Nam Định
  Nam Định 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/05/2023
 40. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Hòa Bình
  Hòa Bình 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/05/2023
 41. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bắc Ninh
  Bắc Ninh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/05/2023
 42. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - Khu vực Hải Phòng
  Hải Phòng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/05/2023
 43. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Thanh Hóa
  Thanh Hóa 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/05/2023
 44. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Ninh Bình
  Ninh Bình 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/05/2023
 45. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Hà Tĩnh
  Hà Tĩnh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/05/2023
 46. CVCC/ Chuyên gia kiến trúc CNTT - Văn phòng chuyển đổi
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 47. Chuyên viên/ CVCC kiểm thử hiệu năng (Performance Test)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 48. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 49. Chuyên viên kiểm thử tự động (Automation Tester) - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/05/2023
 50. Chuyên viên Đầu tư kinh doanh - Khối Đầu tư
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 51. Chuyên viên Quản trị hạ tầng Private Cloud - Phòng Máy chủ và Trung tâm dữ liệu - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 52. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản trị ứng dụng (AM) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 53. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 54. Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng (OPN) - Phòng Vận hành và hỗ trợ CNTT - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 55. Kỹ sư Devops - Phòng Hỗ trợ dịch vụ CNTT - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 56. Chuyên gia/CV Cao cấp Chính sách chế độ - Khối Tài chính kế toán
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/05/2023
 57. CVCC/Chuyên viên Quản trị rủi ro gian lận
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/05/2023
 58. Chuyên viên Kiểm tra tuân thủ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 59. CVCC/Chuyên viên Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/05/2023
 60. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Quản lý cấu trúc dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 61. Chuyên viên Giám sát và ứng cứu sự cố An ninh mạng (SOC)
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/05/2023
 62. Chuyên Viên Đảm Bảo An Ninh (Pentest) - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/05/2023
 63. Chuyên viên kiểm thử (Manual test) - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/05/2023
 64. Chuyên viên Vận hành an ninh - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/05/2023
 65. Kiểm toán viên Kiểm toán mô hình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 66. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Chính sách và chất lượng dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 67. Chuyên viên phòng Giám sát và Điều tra nội bộ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 68. Kiểm toán viên Kiểm toán Công Nghệ Thông Tin
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/05/2023
 69. Chuyên viên xây dựng hệ thống Thu hồi nợ - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 70. CV/CVCC Quản trị rủi ro công nghệ (IT Risks) Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 71. Chuyên viên/CVCC Giám sát Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 72. Chuyên viên/CVCC Chính sách Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/05/2023
 73. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/05/2023
 74. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Tây Ninh
  Tây Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/05/2023
 75. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Nam Bình Dương
  Bình Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/05/2023
 76. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Long An
  Long An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/05/2023
 77. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Đồng Nai
  Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/05/2023
 78. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Bình Thuận
  Bình Thuận 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/05/2023
 79. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Bà Rịa
  Bà Rịa và Vũng Tàu 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/05/2023
 80. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. An Giang
  An Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/05/2023
 81. Phó Giám đốc Chi nhánh (KHCN)
  Quảng Ngãi Lương thỏa thuận 03/05/2023
 82. Chuyên viên UB - Chi nhánh Hòa Lạc
  Hà Nội 8,000,000 - 30,000,000 VNĐ 23/04/2023
 83. Chuyên viên UB - Hà Nội
  Hà Nội 8,000,000 - 30,000,000 VNĐ 23/04/2023
 84. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Hà Nội
  Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ 23/04/2023
 85. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - CN Đông Anh
  Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ 23/04/2023
 86. Chuyên viên UB - CN Đông Anh
  Hà Nội 8,000,000 - 30,000,000 VNĐ 23/04/2023
 87. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - Hà Nội
  Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 23/04/2023
 88. Chuyên viên Dịch vụ Tài trợ Thương mại - Khối Vận hành
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 89. Chuyên viên kinh doanh ngoại hối, phái sinh (RM FX) - Khối Treasury
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 90. BackEnd Developer - Innovation Lab - Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 91. Mobile Developer - Innovation Lab - Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 92. Chuyên viên Quản trị Vận hành và Dự án - Khối Vận hành
  Hà Nội 0 - 0 VNĐ 31/05/2023
 93. Giao Dịch Viên
  Vĩnh Long 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ 30/04/2023
 94. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Nghệ An
  Nghệ An 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/04/2023
 95. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Thái Nguyên
  Thái Nguyên 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/04/2023
 96. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB 3 tháng 2
  Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 19/04/2023
 97. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Phú Quốc (PGD. An Thới)
  Kiên Giang 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/04/2023
 98. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Tây Ninh
  Tây Ninh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 28/04/2023
 99. Product Owner - Retail Tribe - Khối Ngân hàng Số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 100. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Củ Chi
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 07/07/2023
 101. Chuyên viên Tài trợ thương mại - Khối SME (Hội sở)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 102. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp (Data Scientist ) - Trung tâm Công nghệ Dữ Liệu - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 22/04/2023
 103. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp (Data Engineer) - Trung tâm Công nghệ Dữ Liệu - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 22/04/2023
 104. Chuyên viên - Phòng Quản lý Thẩm định & Định giá tài sản bảo đảm - Khối Thẩm Định
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/04/2023
 105. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD. Đức Hòa (Long An)
  Long An 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 23/04/2023
 106. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - PGD. Tân Châu 2 (An Giang)
  An Giang 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/04/2023
 107. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bà Rịa
  Bà Rịa và Vũng Tàu 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 22/04/2023
 108. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Vĩnh Long
  Vĩnh Long 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 20/04/2023
 109. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Vĩnh Long
  Vĩnh Long 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/04/2023
 110. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Thái Bình
  Thái Bình 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 20/04/2023
 111. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Thái Bình
  Thái Bình 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 17/04/2023
 112. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Bắc Giang
  Bắc Giang 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/04/2023
 113. Chuyên viên Quản trị Ngân hàng thực hành - TT Học tập & Sáng tạo (LCC)
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/04/2023
 114. Giảng viên Chuyên trách - TT Học tập & Sáng tạo (LCC)
  Hà Nội
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 115. Kỹ sư Phát triển Corebanking T24 - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 116. Kỹ sư Phát triển Fullstack - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 117. Kỹ sư Phát triển BackEnd - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 118. Kỹ sư Phát triển Công nghệ dữ liệu - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 119. UI/UX Designer - Innovation Lab - Khối Ngân hàng Số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 120. Kỹ sư Phát triển phần mềm - Innovation Lab - Khối Ngân hàng Số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 121. Chuyên viên Phát triển đầu tư & đối tác - Innovation Lab - Khối Ngân hàng Số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 122. Chuyên viên Quản lý dự án - Innovation Lab - Khối Ngân hàng Số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 123. Chuyên viên Phát triển Đối tác & Merchant - TT Kinh doanh Số - Khối Ngân hàng Số
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/04/2023
 124. Chuyên viên Kinh doanh Thẻ - TT Kinh doanh Số - Khối Ngân hàng Số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 125. Chuyên viên Sản phẩm & Trải nghiệm khách hàng - Upper & SCF Squad - SME Factory
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 126. Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Upper & SCF Squad - SME Factory
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 127. Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Daily Service Squad - SME Factory
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 128. Chuyên viên cao cấp Tư vấn pháp chế
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 129. Chuyên viên Tư vấn pháp chế
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 130. Chuyên viên Quản trị rủi ro thanh khoản
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/04/2023
 131. Chuyên viên Mô hình rủi ro thị trường
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 132. Chuyên viên/ CVCC Quản lý nợ xấu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 133. Chuyên viên/CVCC Tái cấu trúc nợ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 134. Kiểm toán viên Kiểm toán hoạt động
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 135. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp lớn (CIB) - KV. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/05/2023
 136. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm (Phụ trách mảng cho vay khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 137. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp
  Thanh Hóa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/04/2023
 138. Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp lớn
  Hà Nội Lương thỏa thuận 07/05/2023
 139. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV Hà Nội
  Hải Dương Lương thỏa thuận 07/05/2023
 140. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB Độc Lập
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 27/04/2023
 141. Cộng tác viên Kế toán nội bộ - Khối Tài chính kế toán
  Hà Nội 7,000,000 - 7,000,000 VNĐ 30/04/2023
 142. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp
  Bình Định 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 23/04/2023
 143. Trưởng/phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp - MB Tuyên Quang
  Tuyên Quang Lương thỏa thuận 07/05/2023
 144. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/04/2023
 145. Chuyên viên Đầu tư chiến lược và M&A - Khối Đầu tư
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 146. Giám đốc Phòng giao dịch Bình Sơn - CN Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi Lương thỏa thuận 31/05/2023
 147. CV/CVCC Quản lý giám sát Công ty thành viên – Khối đầu tư
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 148. CVCC/ Chuyên gia Phát triển sản phẩm và Phát triển kinh doanh số - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 149. CVCC/ Chuyên gia Phát triển sản phẩm & Phát triển kinh doanh thẻ - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023
 150. Kĩ sư dữ liệu (Data Engineer) - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/05/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: