MBBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng Quân Đội Tuyển dụng:

MBBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MB Đà Nẵng
  Quảng Trị Lương thỏa thuận 31/07/2023
 2. Chuyên viên cao cấp (Data Architect) - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 04/08/2023
 3. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - Khu vực Long Biên - Gia Lâm - Đông Anh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/08/2023
 4. Chuyên viên FDI - Khối Khách hàng lớn (CIB)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/08/2023
 5. Cộng tác viên Scrum Master - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 6. Scrum Master - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 7. Chuyên gia Phát triển sản phẩm KHDN - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 8. CVCC Vận hành ứng dụng - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 9. Chuyên viên Quản trị Ngân hàng thực hành - TT Học tập & Sáng tạo (LCC)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 10. CV/ CVCC Phân tích nghiệp vụ (mảng Thẻ/ T24) - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 11. Chuyên viên cao cấp (Data Engineer) - Trung tâm Công nghệ Dữ Liệu - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023
 12. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB Trường Chinh
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/07/2023
 13. Nhân viên Hành chính Nhân sự - MB Khánh Hòa
  Khánh Hòa 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ 01/08/2023
 14. Kỹ sư Phát triển BackEnd - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 15. Kỹ sư Phát triển Fullstack - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 16. Kỹ sư Phát triển Corebanking T24 - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 17. Kỹ sư Phát triển Công nghệ dữ liệu - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 18. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng CIB & FI - Khối Vận hành
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 19. Chuyên viên - Phòng Cân đối vốn - Khối Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 22/07/2023
 20. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MB Quảng Trị
  Quảng Trị Lương thỏa thuận 16/07/2023
 21. Chuyên viên UB - PGD Sóc Sơn
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 16/07/2023
 22. Chuyên viên UB - Hà Nội
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 16/07/2023
 23. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Hà Nội
  Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ 16/07/2023
 24. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân/Tập sự UB - Hà Nội
  Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 16/07/2023
 25. CV Nhân sự - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 26. Chuyên viên Dịch vụ Tài trợ Thương mại - Khối Vận hành
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 27. Trưởng Quỹ - CN. Ninh Thuận
  Ninh Thuận 0 - 0 VNĐ 15/07/2023
 28. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Tân Định
  Hồ Chí Minh 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/07/2023
 29. Nhân viên Hành chính Nhân sự - MB Nam Định
  Nam Định 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ 31/07/2023
 30. Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Daily Service Squad - SME Factory
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/07/2023
 31. Chuyên viên Sản phẩm & Trải nghiệm khách hàng - Upper & SCF Squad - SME Factory
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/07/2023
 32. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - MB Bình Định
  Quảng Nam 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 14/07/2023
 33. Giao Dịch Viên - MB Móng Cái
  Quảng Ninh 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ 31/07/2023
 34. Chuyên viên Tài trợ thương mại - KV Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 35. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/07/2023
 36. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - MB Nam Đà Nẵng
  Quảng Nam 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/07/2023
 37. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Vĩnh Phúc
  Vĩnh Phúc 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/07/2023
 38. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Vũng Tàu (PGD. Nam Kỳ Khởi Nghĩa)
  Bà Rịa và Vũng Tàu 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/07/2023
 39. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Kiên Giang
  Kiên Giang 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 26/07/2023
 40. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Kiên Giang (PGD. Tân Hiệp)
  Kiên Giang 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 23/07/2023
 41. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Phú Quốc (PGD. An Thới)
  Kiên Giang 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 23/07/2023
 42. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD. Xuân Lộc (CN. Long Khánh)
  Đồng Nai 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 20/07/2023
 43. Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Upper & SCF Squad - SME Factory
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/07/2023
 44. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Nghi Sơn (Thanh Hóa)
  Thanh Hóa 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/07/2023
 45. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - PGD. Kinh Môn (CN. Hải Dương)
  Hải Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/07/2023
 46. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Thái Nguyên
  Thái Nguyên 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/07/2023
 47. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV. Đồng Nai
  Đồng Nai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 13/07/2023
 48. Chuyên viên Kiểm tra tuân thủ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 49. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh (Phụ trách mảng cho vay khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 25/07/2023
 50. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV. Bình Chánh
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 11/08/2023
 51. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - KV. Bình Chánh
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 11/08/2023
 52. Chuyên viên UB - KV. Bình Chánh
  Hồ Chí Minh 9,000,000 - 30,000,000 VNĐ 11/08/2023
 53. Trưởng/ Phó phòng Khách hàng Cá nhân - CN. Lào Cai
  Lào Cai Lương thỏa thuận 15/07/2023
 54. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Trà Vinh
  Trà Vinh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 12/07/2023
 55. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Long Thành (Đồng Nai)
  Đồng Nai 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/07/2023
 56. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Cà Mau
  Cà Mau 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 12/07/2023
 57. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD. Di Linh (Bảo Lộc)
  Lâm Đồng 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/07/2023
 58. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Hải Phòng
  Hải Phòng 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/07/2023
 59. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Hải Phòng
  Hải Phòng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/07/2023
 60. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - PGD. Võ Nguyên Giáp (CN. Nam Hải Phòng)
  Hải Phòng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/07/2023
 61. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - PGD. Đức Thọ (Hà Tĩnh)
  Hà Tĩnh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/07/2023
 62. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD. Trần Phú (Hà Tĩnh)
  Hà Tĩnh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/07/2023
 63. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - KV. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 11/08/2023
 64. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Vĩnh Long
  Vĩnh Long 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/07/2023
 65. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Vĩnh Long
  Vĩnh Long 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 11/07/2023
 66. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Bình Dương
  Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/07/2023
 67. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Cần Thơ
  Cần Thơ 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 07/07/2023
 68. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Đồng Tháp
  Đồng Tháp 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/07/2023
 69. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Long Thành (Đồng Nai)
  Đồng Nai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/07/2023
 70. CVCC/ Chuyên gia kiến trúc CNTT - Văn phòng chuyển đổi
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 71. Chuyên viên/ CVCC kiểm thử hiệu năng (Performance Test)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 72. Chuyên viên phòng Giám sát và Điều tra nội bộ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 73. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Quản lý cấu trúc dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 74. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Chính sách và chất lượng dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 75. Kiểm toán viên Kiểm toán mô hình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 76. Kiểm toán viên Kiểm toán Công Nghệ Thông Tin
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2023
 77. Chuyên viên kiểm thử (Manual test) - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2023
 78. Chuyên viên Giám sát và ứng cứu sự cố An ninh mạng (SOC)
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2023
 79. Chuyên viên Vận hành an ninh - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2023
 80. Chuyên Viên Đảm Bảo An Ninh (Pentest) - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2023
 81. [KV Hồ Chí Minh] Chuyên viên/ CVCC Tái cấu trúc nợ - Khối Quản trị rủi ro
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 31/07/2023
 82. Chuyên viên xây dựng hệ thống Thu hồi nợ - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 83. CVCC/Chuyên viên Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2023
 84. [KV Hồ Chí Minh] Chuyên viên/ CVCC Quản lý nợ xấu - Khối Quản trị rủi ro
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 31/07/2023
 85. CV/CVCC Quản trị rủi ro công nghệ (IT Risks) Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 86. Chuyên viên/CVCC Chính sách Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2023
 87. Chuyên viên/CVCC Giám sát Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 88. CV Khách hàng Doanh nghiệp lớn (CIB) - KV Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 02/08/2023
 89. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/07/2023
 90. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Củ Chi
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 07/07/2023
 91. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB Sở Giao dịch 2
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/07/2023
 92. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Tân Phú
  Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 26/07/2023
 93. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MB Vĩnh Phúc
  Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 30/07/2023
 94. Chuyên viên - Phòng Quản lý Đối tác và đầu tư - Khối Công nghệ thông tin
  Hà Nội Lương thỏa thuận 22/07/2023
 95. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - PGD. Thốt Nốt
  Cần Thơ 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 26/07/2023
 96. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB Quận 5
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 16/07/2023
 97. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MB Móng Cái
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 23/07/2023
 98. Chuyên viên Xử lý Hồ sơ Khách hàng Doanh nghiệp - KV. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/07/2023
 99. Giám đốc Dịch vụ - Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/07/2023
 100. Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) - Khu vực Hà Nam
  Hưng Yên 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 16/07/2023
 101. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV. Long An
  Long An 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/07/2023
 102. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MB Lào Cai
  Lào Cai Lương thỏa thuận 16/07/2023
 103. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - KV. HCM
  Hồ Chí Minh 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ 31/07/2023
 104. Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp lớn (CIB) - CN. Cần Thơ
  Cần Thơ Lương thỏa thuận 30/07/2023
 105. Chuyên viên Thẩm định dự án - Trung tâm Thẩm định CIB&FI - Khối Thẩm định
  Hà Nội Lương thỏa thuận 08/07/2023
 106. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Long An
  Long An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 24/07/2023
 107. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Đồng Nai
  Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 24/07/2023
 108. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Bình Thuận
  Bình Thuận 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 24/07/2023
 109. Giao Dịch Viên - KV. Bình Chánh
  Hồ Chí Minh 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ 24/07/2023
 110. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Quận 12
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 12/07/2023
 111. Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng (OPN) - Phòng Vận hành và hỗ trợ CNTT - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/07/2023
 112. Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp lớn
  Hà Nội Lương thỏa thuận 09/07/2023
 113. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - Khu vực Hải Phòng
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 09/07/2023
 114. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 09/07/2023
 115. Giám đốc Phòng giao dịch Bình Sơn - CN Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi Lương thỏa thuận 31/07/2023
 116. Chuyên viên Đầu tư kinh doanh - Khối Đầu tư
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 117. CV/CVCC Quản lý giám sát Công ty thành viên – Khối đầu tư
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 118. Giám đốc dịch vụ - CN Điện Biên
  Điện Biên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 119. Giám đốc dịch vụ - CN Bạc Liêu
  Bạc Liêu Lương thỏa thuận 31/07/2023
 120. Chuyên viên kiểm thử tự động (Automation Tester) - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2023
 121. Chuyên viên Tài trợ thương mại - Khối SME (Hội sở)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 07/07/2023
 122. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN.Bà Rịa
  Bà Rịa và Vũng Tàu 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/08/2023
 123. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp SME - KV. Bình Chánh
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 17/07/2023
 124. Trưởng phòng/Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Sóc Trăng
  Sóc Trăng Lương thỏa thuận 04/08/2023
 125. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp SME - CN Tân Uyên
  Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 14/07/2023
 126. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Phú Xuân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 12/08/2023
 127. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - CN. Phú Xuân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 12/08/2023
 128. Chuyên viên UB - CN. Phú Xuân
  Hồ Chí Minh 8,000,000 - 30,000,000 VNĐ 12/08/2023
 129. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Phú Quốc
  Kiên Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 03/08/2023
 130. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Cà Mau
  Cà Mau 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 02/08/2023
 131. Trưởng phòng/Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Cà Mau
  Cà Mau Lương thỏa thuận 28/07/2023
 132. Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp lớn (CIB) - CN. Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận 28/07/2023
 133. CV Khách Hàng Doanh Nghiệp FDI - CN. Bình Dương
  Bình Dương Lương thỏa thuận 28/07/2023
 134. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - CN. Lâm Đồng
  Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 07/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: