MBBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Quân Đội Tuyển dụng:

MBBANK Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 2. Chuyên viên khách hàng cá nhân - CN. Từ Sơn (CN. Bắc Ninh)
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/11/2023
 3. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Từ Sơn (Bắc Ninh)
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 4. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng SME - Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 21/10/2023
 5. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 6. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Tiền Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 7. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Tây Ninh
  - Nơi làm việc: Tây Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 8. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Tây Đô (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 9. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Phú Quốc
  - Nơi làm việc: Kiên Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 10. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Long Khánh (Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 11. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Long An
  - Nơi làm việc: Long An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 12. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Lâm Đồng
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 13. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 14. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Long Thành (Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 15. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 16. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 17. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Cà Mau
  - Nơi làm việc: Cà Mau 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 18. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Bình Thuận
  - Nơi làm việc: Bình Thuận 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 19. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Bình Phước
  - Nơi làm việc: Bình Phước 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 20. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Tân Uyên (Bình Dương)
  - Nơi làm việc: Bình Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 21. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV. Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 22. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Bảo Lộc (Lâm Đồng)
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 23. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Bà Rịa
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 24. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Vĩnh Phúc
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 25. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Vĩnh Long
  - Nơi làm việc: Vĩnh Long 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 26. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Việt Trì (Phú Thọ)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 27. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Uông Bí (Quảng Ninh)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 28. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Trà Vinh
  - Nơi làm việc: Trà Vinh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 29. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Tiền Giang
  - Nơi làm việc: Tiền Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 30. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Thanh Hoá
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 31. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Thái Nguyên
  - Nơi làm việc: Thái Nguyên 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 32. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Thái Bình
  - Nơi làm việc: Thái Bình 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 33. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Tây Ninh
  - Nơi làm việc: Tây Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 34. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Tây Đô (Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 35. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Sơn La
  - Nơi làm việc: Sơn La 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 36. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Sóc Trăng
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 37. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 38. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Phú Quốc
  - Nơi làm việc: Kiên Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 39. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Ninh Bình
  - Nơi làm việc: Ninh Bình 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 40. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Nghệ An
  - Nơi làm việc: Nghệ An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 41. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Nam Định
  - Nơi làm việc: Nam Định 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 42. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Long Khánh (Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 43. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Long An
  - Nơi làm việc: Long An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 44. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Lào Cai
  - Nơi làm việc: Lào Cai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 45. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Lâm Đồng
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 46. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Kiên Giang
  - Nơi làm việc: Kiên Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 47. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Hưng Yên
  - Nơi làm việc: Hưng Yên 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 48. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Hải Phòng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 49. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - KV. Hải Dương
  - Nơi làm việc: Hải Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 50. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Hà Nam
  - Nơi làm việc: Hà Nam 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 51. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 52. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Đồng Nai
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 53. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 54. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Cà Mau
  - Nơi làm việc: Cà Mau 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 55. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bình Phước
  - Nơi làm việc: Bình Phước 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 56. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - KV. Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 57. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Tân Uyên (Bình Dương)
  - Nơi làm việc: Bình Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 58. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bến Tre
  - Nơi làm việc: Bến Tre 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 59. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bảo Lộc (Lâm Đồng)
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 60. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bắc Ninh
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 61. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bắc Giang
  - Nơi làm việc: Bắc Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 62. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bà Rịa
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 63. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 64. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. An Giang
  - Nơi làm việc: An Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 65. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - PGD. Thốt Nốt - CN. Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 66. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Sóc Trăng
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 67. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Sóc Trăng
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 68. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Long An
  - Nơi làm việc: Long An 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 69. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Cần Thơ
  - Nơi làm việc: Cần Thơ 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 70. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV. Hải Phòng
  - Nơi làm việc: KV miền Bắc 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 71. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - KV. Hải Phòng
  - Nơi làm việc: KV miền Bắc 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 72. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Bình Dương
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 73. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Long Khánh (Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 74. CV Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (CIB) - Chi nhánh Vũng Tàu
  - Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Lương thỏa thuận 31/10/2023
 75. CV Khách hàng cá nhân - PGD Hiệp Phước - CN. Nam Sài Gòn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 76. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD Hiệp Phước - CN. Nam Sài Gòn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 77. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Nam Sài Gòn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 78. CV Khách hàng cá nhân - MB. Nam Sài Gòn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 79. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp lớn (CIB) - CN. Bình Dương
  - Nơi làm việc: Bình Dương Lương thỏa thuận 15/11/2023
 80. Data Scientist - Trung tâm Công nghệ Dữ Liệu - Khối Dữ Liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 81. Business Analyst - Khối Dữ Liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 82. Tester - Phòng Phân tích và đảm bản chất lượng - Khối Dữ Liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 83. CN. Nam Đà Nẵng - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 84. CN. Quảng Trị - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Quảng Trị 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 85. CN Hà Nam - Chuyên viên Tài trợ thương mại
  - Nơi làm việc: Hà Nam 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 86. CN Bắc Ninh - Chuyên viên Tài trợ thương mại
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 87. CN. Đăk Lăk - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 88. CN. Khánh Hòa - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 89. CN. Cẩm Phả - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 90. CN. Quảng Bình - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 91. CN. Bắc Ninh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 92. CN. Huế - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 93. Kỹ sư phát triển (Dev Lead) - Ban Dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 10/11/2023
 94. CN. Hải Dương - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hải Dương 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 95. Cộng tác viên Lễ tân - Khối Hành chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội 9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 96. Trợ lý phiên dịch (Phiên dịch tiếng Anh) - Văn phòng CEO
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 23/10/2023
 97. MB Quận 12 - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 98. MB Trường Chinh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 99. CN Hải Phòng - Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/10/2023
 100. CN. Hải Phòng - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 101. MB Quang Trung - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 102. [Kv Hồ Chí Minh] Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/10/2023
 103. Khối Khách hàng lớn (CIB) - Chuyên viên Ngân hàng đầu tư (IB)
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 104. Kỹ Sư Phát Triển BackEnd - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 03/11/2023
 105. CN Yên Bái - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Yên Bái 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 106. MB Bình Tân - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 107. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Nam Định
  - Nơi làm việc: Nam Định 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 12/11/2023
 108. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Vĩnh Phúc
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 12/11/2023
 109. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Bắc Giang
  - Nơi làm việc: Bắc Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 10/11/2023
 110. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Thanh Hóa
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 10/11/2023
 111. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Bà Rịa
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 10/11/2023
 112. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Long Thành (Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 10/11/2023
 113. Chuyên viên Quản lý hợp đồng - Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 114. Kỹ sư Devops - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 115. MB Bình Tân - Chuyên viên Tài trợ thương mại
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 116. CN. Lào Cai - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Lào Cai 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 117. CV Quan hệ khách hàng Cao cấp - Giám đốc QHKH
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/10/2023
 118. CN. Ninh Bình - Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình Lương thỏa thuận 15/10/2023
 119. CN. Nghi Sơn - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 120. Kiểm toán viên Kiểm toán Công Nghệ Thông Tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 121. Kiểm toán viên Kiểm toán mô hình
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 122. Kiểm toán viên Kiểm toán hoạt động
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 123. Chuyên viên Quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 124. Chuyên viên/CVCC Quản trị Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 125. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Quản lý cấu trúc dữ liệu - Khối Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 126. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Chính sách và chất lượng dữ liệu - Khối Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 127. Chuyên viên/CVCC Phân tích Khách hàng doanh nghiệp - Khối Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 128. Chuyên viên/CVCC Phân tích Khách hàng cá nhân - Khối Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 129. Chuyên viên cao cấp (Data Architect) - Khối Dữ Liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 130. Chuyên viên/CVCC Quản trị Rủi ro hệ thống - Khối Quản trị rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 131. Giao dịch viên - Phòng giao dịch Duy Tiên
  - Nơi làm việc: Hà Nam 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 132. Chuyên viên Dịch vụ Tài trợ Thương mại - Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 20/10/2023
 133. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Phú Xuân - Huyện Nhà Bè
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 134. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - Chi nhánh Phú Xuân - Huyện Nhà Bè
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 135. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - Chi nhánh Phú Xuân - Huyện Nhà Bè
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 136. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - Chi nhánh Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 137. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - Chi nhánh Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 138. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 139. Giao dịch viên - Phòng giao dịch Đức Hòa
  - Nơi làm việc: Long An 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 140. CN. Vĩnh Phúc - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 141. Data Analyst - Khối Dữ Liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 142. Chuyên viên Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 143. Scrum Master - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 28/10/2023
 144. Chuyên viên kiểm thử tự động (Automation Tester) - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 28/10/2023
 145. Chuyên viên kiểm thử (Manual test) - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 28/10/2023
 146. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 147. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - Khu vực Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội 11,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 148. Kỹ sư Phát triển Corebanking T24 - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 28/10/2023
 149. Kỹ sư Phát triển Fullstack - Khối CNTT
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 28/10/2023
 150. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB Tân Sơn Nhất
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 19/10/2023
 151. Giao dịch viên - PGD Bình Long - Bình Phước
  - Nơi làm việc: Bình Phước 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 152. CN Uông Bí - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 153. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 154. Chuyên viên UB - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 155. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân/Tập sự UB - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 156. Chuyên viên UB - Khu vực Long Biên
  - Nơi làm việc: Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 157. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Long Biên
  - Nơi làm việc: Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 158. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - CN Đông Anh
  - Nơi làm việc: Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 159. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Quảng Ninh
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 160. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Bến Tre
  - Nơi làm việc: Bến Tre 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 161. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Cà Mau
  - Nơi làm việc: Cà Mau 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 162. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Cà Mau
  - Nơi làm việc: Cà Mau 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 163. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Lâm Đồng
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 164. CN Bình Định - Phó Giám đốc Chi nhánh (SME)
  - Nơi làm việc: Bình Định Lương thỏa thuận 15/10/2023
 165. CN Đà Nẵng - Phó Giám đốc Chi nhánh (SME)
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng Lương thỏa thuận 15/10/2023
 166. [Kv Đà Nẵng] Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 167. CN Thanh Hóa - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 168. [Kv Hải Phòng] Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hải Phòng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 169. SME Factory - Marketing Squad - Business Marketing
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/10/2023
 170. SME Factory - Micro - Lending Squad - Chuyên viên Phát triển kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/10/2023
 171. Khối Khách hàng lớn (CIB) - Chuyên viên Phát triển Kinh doanh FDI
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/10/2023
 172. Khối Ngân hàng số - Chuyên viên Phát triển kinh doanh Phần mềm môi giới BĐS
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/10/2023
 173. Khối ML & QLCL - Chuyên viên Quản lý chất lượng
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 15/10/2023
 174. [Kv Hồ Chí Minh] Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 175. [Kv Hồ Chí Minh] Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 176. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Ninh Thuận
  - Nơi làm việc: Ninh Thuận 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 177. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - Phòng giao dịch Tân Quy - Chi nhánh Củ Chi
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 13/10/2023
 178. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - Phòng giao dịch Tân Túc - Chi nhánh Tân Tạo
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 13/10/2023
 179. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Nghệ An
  - Nơi làm việc: Nghệ An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 25/10/2023
 180. KV. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 181. Chuyên viên/CVCC Mô hình kinh doanh (Data scientist) - Khối Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 31/10/2023
 182. Chuyên viên/CVCC Kiểm định mô hình - Khối Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 31/10/2023
 183. Chuyên viên/CVCC Công nghệ mô hình (AI/ML Ops) - Khối Dữ liệu
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 31/10/2023
 184. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Long An
  - Nơi làm việc: Long An 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 185. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Thanh Hóa
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 186. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Bảo Lộc (Lâm Đồng)
  - Nơi làm việc: Lâm Đồng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 187. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 188. Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân - CN. Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 189. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 190. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 191. Chuyên viên/CVCC Xử lý tranh chấp - Ban Pháp chế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 31/10/2023
 192. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Phú Quốc
  - Nơi làm việc: Kiên Giang 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 193. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Lào Cai
  - Nơi làm việc: Lào Cai 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 194. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Lào Cai
  - Nơi làm việc: Lào Cai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 195. Giám đốc Dịch vụ - MB Nghi Sơn
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/10/2023
 196. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Bạc Liêu
  - Nơi làm việc: Bạc Liêu 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 197. Chuyên viên/CVCC Kiểm định Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 31/10/2023
 198. Chuyên viên/CVCC Quản trị rủi ro mô hình - Khối Quản trị rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 31/10/2023
 199. Chuyên viên Quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội Cạnh Tranh 31/10/2023
 200. Kỹ sư phát triển (Dev Lead) - Ban Dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 10/11/2023
 201. CVCC Quản trị mạng kết nối – Ban Dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 10/11/2023
 202. CV/ CVCC Thanh toán quốc tế & Tài trợ Thương mại - Ban dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 10/11/2023
 203. CV/ CVCC Thanh toán, Vận hành số và thẻ - Ban dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 10/11/2023
 204. Chuyên gia Phát triển sản phẩm KHDN - Ban Dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 11/11/2023
 205. Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer) - Ban Dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 10/11/2023
 206. CVCC/CG Kiến trúc dữ liệu - Ban Dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 10/11/2023
 207. Chuyên viên Đầu tư chiến lược và M&A - Khối Đầu tư
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 10/11/2023
 208. CV/ CVCC Phân tích nghiệp vụ (mảng Thẻ/ T24) - Ban Dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 02/11/2023
 209. CV/CVCC Tài chính Kế hoạch - Ban Dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 02/11/2023
 210. CV/ CVCC Kiểm toán - Ban dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 02/11/2023
 211. CV/ CVCC Quản trị ANTT (SecOps) - Ban dự án
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 02/11/2023
 212. Chuyên viên Tuyển dụng - Khối TCNS
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 213. Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Mê Linh, Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 20/10/2023
 214. CN Điện Biên - Chuyên viên Tập sự Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Điện Biên 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 215. MB Trường Chinh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 216. Chuyên viên Quản lý đối tác - Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 26/10/2023
 217. Chuyên viên Quản lý đầu tư - Khối Công nghệ thông tin
  - Nơi làm việc: Hà Nội Lương thỏa thuận 26/10/2023
 218. CN Quảng Bình - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Quảng Bình 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 219. CN Huế - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 220. CN Hội An - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Quảng Nam 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 221. CN Gia Lai - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Gia Lai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 222. CN Đăk Lăk - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 223. [Kv Khánh Hòa] Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Khánh Hòa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 224. CN Bình Định - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Bình Định 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 225. CN Vĩnh Phúc - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Vĩnh Phúc 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 226. CN Việt Trì - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Phú Thọ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 227. CN Thái Nguyên - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Thái Nguyên 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 228. CN Thái Bình - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Thái Bình 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 229. CN Quảng Ninh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 230. CN Ninh Bình - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Ninh Bình 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 231. CN Hưng Yên - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hưng Yên 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 232. CN Hải Dương - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hải Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 233. CN Hà Tĩnh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hà Tĩnh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 234. CN Hà Nam - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Hà Nam 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023
 235. CN Bắc Ninh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/11/2023
 236. MB Hội An - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Quảng Nam 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
  - Hạn nộp: 15/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: