MBBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng Quân Đội Tuyển dụng:

MBBANK Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. UI UX Designer - Văn phòng chuyển đổi
  Hà Nội Lương thỏa thuận 23/12/2023
 2. CN Hóc Môn - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/12/2023
 3. CV Quản trị rủi ro gian lận - Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 4. CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 5. CN. Uông Bí - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Quảng Ninh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 15/12/2023
 6. CN Quảng Nam - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
  Quảng Nam Lương thỏa thuận 15/12/2023
 7. CN Lạng Sơn - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Lạng Sơn 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/12/2023
 8. CN. Việt Trì - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Phú Thọ 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 15/12/2023
 9. Chuyên viên Hỗ trợ (Hub Vận hành) - Khu vực Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 26/11/2023
 10. CV/CVCC Quản lý pháp chế hệ thống - Ban Pháp chế
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 11. CN. Củ Chi - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 21/12/2023
 12. CN. Quảng Trị - Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn)
  Quảng Trị 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ 25/12/2023
 13. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Lâm Đồng (TP. Đà Lạt)
  Lâm Đồng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 26/12/2023
 14. CN Bắc Ninh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Bắc Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/12/2023
 15. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Bảo Lộc (Lâm Đồng)
  Lâm Đồng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 22/12/2023
 16. Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự - Khối Tổ chức nhân sự
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 17. CN Bình Định - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Bình Định 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/12/2023
 18. Chuyên gia/CV Cao cấp Kiến Trúc Công Nghệ (Solution Architect) - Văn Phòng Chuyển Đổi
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 19. Chuyên viên Thiết kế - Trung tâm Marketing & Thương hiệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/12/2023
 20. Chuyên viên UB (Khách hàng ưu tiên) - CN Đông Anh
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 03/12/2023
 21. Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) - Khu vực Hà Nội
  Hà Nội 12,000,000 - 40,000,000 VNĐ 03/12/2023
 22. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội
  Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 03/12/2023
 23. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Hà Nội
  Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ 03/12/2023
 24. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - Khu vực Hà Nội
  Hà Nội 11,000,000 - 35,000,000 VNĐ 03/12/2023
 25. Chuyên viên UB (Khách hàng ưu tiên) - Hà Nội
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 03/12/2023
 26. Chuyên viên UB (Khách hàng ưu tiên) - Khu vực Long Biên
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 03/12/2023
 27. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân/Tập sự UB - Hà Nội
  Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 03/12/2023
 28. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân/Tập sự UB - Khu vực Long Biên
  Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 03/12/2023
 29. Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  Hà Nội 15,000,000 - 50,000,000 VNĐ 03/12/2023
 30. Khối SME - Chuyên viên Sản phẩm Tài trợ thương mại
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 31. MB Quận 6 - Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn)
  Hồ Chí Minh 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ 22/12/2023
 32. Data Engineer - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 33. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB Lê Đại Hành
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 26/12/2023
 34. CN.3 tháng 2 - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/12/2023
 35. CN. Vĩnh Lộc - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 26/12/2023
 36. Chuyên viên Đầu tư chiến lược và M&A - Khối Đầu tư
  Hà Nội Lương thỏa thuận 28/12/2023
 37. CN. Nguyễn Đình Chiểu - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/12/2023
 38. CN. Tây Sài Gòn (Hóc Môn) - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 27/12/2023
 39. Khối Khách hàng lớn (CIB) - Chuyên viên Phát triển Kinh doanh FDI
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 40. CN Bắc Giang - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Bắc Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 41. CN Hưng Yên - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hưng Yên 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 42. CN Ninh Bình - Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  Ninh Bình Lương thỏa thuận 30/11/2023
 43. CN Quảng Nam - Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  Quảng Nam Lương thỏa thuận 30/11/2023
 44. Khối Khách hàng lớn (CIB) - Chuyên viên Phát triển Kinh doanh CIB
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2023
 45. Khối Khách hàng lớn (CIB) - Giám đốc CIB Phía Nam
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/12/2023
 46. CN. Ninh Bình - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Ninh Bình 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 47. CN. Thái Bình - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Thái Bình 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 48. CN Nghệ An - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Nghệ An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 49. CN. Ninh Thuận - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Ninh Thuận 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 50. CN Hưng Yên - Chuyên viên Tài trợ thương mại
  Hưng Yên 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 51. MB Bình Tân - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hồ Chí Minh 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 52. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Tân Hương
  Hồ Chí Minh 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ 20/12/2023
 53. Chuyên viên Phát triển đối tác - Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 54. MB Phú Yên - CV Khách hàng cá nhân
  Phú Yên 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 28/11/2023
 55. CV Khách hàng cá nhân - KV. HCM
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/12/2023
 56. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - MB Đăk Lăk
  Đắk Lắk 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 25/11/2023
 57. KV Bình Chánh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 24/11/2023
 58. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - KV Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 24/11/2023
 59. CV/ CVCC Phân tích nghiệp vụ (mảng Thẻ/ T24) - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 14/12/2023
 60. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - MB Nam Khánh Hòa
  Khánh Hòa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 24/11/2023
 61. CN. Quảng Ngãi - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Quảng Ngãi 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 62. CN. Quảng Trị - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Quảng Trị 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 63. Chuyên viên Hỗ trợ (Hub Vận hành) - Khu vực Đan Phượng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 64. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Phú Yên
  Phú Yên 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 29/11/2023
 65. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Khánh Hoà
  Khánh Hòa 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 29/11/2023
 66. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - MB Bình Định
  Quảng Nam 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 29/11/2023
 67. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Bình Định
  Bình Định 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 68. CN Hóc Môn - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 69. CN Cam Ranh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Khánh Hòa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 70. CN Khánh Hòa - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Khánh Hòa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 71. CV Khách hàng cá nhân - MB. Tân Phú
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 23/11/2023
 72. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Bắc Giang
  Bắc Giang 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/12/2023
 73. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Long Khánh (Đồng Nai)
  Đồng Nai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 11/12/2023
 74. CV/ CVCC Quản trị Nhân sự - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 75. Kỹ sư Devops - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 23/12/2023
 76. Chuyên viên/CVCC Công nghệ mô hình (AI/ML Ops) - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 77. Chuyên viên/CVCC Kiểm định mô hình - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 78. Chuyên viên/CVCC Mô hình kinh doanh (Data scientist) - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 79. Chuyên viên Tuyển dụng - Khối TCNS
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 80. Data Analyst - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 81. CVCC/Chuyên viên Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 82. Chuyên viên Phát triển dịch vụ Bán lẻ (BA Retail) - Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 83. Chuyên viên Hỗ trợ tích hợp và đối tác - Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 84. Chuyên viên Phát triển dịch vụ (API) - Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/12/2023
 85. Chuyên viên khách hàng cá nhân - CN. Nghệ An
  Nghệ An 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 05/12/2023
 86. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Vĩnh Phúc
  Vĩnh Phúc 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 05/12/2023
 87. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Hà Tĩnh
  Hà Tĩnh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 05/12/2023
 88. SME Factory - Upper - SCF Squad - Chuyên viên Phát triển sản phẩm
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 89. CN Thanh Hóa - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Thanh Hóa 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 90. Giao dịch viên
  Long An 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 91. Chuyên viên Giám sát và ứng cứu sự cố An ninh mạng (SOC)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 92. Chuyên viên Vận hành an ninh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 93. Chuyên viên Đảm bảo an ninh (Penetration Tester/ Pentester)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 94. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - PGD. Đức Hòa (Long An)
  Long An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 95. Chuyên viên Tập sự khách hàng Doanh nghiệp (SME) - PGD. Đức Hòa (Long An)
  Long An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 96. Chuyên viên khách hàng cá nhân - PGD. Đức Hòa (Long An)
  Long An 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/11/2023
 97. Chuyên viên kinh doanh thẻ - Khối Ngân hàng số
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 98. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Bình Dương
  Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/11/2023
 99. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - CN. Yên Bái
  Yên Bái 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/11/2023
 100. Chuyên viên Quản trị ứng dụng (Application Administrator) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 101. Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 102. Phó Phòng Khách hàng Cá nhân (Phụ trách UB) - CN. Cần Thơ
  Cần Thơ Lương thỏa thuận 25/11/2023
 103. SME Factory - Micro - Lending Squad - Chuyên viên Phát triển kinh doanh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 104. Khối Ngân hàng số - Chuyên viên Phát triển kinh doanh Phần mềm môi giới BĐS
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 105. SME Factory - Marketing Squad - Business Marketing
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 106. Giám đốc Chi nhánh Khu vực Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 30/11/2023
 107. Data Scientist - Trung tâm Công nghệ Dữ Liệu - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 108. Business Analyst - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 109. Tester - Phòng Phân tích và đảm bản chất lượng - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 110. Kiểm toán viên Kiểm toán Công Nghệ Thông Tin
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 111. Kiểm toán viên Kiểm toán mô hình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 112. Kiểm toán viên Kiểm toán hoạt động
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 113. Chuyên viên Quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 114. Chuyên viên/CVCC Quản trị Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 115. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Quản lý cấu trúc dữ liệu - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 116. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Chính sách và chất lượng dữ liệu - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 117. Chuyên viên/CVCC Phân tích Khách hàng doanh nghiệp - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 118. Chuyên viên/CVCC Phân tích Khách hàng cá nhân - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 119. Chuyên viên cao cấp (Data Architect) - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 120. Chuyên viên/CVCC Quản trị Rủi ro tích hợp - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/11/2023
 121. Trợ lý phiên dịch (Phiên dịch tiếng Anh) - Văn phòng CEO
  Hà Nội Lương thỏa thuận 20/12/2023
 122. CN. Điện Biên - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Điện Biên 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ 30/11/2023
 123. Chuyên gia Phát triển sản phẩm KHDN - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023
 124. Giám đốc dịch vụ - CN Nghi Sơn (Thanh Hóa)
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 30/11/2023
 125. Kỹ Sư Phát Triển BackEnd - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/12/2023
 126. Business Analyst - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 127. Kỹ sư Phát triển Fullstack - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 128. Kỹ sư Phát triển Corebanking T24 - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 129. Chuyên viên kiểm thử (Manual test) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/12/2023
 130. CV Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn/ Thẩm định dự án - Khối Thẩm định
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 131. CV Thẩm định Khách hàng vừa và nhỏ (SME) - Khối Thẩm định
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 132. Chuyên viên/CVCC Kiểm định Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 20/12/2023
 133. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản trị ứng dụng (AM) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023
 134. Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: