MBBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng Quân Đội Tuyển dụng:

MBBANK Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG HẠN NỘP
CN Vĩnh Long - CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) Vĩnh Long 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 28/02/2022
CV Chính sách rủi ro tín dụng - Khối QTRR Hà Nội Lương thỏa thuận 28/02/2022
CN Tiền Giang - Trưởng/ Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp Tiền Giang Lương thỏa thuận 28/02/2022
Chuyên viên kiểm thử tự động (Automation Tester) Hà Nội Cạnh Tranh 24/02/2022
Chuyên gia /Chuyên viên cao cấp kiểm thử (Test Leader) Hà Nội Cạnh Tranh 24/02/2022
CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Lào Cai Lào Cai Lương thỏa thuận 15/01/2022
CVCC/ Chuyên gia kiến trúc CNTT - Văn phòng chuyển đổi Hà Nội Lương thỏa thuận 28/02/2022
Khối CIB - Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng/ Ngân hàng đầu tư/ Chuỗi Hà Nội Lương thỏa thuận 31/03/2022
Khối CIB - Chuyên viên Sản phẩm Quản lý tiền mặt (PCM) Hà Nội Lương thỏa thuận 31/03/2022
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tập sự - CN Lạng Sơn Lạng Sơn Lương thỏa thuận 08/01/2022
CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Đông Anh Hà Nội Lương thỏa thuận 09/01/2022
CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV Hà Nội Hà Nội Lương thỏa thuận 09/01/2022
CV Khách Hàng Doanh Nghiệp lớn (CIB) - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh Tranh 09/01/2022
CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Hải Dương Hải Dương Lương thỏa thuận 14/01/2022
Kiểm toán viên Công nghệ thông tin - Cơ quan Kiểm toán nội bộ Hà Nội Lương thỏa thuận 15/01/2022
Kiểm toán viên Mô hình - Cơ quan Kiểm toán nội bộ Hà Nội Lương thỏa thuận 15/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - PGD.Mộc Châu (CN.Sơn La) Sơn La 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/01/2022
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tập sự - CN Việt Trì Phú Thọ Lương thỏa thuận 31/12/2021
Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Dữ liệu và Big Data Hà Nội Lương thỏa thuận 31/03/2022
Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Ngân hàng lõi Corebanking Hà Nội Lương thỏa thuận 31/03/2022
Senior Risk Modelling Officer Hà Nội Lương thỏa thuận 31/01/2022
Credit Risk Management Specialist Hà Nội Lương thỏa thuận 31/01/2022
Head of Credit Risk Management Hà Nội Lương thỏa thuận 31/01/2022
Chuyên viên phát triển ứng dụng ngân hàng số (Java, Spring, React Native, Angular, MicroService) Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên khách hàng cá nhân - KV. Hà Nội Hà Nội 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/01/2022
Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - KV. Hà Nội Hà Nội Lương thỏa thuận 15/01/2022
CV Quan hệ khách hàng ưu tiên - CN. Bắc Ninh Bắc Ninh Lương thỏa thuận 05/01/2022
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 28/12/2021
CN Long Khánh - CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) Đồng Nai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Tân Uyên - CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/03/2022
Chuyên viên Quản lý danh mục - Khối Quản trị rủi ro Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
CN Bình Dương/ PGD Bến Cát + PGD Uyên Hưng - CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/03/2022
Chuyên viên Phát triển Core Banking Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý máy chủ - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên Quản trị ứng dụng (AM) - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên Cải tiến và Giám sát dịch vụ - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Lập trình viên - Software Developer Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Junior/Senior Data Scientist Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Kỹ sư phát triển tích hợp (BackEnd Engineer/FullStack Engineer/Microservice) Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Devops Engineer Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Khối Ngân hàng Số - Tester Hỗ trợ tích hợp Hà Nội Lương thỏa thuận 31/03/2022
Khối Ngân hàng Số - BA thẻ Hà Nội Lương thỏa thuận 31/03/2022
Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Manual Tester) Hà Nội Cạnh Tranh 24/02/2022
CN. Bình Định - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Bình Định 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân Hà Nội 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/01/2022
Giao Dịch Viên Thái Nguyên 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/12/2021
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 18/02/2022
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Ưu tiên Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 18/02/2022
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 18/02/2022
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tập sự - Khu vực Hà Nội Hà Nội Lương thỏa thuận 14/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - PGD. Mỹ Tho (CN. Tiền Giang) Tiền Giang 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/01/2022
Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu và phát hành - Khối Treasury Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên cao cấp Kinh doanh ngoại tệ - Khối Treasury Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
CN Cà Mau - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Cà Mau 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
Kv Hồ Chí Minh - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Bà Rịa - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Bà Rịa và Vũng Tàu 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Vũng Tàu - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Bà Rịa và Vũng Tàu 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Vĩnh Long - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vĩnh Long 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Tiền Giang - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Tiền Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Tây Ninh - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Tây Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Sóc Trăng - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Sóc Trăng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Lâm Đồng - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Bảo Lộc - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Kiên Giang - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Kiên Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Phú Quốc - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Kiên Giang 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Đồng Nai - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Tây Đô - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Cần Thơ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Cần Thơ - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Cần Thơ 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Bình Thuận - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Bình Thuận 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Bình Phước - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Bình Phước 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Nam Bình Dương - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Bình Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Bến Tre - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Bến Tre 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Long Khánh - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Đồng Tháp - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Đồng Tháp 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Đồng Tháp - CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) Đồng Tháp 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/03/2022
CV/ CVCC Mô hình rủi ro - Khối QLRR Hà Nội Lương thỏa thuận 31/01/2022
CN Đồng Nai - CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) Đồng Nai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/12/2021
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - PGD. Nam Trung Yên Hà Nội 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/01/2022
Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Lương thỏa thuận 15/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - CN. Lâm Đồng Lâm Đồng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/01/2022
CVCC Quản trị rủi ro hệ thống tập đoàn Hà Nội Lương thỏa thuận 31/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - CN. Lào Cai Lào Cai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - CN. Bà Rịa Bà Rịa và Vũng Tàu 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - CN. Nam Bình Dương Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - PGD. Bến Cát (Bình Dương) Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - PGD. Thuận An (Bình Dương) Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/01/2022
CVCC/ Chuyên Gia Quản lý dự án (Agile) Hà Nội Lương thỏa thuận 31/01/2022
CN. Khánh Hòa - Chuyên viên Quan hệ khách hàng ưu tiên Khánh Hòa Lương thỏa thuận 04/01/2022
CN. Bình Tân - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 04/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - CN. Đồng Nai Đồng Nai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 05/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - CN. Tiền Giang Tiền Giang 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 05/01/2022
CV Quan hệ khách hàng cá nhân - CN. Tân Uyên (Bình Dương) Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 05/01/2022
CN. Củ Chi - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 01/01/2022
CN Nam Sài Gòn - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/12/2021
CN Bắc Sài Gòn - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/12/2021
CV Giám sát rủi ro tín dụng - Khối QLRR Hà Nội Lương thỏa thuận 15/01/2022
CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Nam Định Nam Định Lương thỏa thuận 31/12/2021
CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Cam Ranh Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/12/2021
CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Khánh Hòa Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/12/2021
KV. Hồ Chí Minh - Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 28/12/2021
CVCC/CV Quản trị rủi ro gian lận - Khối Quản trị rủi ro Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên thẩm định SME (Hà Nội, HCMC) Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên thẩm định SME Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/12/2021
Giao Dịch Viên - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/12/2021
CN Long An - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Long An 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Long Thành - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Đồng Nai 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Tân Uyên - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Bình Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
CN Bình Dương - Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Bình Dương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/03/2022
Chuyên viên Tư vấn - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/12/2021
CN Long An - CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) Long An 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/12/2021
Scrum Master - Văn phòng chuyển đổi Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên Giám sát và ứng cứu sự cố an ninh mạng - Khối CNTT Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên thiết kế Cơ sở dữ liệu - Khối CNTT Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên phân tích Dữ liệu - Khối CNTT Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Chuyên viên Đảm bảo an ninh (Pentest) Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2021
Kv Hồ Chí Minh - CV Khách hàng Doanh nghiệp lớn (CIB) Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/03/2022
Kv Hồ Chí Minh - CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/03/2022

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ tại website tuyển dụng của Ngân hàng Quân Đội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: