MBBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng Quân Đội Tuyển dụng:

MBBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giám đốc Phòng giao dịch Bắc Bình - CN Bình Thuận
  Bình Thuận Lương thỏa thuận 22/08/2022
 2. CV Khách hàng Doanh nghiệp SME - PGD Xa Mát (Tây Ninh)
  Tây Ninh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/08/2022
 3. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Thường Tín (Hà Nội)
  Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ 20/08/2022
 4. KV Hồ Chí Minh - Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 20/08/2022
 5. KV Hồ Chí Minh - Chuyên viên UB
  Hồ Chí Minh 8,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/08/2022
 6. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - CN. Lạng Sơn
  Lạng Sơn 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 22/08/2022
 7. Business Analyst - Retail Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 8. Tester Hỗ trợ tích hợp - BaaS Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 9. Chuyên viên Phát triển Merchant/ POS - Trung tâm Kinh doanh Số (Digital Banking)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2022
 10. Trưởng phòng/Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - MB Cẩm PhảMiền BắcQuảng Ninh Cạnh Tranh 13/08/2022
 11. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - CN. Uông Bí (Quảng Ninh)
  Miền BắcQuảng Ninh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 21/08/2022
 12. CV Chính sách rủi ro tín dụng - Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 13. Solution Architect - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 14. DevOps - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 15. Data Analyst - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 16. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Thái Bình
  Thái Bình 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 18/08/2022
 17. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - CN. Bảo Lộc , Di Linh
  Lâm Đồng 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 16/08/2022
 18. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Level 01, 02, 03) - Thường Tín (Hà Nội)
  Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ 13/08/2022
 19. Chuyên viên UB Level 01, 02 - Hà Nội
  Hà Nội 8,000,000 - 30,000,000 VNĐ 13/08/2022
 20. Chuyên viên Điều phối dự án (Project Coordinator)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022
 21. Chuyên viên/CVCC Phân tích quản trị - Khối dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2022
 22. CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Đông Anh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 23. CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV Hải Phòng
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 30/07/2022
 24. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV. Hải Phòng
  Hải Phòng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 08/08/2022
 25. Giám đốc Dịch vụ - KV Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 26. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Level 01 - 03) - Hà Nội
  Hà Nội 10,000,000 - 40,000,000 VNĐ 05/08/2022
 27. Kiểm toán viên Kiểm toán mô hình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 28. Chuyên viên UB (Tư vấn Khách hàng) - KV Bình Hưng (Thị Trấn Tân Túc)
  Hồ Chí Minh 8,000,000 - 30,000,000 VNĐ 05/08/2022
 29. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - KV Bình Hưng (Thị Trấn Tân Túc)
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 05/08/2022
 30. Chuyên viên Phát triển đối tác - Khối Khách hàng cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/08/2022
 31. Giám đốc Phòng giao dịch - PGD Sa Pa - CN Lào Cai
  Lào Cai Lương thỏa thuận 26/07/2022
 32. CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 27/07/2022
 33. CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MB Hòa Khánh
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận 25/07/2022
 34. CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MB Nghi Sơn
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 25/07/2022
 35. CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MB Cẩm Phả
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 25/07/2022
 36. Chuyên viên Quan hệ Lao động - Khối Tổ chức Nhân sự
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 37. KV. Hồ Chí Minh - Giám đốc Quan hệ khách hàng
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 18/08/2022
 38. Kiểm toán viên Kiểm toán Công Nghệ Thông Tin
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2022
 39. [MB Young Talent] Fresher Quản trị Nhân sự - Khối Tổ chức Nhân sự
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 40. [MB Young Talent] Fresher Kinh doanh Số - Khối Ngân hàng Số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 41. [MB Young Talent] Fresher Thẩm định Khách hàng Cá nhân - Khối Thẩm định
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 42. [MB Young Talent] Fresher Thẩm định SME - Khối Thẩm định
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 43. [MB Young Talent] Fresher Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 44. [MB Young Talent] Fresher Phòng chống rửa tiền - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 45. [MB Young Talent] Fresher Rủi ro hoạt động - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 46. [MB Young Talent] Fresher Mô hình rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 47. [MB Young Talent] Fresher Chính sách - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 48. IT Services Management Officer - Cambodia Project (based in Vietnam)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 49. Senior Infrastructure System Management - Cambodia Project (based in Vietnam)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 50. Senior Database management (DBA) - Cambodia Project (based in Vietnam)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 51. Senior Application Operation (AM) - Cambodia Project (based in Vietnam)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 52. [MB Young Talent] Fresher Báo cáo - Khối Tài chính Kế toán
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 53. [MB Young Talent] Fresher Tài chính - Khối Tài chính Kế toán
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 54. [MB Young Talent] Fresher ALM - Khối Tài chính Kế toán
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 55. Chuyên viên phân tích thị trường (RM Research) - Phòng Phát triển kinh doanh và Sản phẩm - Khối Treasury
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 56. [MB Young Talent] Fresher Chính sách và chất lượng dữ liệu - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 57. [MB Young Talent] Fresher Quản lý cấu trúc dữ liệu - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 58. [MB Young Talent] Fresher Nghiên cứu thị trường và đối thủ - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 59. [MB Young Talent] Fresher Kỹ sư quản trị hệ thống - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 60. [MB Young Talent] Fresher Kỹ sư phát triển - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 61. [MB Young Talent] Fresher Kỹ sư an ninh mạng - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 62. [MB Young Talent] Fresher Pentest - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 63. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD. Sa Pa (Lào Cai)
  Lào Cai 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/07/2022
 64. Giám đốc Phòng giao dịch Tân Hòa - CN Đồng Nai
  Đồng Nai Lương thỏa thuận 31/07/2022
 65. Chuyên viên AM - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 66. Kỹ sư nghiên cứu và tối ưu giải pháp phần mềm (Solution Architect/Senior Software Engineer/Software Engineer)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 67. Chuyên viên cao cấp Mô hình Rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 68. Chuyên gia Mô hình Rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 69. CVCC/ Chuyên gia Kiến trúc dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 70. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Bà Rịa
  Bà Rịa và Vũng Tàu 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/07/2022
 71. Cộng Tác Viên Scrum Master
  Hà Nội 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ 31/07/2022
 72. CV Khách hàng Doanh nghiệp SME - CN Tân Uyên (Bình Dương)
  Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/07/2022
 73. Chuyên viên Phân tích ngành - Khối Thẩm định
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 74. Lập trình viên - Software Developer - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 75. Devops Engineer - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 76. Kỹ sư phát triển tích hợp (BackEnd Engineer/FullStack Engineer/Microservice) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 77. Chuyên viên Phát triển Core Banking - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 78. Chuyên viên phát triển ứng dụng ngân hàng số (Java, Spring, React Native, Angular, MicroService) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 79. Fullstack Developer
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 80. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Quản lý cấu trúc dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 02/08/2022
 81. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Chính sách và chất lượng dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 82. Kiểm toán viên Kiểm toán hoạt động
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 83. Chuyên viên Kinh doanh Thẻ - Trung tâm Kinh doanh Số (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022
 84. Account Manager (liên kết Fintech) - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 85. Core System Developer - Cambodia Project (based in Vietnam)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 86. Backend Developer - Cambodia Project (based in Vietnam)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 87. Chuyên viên Quản trị hạ tầng Private Cloud - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 88. Chuyên viên Quản trị hạ tầng Public Cloud - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 89. Chuyên viên Phát triển các dịch vụ Cloud & Hạ tầng Máy chủ - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 90. Business Analyst - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 91. Product Owner - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 92. Chuyên viên Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX/ UI) - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 93. Project Manager - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 94. Risk Modelling Expert - Cambodia Project (based in Vietnam)
  Hà Nội , Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2022
 95. Senior Credit Risk Policy Officer - Cambodia Project (based in Vietnam)
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2022
 96. Giảng viên Chuyên trách - TT Học tập & Sáng tạo (LCC)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 97. Chuyên viên Thiết kế Ấn phẩm đào tạo - TT Học tập & Sáng tạo (LCC)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 98. Senior Technical Business Analyst - Cambodia Project (based in Vietnam)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 99. Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 100. Chuyên viên Quản lý hạ tầng - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 101. Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 102. Chuyên viên Quản trị ứng dụng (AM) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 103. Chuyên viên Quản trị ứng dụng/ Tool - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 104. [Intern] BackEnd Java Developer - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 105. [Intern] FrontEnd Developer - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 106. [Intern] Marketing Resources - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 107. [Intern] Business Analyst - Beyond Banking Tribe (Digital Banking)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 108. Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ số và thẻ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 18/08/2022
 109. Chuyên viên Hỗ trợ (Trung tâm hỗ trợ tín dụng HO)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 18/08/2022
 110. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - Hà Nội
  Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 13/08/2022
 111. Giám đốc Quan hệ khách hàng Khách hàng Ưu tiên - Hà Nội
  Hà Nội Cạnh Tranh 13/08/2022
 112. Chuyên viên Hỗ trợ
  Bình Phước Lương thỏa thuận 31/07/2022
 113. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Kiên Giang
  Kiên Giang 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/08/2022
 114. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Kiên Giang
  Kiên Giang 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 15/08/2022
 115. Chuyên viên UB (Tư vấn Khách hàng) - KV Đà Nẵng
  Đà Nẵng 8,000,000 - 30,000,000 VNĐ 09/08/2022
 116. Chuyên viên Quản lý danh mục - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 117. CV/ CVCC Tư vấn Pháp chế - Khối Pháp chế
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 118. Scrum Master - Văn phòng chuyển đổi
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 119. CV/ CVCC Mô hình rủi ro - Khối QLRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 120. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 121. Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Manual Tester) - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2022
 122. Chuyên viên kiểm thử tự động (Automation Tester) - Khối CNTT
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2022
 123. Chuyên viên Đảm bảo an ninh (Pentest) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 124. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD. Sóng Thần (Nam Bình Dương)
  Bình Dương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 08/08/2022
 125. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD. Hồng Ngự (Đồng Tháp)
  Đồng Tháp 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 08/08/2022
 126. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD. Ô Môn (Cần Thơ)
  Cần Thơ 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 08/08/2022
 127. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Cần Thơ
  Cần Thơ 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 08/08/2022
 128. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - PGD. Chí Linh, Kinh Môn (Hải Dương
  Hải Dương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 08/08/2022
 129. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Bình Phước
  Bình Phước 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 08/08/2022
 130. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - PGD. Thốt Nốt (Cần Thơ)
  Cần Thơ 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 08/08/2022
 131. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - PGD. Tam Hiệp, Trảng Bom (Đồng Nai)
  Đồng Nai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 07/08/2022
 132. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Vĩnh Long
  Vĩnh Long 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 07/08/2022
 133. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Nam Bình Dương (Thuận An)
  Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 07/08/2022
 134. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Bảo Lộc (Lâm Đồng)
  Lâm Đồng 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 07/08/2022
 135. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Lâm Đồng
  Lâm Đồng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 07/08/2022
 136. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Lâm Đồng
  Lâm Đồng 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 08/08/2022
 137. Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 05/08/2022
 138. CVCC/ Chuyên Gia Quản lý dự án (Agile)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 139. CV Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Đồng Nai
  Đồng Nai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 06/08/2022
 140. CV Khách hàng Doanh nghiệp lớn (CIB) - KV HCM
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022
 141. CV Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Long Thành
  Đồng Nai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 06/08/2022
 142. Chuyên viên FDI - Khối Khách hàng lớn
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 06/08/2022
 143. CV Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Long An
  Long An 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 06/08/2022
 144. CV Thẩm định KHCN
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 145. NV Hành chính Nhân sự - CN Hội An
  Quảng Nam 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ 03/08/2022
 146. CV Khách hàng Doanh nghiệp SME - CN Vũng Tàu
  Bà Rịa và Vũng Tàu 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/07/2022
 147. CV Khách hàng Doanh nghiệp SME - PGD Đức Trọng - CN Lâm Đồng
  Lâm Đồng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/07/2022
 148. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - Long Biên (Yên Viên)
  Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 02/08/2022
 149. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - Sơn Tây
  Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/07/2022
 150. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - CN Khánh Hòa
  Khánh Hòa 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/07/2022
 151. Giao Dịch Viên - MB Bình Chánh
  Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/07/2022
 152. Giao Dịch Viên
  Hà Nội 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/07/2022
 153. CV/ CVCC Thiết kế mô hình dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 154. Chuyên viên thẩm định SME
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 155. CV Quản lý Thẩm định & Định giá TSĐB
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 156. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân - CN Huế
  Thừa Thiên Huế 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 12/08/2022
 157. CVCC/ Chuyên gia kiến trúc CNTT - Văn phòng chuyển đổi
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 158. CVCC Kế hoạch
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 159. CV Thẩm định Khách hàng lớn/ Thẩm định dự án - HN, HCMC
  Hà Nội, Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 15/08/2022
 160. Chuyên viên phân tích Dữ liệu - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022
 161. Chuyên viên Giám sát và ứng cứu sự cố an ninh mạng - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022
 162. Chuyên viên Kế hoạch
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022
 163. CV/ CVCC Quản trị rủi ro gian lận - Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022
 164. CV Tái cấu trúc nợ - Khối QLRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022
 165. CVCC/ Chuyên gia Tái cấu trúc nợ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022
 166. Chuyên viên Quản lý danh mục - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022
 167. Chuyên viên Đảm bảo chất lượng (QA) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 168. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp - KV HCM
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/12/2022
 169. CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV HCM
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/12/2022
 170. Chuyên viên trực giám sát dịch vụ (OM) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022
 171. Chuyên viên Quản lý dự án & Kiến trúc hạ tầng - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: