MBBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng Quân Đội Tuyển dụng:

MBBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Phân tích Khách hàng doanh nghiệp - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2023
 2. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Chính sách và chất lượng dữ liệu - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 3. Chuyên viên/CVCC/Chuyên gia Quản lý cấu trúc dữ liệu - Khối Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 4. CVCC/Chuyên gia tư vấn quản trị, điều hành, hoạt động ngân hàng - Ban Pháp chế
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2023
 5. CVCC/Chuyên gia tư vấn kinh doanh - Ban Pháp chế
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2023
 6. Chuyên viên/CVCC Tư vấn pháp chế - Ban Pháp chế
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 7. Chuyên viên Kiểm tra tuân thủ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 8. Chuyên viên phòng Giám sát và Điều tra nội bộ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 9. Chuyên viên Giám sát Rủi ro tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2023
 10. Chuyên viên Chính sách Quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2023
 11. Kiểm toán viên Kiểm toán hoạt động
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 12. Kiểm toán viên Kiểm toán mô hình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 13. Kiểm toán viên Kiểm toán Công Nghệ Thông Tin
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2023
 14. Giao dịch viên - Phòng giao dịch Kiến An - MB Nam Hải Phòng
  Hải Phòng 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ 18/08/2023
 15. Nhân viên Hành chính lưu động - Khu vực Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh 9,000,000 - 10,000,000 VNĐ 15/08/2023
 16. CV/CVCC Quản trị rủi ro công nghệ (IT Risks) - Khối QTRR
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 17. CVCC/Chuyên viên Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2023
 18. Nhân viên Hành chính Nhân sự - MB Khánh Hòa
  Khánh Hòa 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ 15/08/2023
 19. Nhân viên Hành chính Nhân sự - MB Vĩnh Phúc
  Vĩnh Phúc 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ 15/08/2023
 20. Chuyên viên/CVCC Tái cấu trúc nợ - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 21. Chuyên viên/ CVCC Quản lý nợ xấu - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 22. [KV Hồ Chí Minh] Chuyên viên/ CVCC Tái cấu trúc nợ - Khối Quản trị rủi ro
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 30/09/2023
 23. [KV Hồ Chí Minh] Chuyên viên/ CVCC Quản lý nợ xấu - Khối Quản trị rủi ro
  Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 30/09/2023
 24. Chuyên viên/CVCC Chính sách Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2023
 25. Chuyên viên/CVCC Giám sát Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 26. CV Tài chính - Kế hoạch - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 27. CV/ CVCC Kiểm toán - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 28. CVCC/ Chuyên gia Rủi ro hoạt động - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 29. CVCC/ Chuyên gia Quản trị nợ - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 30. CV/ CVCC Dữ liệu - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 31. Chuyên viên Tuân thủ - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 32. Chuyên viên/CVCC Chính sách Rủi ro hệ thống - Khối Quản trị rủi ro
  Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2023
 33. CV/ CVCC Quản trị ANTT (SecOps) - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 34. CVCC Phát triển Sản phẩm (TTTM) - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 35. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 36. CV/ CVCC Phát triển Quản lý Đối tác/ Sản phẩm phi tín dụng - Ban dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 37. [KV Hồ Chí Minh] Chuyên viên Tập sự Khách hàng lớn (CIB)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/09/2023
 38. [KV Hồ Chí Minh] Chuyên viên Tập sự Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hồ Chí Minh 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/09/2023
 39. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Nam Hải Phòng
  Hải Phòng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 05/09/2023
 40. Chuyên viên - Phòng Quản lý Đối tác và đầu tư - Khối Công nghệ thông tin
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 41. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Bình Phước
  Bình Phước 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 05/09/2023
 42. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Bình Phước
  Bình Phước 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 05/09/2023
 43. Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) - Khu vực Bắc Ninh
  Bắc Ninh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/08/2023
 44. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Sóc Trăng
  Sóc Trăng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 06/09/2023
 45. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Thảo Điền
  Hồ Chí Minh 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ 18/08/2023
 46. Chuyên viên UB - Hà Nội
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 13/08/2023
 47. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Hà Nội
  Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ 13/08/2023
 48. Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân/Tập sự UB - Hà Nội
  Hà Nội 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ 13/08/2023
 49. Chuyên viên UB - CN Long Biên
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 13/08/2023
 50. Chuyên viên UB - CN Gia Lâm
  Hà Nội 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ 13/08/2023
 51. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - CN Gia Lâm
  Hà Nội 12,000,000 - 35,000,000 VNĐ 13/08/2023
 52. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - PGD. Thốt Nốt (Cần Thơ)
  Cần Thơ 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/08/2023
 53. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Bảo Lộc (Lâm Đồng)
  Lâm Đồng 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/08/2023
 54. [Kv Hồ Chí Minh] Chuyên viên Khách hàng lớn (CIB)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2023
 55. [KV Hồ Chí Minh] Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME)
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/09/2023
 56. Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng (OPN) - Phòng Vận hành và hỗ trợ CNTT - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 28/08/2023
 57. Senior IT Service Management - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 26/08/2023
 58. Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) - Khu vực Hà Nam
  Hà Nam 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/08/2023
 59. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Trà Vinh
  Trà Vinh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/08/2023
 60. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Nam Hải Phòng
  Hải Phòng 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 31/08/2023
 61. Giảng viên Chuyên trách - TT Học tập & Sáng tạo (LCC)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 62. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Tiền Giang
  Tiền Giang 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/08/2023
 63. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Tiền Giang
  Tiền Giang 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 30/08/2023
 64. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Bến Tre
  Bến Tre 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 30/08/2023
 65. Giao dịch viên - Phòng giao dịch Đức Hòa - MB Long An
  Long An 9,000,000 - 20,000,000 VNĐ 31/08/2023
 66. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB Quảng Ngãi, PGD Mộ Đức
  Phú Yên 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/08/2023
 67. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Móng Cái
  Quảng Ninh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/08/2023
 68. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Uông Bí
  Quảng Ninh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/08/2023
 69. Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp lớn (CIB) - CN. Cần Thơ
  Cần Thơ Lương thỏa thuận 25/08/2023
 70. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Tân Sơn Nhất
  Hồ Chí Minh 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/08/2023
 71. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - MB Bình Tân
  Hồ Chí Minh 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ 10/08/2023
 72. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB 3 tháng 2
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/08/2023
 73. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB Thống Nhất
  Hồ Chí Minh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 10/08/2023
 74. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Lào Cai
  Lào Cai 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/08/2023
 75. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Nam Định (PGD. Hải Hậu)
  Nam Định 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 25/08/2023
 76. Trưởng Quỹ - CN. Bạc Liêu
  Bạc Liêu Lương thỏa thuận 25/08/2023
 77. Kiểm ngân - CN. Bạc Liêu
  Bạc Liêu Lương thỏa thuận 20/08/2023
 78. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Nam Bình Dương
  Bình Dương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 20/08/2023
 79. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - CN. Bạc Liêu
  Bạc Liêu 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 20/08/2023
 80. Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN. Bạc Liêu
  Bạc Liêu 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 21/08/2023
 81. Chuyên viên Quản lý chất lượng - Khối Mạng lưới và Quản lý chất lượng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2023
 82. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Cẩm Phả
  Quảng Ninh 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/08/2023
 83. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - CN. Bình Dương
  Bình Dương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 20/08/2023
 84. Kỹ sư Devops - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 85. Chuyên viên Khách hàng cá nhân - MB Phú Yên, Tuy An
  Phú Yên 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 03/08/2023
 86. Chuyên viên Dịch vụ Tài trợ Thương mại - Khối Vận hành
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 87. Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn) - KV. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ 31/08/2023
 88. Chuyên viên/CVCC Xử lý tranh chấp - Ban Pháp chế
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 89. Cộng tác viên Scrum Master - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 90. Scrum Master - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 91. Chuyên gia Phát triển sản phẩm KHDN - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 92. CVCC Vận hành ứng dụng - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 93. Chuyên viên Quản trị Ngân hàng thực hành - TT Học tập & Sáng tạo (LCC)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 94. Kỹ sư Phát triển BackEnd - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 95. Kỹ sư Phát triển Fullstack - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 96. Kỹ sư Phát triển Corebanking T24 - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 97. Kỹ sư Phát triển Công nghệ dữ liệu - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 98. Chuyên viên Dịch vụ Tài trợ Thương mại - Khối Vận hành
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 99. CV Nhân sự - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 100. Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp lớn - CN Bắc Ninh
  Bắc Ninh Lương thỏa thuận 15/08/2023
 101. Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) - Khu vực Hưng Yên
  Hưng Yên 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 15/08/2023
 102. Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer) - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 103. Kiến trúc dữ liệu (Data Architect) - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 104. Kiến trúc An toàn thông tin - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 105. Kĩ sư phát triển (Dev Lead) - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 106. Chuyên viên Khách Hàng Doanh Nghiệp lớn
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/08/2023
 107. Chuyên viên tập sự Khách hàng lớn
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/08/2023
 108. Chuyên viên Tài trợ thương mại (SME) - Các chi nhánh ở KV. Hà Nội
  Hà Nội 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ 13/08/2023
 109. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - KV Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 13/08/2023
 110. Chuyên viên Quản trị ứng dụng (Application Management) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 08/08/2023
 111. Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) - Khối CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 08/08/2023
 112. Chuyên viên cao cấp (Data Architect) - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 04/08/2023
 113. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - Khu vực Long Biên - Gia Lâm - Đông Anh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/08/2023
 114. Chuyên viên FDI - Khối Khách hàng lớn (CIB)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 06/08/2023
 115. CV/ CVCC Phân tích nghiệp vụ (mảng Thẻ/ T24) - Ban Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 116. Chuyên viên cao cấp (Data Engineer) - Trung tâm Công nghệ Dữ Liệu - Khối Dữ Liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 05/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: