Mobifone Tuyển dụng Tháng 11/2022

Mobifone Tuyển dụng:

Mobifone Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

CHUYÊN VIÊN KHỐI KINH DOANH- CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 4
- Nơi làm việc: Điện Biên, Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nam, Hà Giang,
- Hạn nộp: 15/11/2022

Công ty 5 tuyển Chuyên viên Công nghệ thông tin tại Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 20/11/2022

Chuyên viên dữ liệu- Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4
- Nơi làm việc: Phú Thọ
- Hạn nộp: 15/11/2022

Công ty 5 tuyển Chuyên viên kinh doanh tại Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Kạn,
- Hạn nộp: 20/11/2022

Công ty 5 tuyển 15 Chuyên viên kinh doanh công nghệ số tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Lạng Sơn
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Hải Phòng,
- Hạn nộp: 20/11/2022

Công ty 5 tuyển chuyên viên Kinh danh online tại Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 20/11/2022

Công ty 5 tuyển Chuyên viên Công nghệ thông tin tại Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 20/11/2022

Công ty 5 tuyển Chuyên viên kinh doanh truyền dẫn, Băng rộng cố định tại Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 20/11/2022

Công ty 5 tuyển Chuyên viên kinh doanh tại Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh
- Nơi làm việc: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Kạn,
- Hạn nộp: 20/11/2022

Công ty 5 tuyển Chuyên viên Kinh doanh giải pháp CNTT tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng,
- Hạn nộp: 20/11/2022

Công ty 5 tuyển chuyên viên Kinh danh online tại Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 20/11/2022

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG (KINH DOANH TRUYỀN DẪN)
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Hạn nộp: 30/11/2022

Công ty 5 tuyển Chuyên viên kinh doanh truyền dẫn, Băng rộng cố định tại Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hải Phòng
- Hạn nộp: 20/11/2022

Trung tâm Mạng lưới miền Bắc tuyển dụng Kỹ sư Điện tử viễn thông/Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nội,
- Hạn nộp: 15/12/2022

Công ty 5 tuyển Chuyên viên Kinh doanh giải pháp CNTT tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng,
- Hạn nộp: 20/11/2022

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 - Tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin, Chuyên viên kinh doanh
- Nơi làm việc: Quảng Nam, Đà Nẵng,
- Hạn nộp: 15/11/2022

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG (KINH DOANH TRUYỀN DẪN)
- Nơi làm việc: Nghệ An
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Trung tâm Mạng lưới miền Bắc tuyển dụng Kỹ sư Điện tử viễn thông/Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nội,
- Hạn nộp: 15/12/2022

Chuyên viên phân tích dữ liệu
- Nơi làm việc: Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 - Tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin, Chuyên viên kinh doanh
- Nơi làm việc: Quảng Nam, Đà Nẵng,
- Hạn nộp: 15/11/2022

Chuyên viên vận hành, khai thác và quản trị hệ thống mạng Metro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư Công nghệ thông tin IoT
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên phân tích dữ liệu
- Nơi làm việc: Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hệ thống Cloud
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên vận hành, khai thác và quản trị hệ thống mạng Metro
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên nghiên cứu và triển khai giải pháp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kỹ sư Công nghệ thông tin IoT
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

An ninh thông tin
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý hệ thống Cloud
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Khai thác ứng dụng & triển khai các giải pháp CNTT
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên nghiên cứu và triển khai giải pháp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/12/2022

Vận hành hệ thống
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

An ninh thông tin
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản trị Cơ sở Dữ liệu (DBA)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Khai thác ứng dụng & triển khai các giải pháp CNTT
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản lý dự án (PM)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Vận hành hệ thống
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Kiểm thử phần mềm (Tester)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Quản trị Cơ sở Dữ liệu (DBA)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội,
- Hạn nộp: 31/12/2022

Phân tích nghệp vụ (BA)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội,
- Hạn nộp: 31/12/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: