Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 06/2023

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 06/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giám Đốc Chi Nhánh
  Khu vực Miền Bắc
  30/06/2023
 2. Phó Giám đốc Chi nhánh - Phụ trách SMEs
  Hà Nội
  Khu vực Miền Bắc
  Khu vực Đông Nam Bộ
  Khu vực Tây Nam Bộ
  Khu vực Miền Trung
  30/06/2023
 3. Trưởng Phòng Giao dịch
  Hồ Chí Minh
  Hà Nội
  Khu vực Miền Bắc
  30/06/2023
 4. HO - Chuyên viên Tài chính
  Hồ Chí Minh
  16/07/2023
 5. HO - Chuyên viên Quản lý Bán hàng
  Hồ Chí Minh
  15/07/2023
 6. HO - Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Tín dụng KHDN SME
  Hồ Chí Minh
  15/07/2023
 7. Trưởng Bộ phận/ Chuyên viên Quản lý Danh mục và Báo cáo tín dụng
  Hồ Chí Minh
  30/06/2023
 8. New Plus Banker - Chương trình Thực tập sinh Tiềm năng
  Hồ Chí Minh
  30/06/2023
 9. HO - Trưởng Bộ phận Chính sách Nhân sự
  Hồ Chí Minh
  15/07/2023
 10. HO - Trưởng Bộ phận Giám sát Tín dụng
  Hồ Chí Minh
  31/07/2023
 11. HO - Chuyên viên Truyền thông Kỹ thuật số (Digital Communication)
  Hồ Chí Minh
  15/07/2023
 12. HO - Chuyên viên Thiết kế
  Hồ Chí Minh
  30/06/2023
 13. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Hồ Chí Minh
  Hà Nội
  Khu vực Miền Bắc
  30/06/2023
 14. HO - Chuyên Viên Kế Toán Chi Tiêu Tài Chính
  Hồ Chí Minh
  17/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: