Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng:

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - DF - DXAB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
Vai trò & Mục tiêu: Làm việc với các đơn vị liên quan bao gồm Ngân hàng Cá nhân,...

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN
Chi Nhánh Vĩnh Long, Vĩnh Long
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN &...

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN (Bến Tre)
Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre
Mô tả công việc: 1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN &...

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm - MRBN
TP. Hồ Chí Minh
Mô tả công việc: - Rà soát danh mục khách hàng tiềm năng; - Chủ động tìm kiếm, phát triển...

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - MRBN
TP. Hồ Chí Minh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Triển khai các hoạt động chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu thuộc phân...

Chuyên viên bán hàng qua điện thoại - Telesale - MRBN
PGD Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh: Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm huy động,...

CV thanh toán quốc tế - MVHN
Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
1. Thực hiện xử lý lệnh chuyển tiền trên các kênh thanh toán quốc tế Tiếp nhận điện chuyển tiền từ các Đơn...

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - DF - DXAB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
Data and Reporting: Create and maintain data in the sense that it can be reused in different ways for different purposes; Communicate and align...

Chuyên gia Scrum - DF - DXKB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
Mô tả công việc: Responsible to cultivate the Agile process and help Squad achieves more and more agility;; Responsible to promote Scrum...

Chuyên gia Nền tảng Dữ liệu Phân tích - DF - DXAB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
To achieve this potential, we are looking for talented Analytics Engineers to join our journey.

Chuyên gia Khoa học Dữ liệu - DF - DXAB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
Mine, profile, clean and analyze data from company’s databases to drive optimization and improvement of product development, customer journey...

Solution Architect (AWS, Java) - IT BU - DXKB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị Kiến trúc Công nghệ: Xây dựng kiến ​​trúc hiện đại có khả năng nâng...

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
Chi Nhánh Vĩnh Long, Vĩnh Long
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBN
Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ chuyên viên bán hàng trong khu...

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - MRBN
Chi Nhánh Long An, Long An
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ chuyên viên bán hàng trong khu...

Chuyên gia Quản trị ứng dụng thanh toán và trục kết nối - IT BU - DXKB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vận hành các dịch vụ công nghệ theo đúng quy trình: Kiểm tra và xử lý...

Chuyên viên chính Tích hợp dữ liệu (DATA) - IT BU - DXKB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
1. Tìm hiểu, cập nhật công nghệ mới, tham mưu cho Giám đốc Phòng Tích hợp dữ liệu về các giải pháp...

Chuyên viên phân tích và quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - MTCB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham gia xây dựng và hoàn thiện các công cụ Quản lý hiệu suất kinh doanh Tham...

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - MRBN
Kiên Giang
Mô tả công việc: - Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp, là đầu mối hướng dẫn và xử lý...

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - IT BU - DXNB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Giám sát, phân tích và xử lý các sự kiện, sự cố thất thoát dữ...

Phó Giám đốc Doanh nghiệp - Chi nhánh Phú Thọ - MRBB
Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền, bao gồm một hoặc một số nhiệm vụ trong các nhiệm vụ sau: a...

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
Chi nhánh Lâm Đồng, Lâm Đồng
Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
Chi nhánh Quảng Bình, Quảng Bình
Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - MRBT
Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp tiềm năng thuộc phân khúc...

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
Chi Nhánh Đồng Tháp, Đồng Tháp
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI – chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch...

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBT (Thừa Thiên Huế)
Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế
Mô tả công việc: Thực hiện việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp tiềm năng thuộc phân khúc...

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBN
An Giang
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
Chi Nhánh Kiên Giang, Kiên Giang
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI – chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch...

CVCC Quản trị ứng dụng báo cáo - IT BU - DXNB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vận hành các dịch vụ công nghệ theo đúng quy trình: Kiểm tra và xử lý...

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
Khánh Hoà
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...

Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên - MRBB
Chi nhánh Hưng Yên, Hưng Yên
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhóm nhiệm vụ về công tác quản lý, vận hành Chi nhánh & các...

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBT
Chi nhánh Bình Định, Bình Định
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp tiềm năng thuộc phân khúc...

Giám đốc PGD Vĩnh Phúc - MRBB
PGD Kim Ngọc, Vĩnh Phúc
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm...

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - MRBB
PGD Lâm Thao, Phú Thọ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI – chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch...

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - MRBB
Chi nhánh Bắc Ninh, Bắc Ninh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI – chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch...

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - MRBB
PGD Hùng Vương, TP. Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI – chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch...

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - MRBB
Chi nhánh Lạng Sơn, Lạng Sơn
1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI – chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển...

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
PGD TCCĐ Ô Môn, TP. Cần Thơ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập kế hoạch, thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Ưu tiên Lập kế hoạch kinh doanh...

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN
Chi nhánh Cà Mau, Cà Mau
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI – chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch...

Trưởng nhóm Kinh doanh - MRBN
Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN
MSB-CN Hậu Giang
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI – chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch...

Kiểm soát viên - MRBN
MSB-PGD Bến Lức
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Điều phối, hỗ trợ, kiểm soát giao dịch tại quầy trong phạm vi được phân công: Điều phối và...

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT
Chi nhánh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên Cấp 1 Lâm Đồng

Trưởng nhóm Kinh doanh - MRBN
Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập kế hoạch, thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Ưu tiên Lập kế hoạch kinh doanh...

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBN
Chi nhánh Bình Dương, Bình Dương
Mô tả công việc 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh) - Lập kế hoạch kinh...

Trưởng nhóm Kinh doanh - MRBN
MSB-CN Cà Mau
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN
MSB-PGD Ô Môn
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI – chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch...

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN
Chi nhánh Trà Vinh, Trà Vinh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN &...

Chuyên gia Chính sách an toàn thông tin - IT BU - DXKB
Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Giám sát, phân tích và xử lý các sự kiện, sự cố thất thoát dữ...

CV Tác Nghiệp tín dụng - MVHN
MSB-CN Hồ Chí Minh
Mô tả Công việc Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt,...

CV Tác Nghiệp tín dụng - MVHB
Chi nhánh Đống Đa, TP. Hà Nội
Mô tả Công việc: Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt,...

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng
Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao...

Giao dịch viên - MRBT
Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT
Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao gồm:...

Giao dịch viên - MRBN
Chi Nhánh An Giang, An Giang
Mô tả công việc 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

Giao dịch viên - MRBT
Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế
1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp luật: Thực hiện các...

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT
Chi nhánh Đắk Lắk, Đắc Lắk
Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT
Chi nhánh Bình Định, Bình Định
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT
Chi Nhánh Kon Tum, Kon Tum
Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBN
Chi Nhánh Long An, Long An
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp tiềm năng thuộc phân khúc...

Giao dịch viên - MRBN
TP. Hồ Chí Minh
Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

[BPM RisK-W]CVCC/GĐ Phân tích tính dụng KH Doanh nghiệp
TP. Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thẩm định, phân tích và hoàn thiện hồ sơ trình cấp tín dụng Đánh...

Giao dịch viên - MRBN
Chi nhánh Bạc Liêu, Bạc Liêu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

Giao dịch viên - MRBN
PGD Hưng Lợi, TP. Cần Thơ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

Giao dịch viên - MRBN
PGD Bến Lức, Long An
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang
Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao...

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
PGD TCCĐ Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập kế hoạch, thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Ưu tiên Lập kế hoạch kinh doanh...

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
Chi Nhánh Long An, Long An
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập kế hoạch, thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Ưu tiên Lập kế hoạch kinh doanh...

Giám đốc chi nhánh - MRBT
Chi nhánh Quảng Bình, Quảng Bình
MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Nhóm nhiệm vụ về công tác quản lý, vận hành Chi nhánh & các...

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
Chi nhánh Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
Chi nhánh Bình Dương, Bình Dương
Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
Chi nhánh Đồng Nai, Đồng Nai
Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán...

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: