Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng:

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Senior Java Developer - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Senior Java Developer - IT BU - DXKN
- Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

CVC/CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ Miền Nam - MCLN
- TP. Hồ Chí Minh

Chuyên gia phát triển chuỗi và đối tác - MEBB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Senior Mobile developer - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVC QT ƯD thương mại điện tử - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC/Chuyên gia Phát triển Chuỗi và Đối tác - MEBB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Senior Mobile developer - IT BU - DXKN
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc Chi nhánh – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBB
- Chi nhánh Hưng Yên, Hưng Yên

CVC Văn phòng HĐQT - ĐVKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp Quan hệ đối tác - MRBB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CV Chăm sóc khách hàng - MVHB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát chất lượng dịch vụ Miền Bắc - MCLB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Quản lý Chất lượng mua sắm - ĐVKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CV Quản lý hồ sơ - ĐVKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVC Quyết toán - ĐVKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Kiểm thử (Performance test - auto) - DF - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân - MRBT
- PGD Vĩnh Phước, Khánh Hoà

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBT
- Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN
- PGD Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBT
- Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBT (Thừa Thiên Huế)
- Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Đồng Nai

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBT
- Chi nhánh Bình Định, Bình Định

Giao dịch viên - MRBT
- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng

Giao dịch viên - MRBN (TP. Hồ Chí Minh)
- TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân - MRBT
- Chi Nhánh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân - MRBT
- Chi nhánh Đắk Lắk, Đắc Lắk

Nhân viên Bán hàng qua điện thoại - MEBB
- PGD Thủ Đô, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Quản trị Bảng cân đối - MTCB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Quản lý Tài chính và kế hoạch - MTCB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Quản trị ứng dụng doanh nghiệp - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia cao cấp Quản lý Quan hệ Nhà đầu tư - MTCB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Phát triển sản phẩm Thanh toán và Quản lý dòng tiền - MEBB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Vận hành dịch vụ Cloud - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Phân tích và Quản lý hiệu suất kinh doanh - MTCB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Kinh doanh - MRBB
- PGD Thủ Đô, TP. Hà Nội

Chuyên viên Bán hàng trực tiếp - MRBB
- PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội

Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại - MRBB
- PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội

Giám đốc Kinh doanh Tín dụng Bán lẻ - MRBB
- PGD Văn Khê, TP. Hà Nội

Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Bán lẻ (Vạn Phúc) - MRBB
- PGD Văn Khê, TP. Hà Nội

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Đồng Nai

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân - MRBB
- PGD Lạch Tray, TP. Hải Phòng

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân - MRBB
- PGD Hồng Hải, Quảng Ninh

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBB
- PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội

CVCC Quản trị tuân thủ - MPLB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVC Đảm bảo & Kiểm soát CL (Kiểm thử thủ công) - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Cloud Engineer - DF - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Developer/Lập trình viên (Reactjs)
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Trưởng Bộ phận Phê duyệt Tín dụng Bán lẻ Thế chấp Miền Bắc - MRRB
- TP. Hà Nội

CVCC Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn - MRRB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Developer/Lập trình viên
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Quản trị Cơ sở dữ liệu rủi ro - MRRB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Đánh giá rủi ro an ninh thông tin - MRRB
- TP. Hà Nội

CVC Chính sách Quản lý và Thu hồi nợ - MRRB
- PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội

Chuyên viên chính Kế toán Thuế và Hậu kiểm - MTCB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC phân tích và báo cáo rủi ro - MRRB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp - MRRB
- TP. Hà Nội

CVC Phê duyệt tín dụng bán lẻ (tín chấp) - MRRB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia/CVCC PT cải tiến QT nghiệp vụ (Phát triển ứng dụng BPM) - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Phân tích nghiệp vụ - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Marketing KHCN phân khúc Chủ doanh nghiệp - MMKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Tài chính kế toán - VCS
- Chi nhánh Hải Phòng, TP. Hải Phòng

CVCC/Chuyên gia Phát triển công nghệ Nền - IT BU - DXKN
- Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

CVCC Văn hóa - Truyền thông (Core banking) - Core Banking - DXNB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC/ Chuyên gia Phát triển Mobile App - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Trưởng nhóm Kinh doanh - MEBB
- Chi nhánh Nam Định, Nam Định

Trưởng nhóm Kinh doanh - MEBB
- Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam

Trưởng nhóm Kinh doanh - MEBB
- Chi nhánh Ninh Bình, Ninh Bình

Trưởng nhóm Kinh doanh - MEBB
- Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
- Chi nhánh Bình Dương, Bình Dương

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB (Bình Dương)
- Chi nhánh Bình Dương, Bình Dương

Giao dịch viên - RB - MSB (Bình Dương)
- Chi nhánh Bình Dương, Bình Dương

Chuyên gia Khoa học dữ liệu (Salesforce EB)- DF - MSB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ - MEBB
- Chi nhánh Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
- Chi nhánh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
- Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam

Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
- Chi nhánh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
- Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
- Chi nhánh Thái Nguyên, Thái Nguyên

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB (Nghệ An)
- Chi nhánh Nghệ An, Nghệ An

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
- PGD Đồng Văn, Hà Nam

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
- Chi nhánh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
- PGD Quế Võ, Bắc Ninh

Kiểm soát viên - MRBB
- Chi nhánh Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
- Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ

Kiểm soát viên - MRBB
- Chi nhánh Bắc Ninh, Bắc Ninh

Giám đốc Chi nhánh – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBB
- Chi Nhánh Lào Cai, Lào Cai

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - MRBB
- PGD Tam Điệp, Ninh Bình

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - MRBB
- PGD Phủ Lý, Hà Nam

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - MEBN
- Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vốn đầu tư nước ngoài - MEBN
- Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBB
- Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam

Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN
- Chi Nhánh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Chi nhánh Bình Phước, Bình Phước

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBB (Ninh Bình)
- Chi nhánh Ninh Bình, Ninh Bình

Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN (Bến Tre)
- Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre

Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN
- Chi nhánh Trà Vinh, Trà Vinh

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBB (Hà Nam)
- Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân Bến Tre- MRBN
- Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre

Trưởng nhóm kinh doanh (Teamlead) - MRBN
- Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Mobile Apps Developer - DF - MSB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Phó Giám đốc Quản lý Xử lý Nợ Khách hàng Doanh nghiệp & Định chế Tài chính - ĐVKN
- Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Xử lý Nợ Khách hàng Cá nhân - ĐVKN
- Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Chuỗi cung ứng - MEBN
- Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Tố tụng và Mua bán Nợ - ĐVKN
- Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc kiến trúc (Architect Lead) - DF - DXDB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc Quan hệ Khách hàng phi Tổ chức tín dụng - MFIN
- Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

CVCC Phân tích kinh doanh - DF - DXAB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ - MFIN
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia Scrum master - DF - DXNB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia quản trị dự án - DF - DXNB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Quản trị cơ sở dữ liệu - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Quản lý chương trình (PM) - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC/Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp CN - IT BU - DXKB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia giải pháp chuỗi cung ứng - MEBB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc Quản lý nợ tại hiện trường - MRRB
- TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Chính sách kế toán - MTCB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Quản trị chiến lược - MCLB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

HOT
Chuyên gia phân khúc khách hàng thương mại (sản xuất, tiêu dùng...) - MEBB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Kiến trúc sư giải pháp (DF) - DF - DXDB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia nghiên cứu chiến lược - MCLB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia cao cấp thiết kế chiến lược - DF - DXNB
- Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội