Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng:

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Giao dịch thương mại [T]

CVCC Kiểm thử (Manual) - DF - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC/Chuyên gia Phát triển Chuỗi và Đối tác (Khách hàng doanh nghiệp) - MEBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh An Giang, An Giang
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Bình Thuận, Bình Thuận
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Huấn luyện viên Agile (Agile Coach) - DF - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn (Xây dựng và Vật liệu Xây dựng) - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên gia tư vấn giải pháp - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB
- Nơi làm việc: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Chuyên viên cao cấp Phát triển dữ liệu (Core) - Core Banking - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên cao cấp Vận hành Dịch vụ Cloud - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên cao cấp Quản trị Dự án & hồ sơ công việc - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản trị Dự án/Chương trình [P]

CVCC Giải pháp Tài khoản và Dịch vụ - MRBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Kon Tum, Kon Tum
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBT (Lâm Đồng)
- Nơi làm việc: Chi nhánh Lâm Đồng, Lâm Đồng
- Ngành nghề: NHTM và tiêu dùng [B]

CVCC Marketing KHCN phân khúc thu nhập từ lương
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Trưởng nhóm Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ
- Nơi làm việc: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và báo cáo rủi ro hoạt động - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản lý chung [G]

CV Giám sát Rủi ro Thị trường - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản lý chung [G]

Giao dịch viên - MRBT
- Nơi làm việc: CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giao dịch viên - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giao dịch viên - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế
- Ngành nghề: NHTM và tiêu dùng [B]

CVC báo cáo thống kê và Đối soát - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

CVC Xây dựng mô hình rủi ro tài chính - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản lý chung [G]

Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Chuyên viên phân tích và quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Chuyên viên Bán hàng trực tiếp - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội
- Ngành nghề:

Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Bán lẻ - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Hoàng Văn Thái, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVC Bán hàng qua điện thoại MB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề:

Chuyên viên cao cấp đảm bảo chất lượng Dịch vụ - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản trị chất lượng [Q]

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Công ty Chứng khoán - MFIB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC Chính sách nợ bán lẻ - MRRB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Chuyên viên chính Kiểm định và Quản trị rủi ro mô hình - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

CVC Quản trị Chính sách rủi ro - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

CVCC Dịch vụ khách hàng - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề:

Chuyên viên chính Kế toán Thuế và Hậu kiểm - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Chuyên viên cao cấp Hợp tác Thu hồi nợ - MRRB
- Nơi làm việc: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Chuyên viên cao cấp Chính sách kế toán - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

CTV Marketing - MMKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Hành chính, Văn thư, Thư ký [A]

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - MEBB *** Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Hải Phòng, TP. Hải Phòng
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng Ưu tiên (Hội sở chính) - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Hùng Vương, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - MEBB *** Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - MEBB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC Thiết kế truyền thông nội bộ - MMKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Truyền thông & Đối ngoại [C]

CVCC Phân tích nghịêp vụ - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - DF - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - DF - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: NHTM và tiêu dùng [B]

CVCC Kiểm soát sau định giá - MRRB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

CV dịch vụ hỗ trợ (hành chính) - MVHN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh and 2 additional locations
- Ngành nghề: Hành chính, Văn thư, Thư ký [A]

CVCC Marketing KHCN phân khúc Chủ doanh nghiệp - MMKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - DF - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - DF - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên chính Kế toán Chi tiêu Hà Nội - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

CVC Quản lý rủi ro thẻ và dịch vụ ngân hàng số - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản lý chung [G]

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Phi Tổ chức Tín dụng - FI - MFIB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBB (Quảng Ninh)
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: PGD An Dương, TP. Hải Phòng
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Kinh doanh ngoại tệ - MRBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề:

Chuyên viên cao cấp Đánh giá rủi ro an ninh thông tin - MRRB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên gia Vận hành Dịch vụ Cloud - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên cao cấp Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

CVCC PT cái tiến QT nghiệp vụ (BPM HCM) - IT BU - DXKN
- Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Scrum master (TO) - MCLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Gia Lai, Gia Lai
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC/Chuyên gia phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp - MEBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Senior Data Scientist - DF - DXAB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên Cao cấp Bán hàng M - Payroll - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Kinh doanh Tín dụng Bán lẻ - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Văn Khê, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn Ngành (Xây dựng - Vật liệu Xây dựng) - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc cao cấp Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC/Chuyên gia Giải pháp Kênh phi vật lý (eChannel) - MEBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên cao cấp Quản lý Quan hệ Nhà đầu tư - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản lý Đầu tư, Tài sản [V]

Chuyên viên cao cấp Quản trị Bảng cân đối - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Chuyên viên hỗ trợ quản lý nợ bán lẻ - MRRB
- Nơi làm việc: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Tài chính [F]

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề: NHTM và tiêu dùng [B]

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Lâm Đồng, Lâm Đồng
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
- Ngành nghề: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Cloud - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Dữ liệu - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Quản trị chất lượng [Q]

Chuyên gia Giám sát thất thoát dữ liệu - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - DF - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Ngành nghề: Nhân sự [H]

Test - Giới thiệu nội bộ - 20210521
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội and 2 additional locations
- Ngành nghề: Quản lý chung [G]

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: