Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng:

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBB
- Địa điểm: TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVC Quản trị Chính sách rủi ro - MRRB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

CVCC/Chuyên gia Phát triển Chuỗi và Đối tác (Khách hàng doanh nghiệp) - MEBB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - MRBN
- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - IT BU - DXAB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên cao cấp Giám sát Nghiệp vụ - MPLB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L]

CVC Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - MRRB
- Địa điểm: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - MRRB
- Địa điểm: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

CV Tài trợ thương mại - MVHN
- Địa điểm: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên cao cấp Tố tụng - ĐVKB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Giao dịch viên - MRBN
- Địa điểm: MSB-PGD Thốt Nốt
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên chính/CVCC bán hàng M-Payroll - MRBN
- Địa điểm: PGD Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Địa điểm: Chi nhánh Bình Định, Bình Định
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Địa điểm: Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Địa điểm: Chi nhánh Quảng Bình, Quảng Bình
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Địa điểm: Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Địa điểm: Chi nhánh Gia Lai, Gia Lai
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - MRRB
- Địa điểm: TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Giám đốc phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - MRRN
- Địa điểm: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Giao dịch viên/Giao dịch viên cao cấp 24/7 (Khu vực Nội Bài) - MRBB
- Địa điểm: PGD Nội Bài, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Vĩnh Long
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Trà Vinh, Trà Vinh
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Kiên Giang
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: MSB-CN Hậu Giang
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Chi Nhánh Đồng Tháp, Đồng Tháp
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Cà Mau, Cà Mau
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Bạc Liêu, Bạc Liêu
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Chi Nhánh Long An, Long An
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (Khách hàng VIP) - MRBN
- Địa điểm: Chi Nhánh An Giang, An Giang
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Vĩnh Long
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Trà Vinh, Trà Vinh
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Kiên Giang
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: MSB-CN Hậu Giang
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Đồng Tháp
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Cà Mau, Cà Mau
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Bạc Liêu, Bạc Liêu
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: Chi Nhánh Long An, Long An
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - MRBN
- Địa điểm: An Giang
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

CTV Thiết kế sáng tạo - MMKB
- Địa điểm: TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Hành chính, Văn thư, Thư ký [A]

CV hỗ trợ dịch vụ (hành chính) - MVHB
- Địa điểm: TTKHDB - EB Nam Thăng Long and 1 additional location
- Lĩnh vực: Hành chính, Văn thư, Thư ký [A]

Kiểm toán viên Dịch vụ khách hàng - ĐVKN
- Địa điểm: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Vĩnh Long
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Trà Vinh, Trà Vinh
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Kiên Giang
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: MSB-CN Hậu Giang
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Đồng Tháp
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Chi Nhánh Long An, Long An
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Bạc Liêu, Bạc Liêu
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Cà Mau, Cà Mau
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm - MRBN
- Địa điểm: An Giang
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Vĩnh Long
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Trà Vinh, Trà Vinh
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi Nhánh Kiên Giang, Kiên Giang
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: MSB-CN Hậu Giang
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi Nhánh Đồng Tháp, Đồng Tháp
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi Nhánh Long An, Long An
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Bạc Liêu, Bạc Liêu
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi nhánh Cà Mau, Cà Mau
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

[MT1] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Địa điểm: Chi Nhánh An Giang, An Giang
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB
- Địa điểm: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Huấn luyện viên Agile (Agile Coach) - DF - DXKB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn (Xây dựng và Vật liệu Xây dựng) - MEBB
- Địa điểm: Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên cao cấp Phát triển dữ liệu (Core) - Core Banking - DXKB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ - MRBN
- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chuyên viên cao cấp Vận hành Dịch vụ Cloud - IT BU - DXNB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

Chuyên viên cao cấp Quản trị Dự án & hồ sơ công việc - IT BU - DXNB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Địa điểm: Chi Nhánh Kon Tum, Kon Tum
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBT (Lâm Đồng)
- Địa điểm: Chi nhánh Lâm Đồng, Lâm Đồng
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

CVCC Marketing KHCN phân khúc thu nhập từ lương
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Trưởng nhóm Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ
- Địa điểm: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và báo cáo rủi ro hoạt động - MRRB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Quản lý chung [G]

CV Giám sát Rủi ro Thị trường - MRRB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Quản lý chung [G]

Giao dịch viên - MRBT
- Địa điểm: CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giao dịch viên - MRBT
- Địa điểm: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Giao dịch viên - MRBT
- Địa điểm: Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế
- Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]

CVC báo cáo thống kê và Đối soát - MTCB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - MRRB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Chuyên viên phân tích và quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - MTCB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Bán lẻ - MRBB
- Địa điểm: PGD Hoàng Văn Thái, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVC Bán hàng qua điện thoại MB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Dịch vụ khách hàng [S]

Chuyên viên cao cấp đảm bảo chất lượng Dịch vụ - IT BU - DXNB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Quản trị chất lượng [Q]

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Công ty Chứng khoán - MFIB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

CVCC Chính sách nợ bán lẻ - MRRB
- Địa điểm: TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Chuyên viên chính Kiểm định và Quản trị rủi ro mô hình - MRRB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

CVCC Dịch vụ khách hàng - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Dịch vụ khách hàng [S]

Chuyên viên chính Kế toán Thuế và Hậu kiểm - MTCB
- Địa điểm: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

Chuyên viên cao cấp Hợp tác Thu hồi nợ - MRRB
- Địa điểm: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội
- Lĩnh vực: Tài chính [F]

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: