Ngân hàng KIÊN LONG Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Kiên Long Tuyển dụng:

Ngân hàng KIÊN LONG Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Quản lý Khách hàng Cá nhân - Đà Nẵng
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 2. Giao dịch viên - Chi Nhánh Phú Yên
  - Nơi làm việc: Phú Yên
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 3. Quản lý Khách hàng Cá nhân - Phú Yên
  - Nơi làm việc: Phú Yên
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 4. Quản lý Khách hàng Cá nhân - Quảng Nam
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 5. Giao dịch viên - Gò Công(Tiền Giang)
  - Nơi làm việc: Tiền Giang
  - Hạn nộp: 06/11/2023
 6. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 7. Chuyên viên xử lý nợ (Phú Quốc/Hồ Chí Minh/Hà Nội)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 8. Giao dịch viên - Quảng Nam
  - Nơi làm việc: Quảng Nam
  - Hạn nộp: 14/10/2023
 9. Giao dịch viên - Đồng Tháp (Hồng Ngự)
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp
  - Hạn nộp: 20/10/2023
 10. Chuyên viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp - Đồng Tháp
  - Nơi làm việc: Đồng Tháp
  - Hạn nộp: 19/10/2023
 11. Giao dịch viên - Chi Nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tp. Bà Rịa)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu
  - Hạn nộp: 09/10/2023
 12. Nhân viên Lái xe Cố vấn Thành viên Hội đồng quản trị
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 13. Nhân viên Xây dựng cơ bản - Phòng Hành chính quản trị - Hà Nội (Ưu tiên Nữ)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 14. Trưởng Bộ phận Xây dựng cơ bản - Phòng Hành chính quản trị
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 15. Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ Hội sở - P.Kiểm soát nội bộ
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 16. Chuyên Viên Kiếm Soát Nội Bộ Hội Sở và Khu vực - P.Kiểm soát nội bộ
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 17. Giao dịch viên khu vực TP.HCM
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 18. Quản lý khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - TP.HCM
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 19. Giao dịch viên - Vĩnh Châu, Thạnh Trị (Sóc Trăng)
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng
  - Hạn nộp: 06/11/2023
 20. Kiểm soát viên - Chi nhánh Tây Ninh
  - Nơi làm việc: Tây Ninh
  - Hạn nộp: 29/10/2023
 21. Quản lý Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Đồng Nai (Biên Hòa, Long Thành)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 29/10/2023
 22. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường - Hội Sở
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 29/04/2023
 23. Chuyên viên/Nhân viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp - Hà Nội, Hải Phòng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 19/04/2023
 24. Giao dịch viên - Đồng Nai (Long Khánh, Biên Hòa)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 29/10/2023
 25. Thủ quỹ - PGD Vĩnh Châu (Sóc Trăng)
  - Nơi làm việc: Sóc Trăng
  - Hạn nộp: 14/11/2023
 26. Nhân viên Kiểm ngân - Cà Mau
  - Nơi làm việc: Cà Mau
  - Hạn nộp: 19/10/2023
 27. Giám đốc Dịch vụ khách hàng - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 28. Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng Dịch vụ khách hàng - KV HCM
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 25/09/2023
 29. Giám đốc Phòng Giao dịch - Bình Thuận (Hàm Tiến)
  - Nơi làm việc: Bình Thuận
  - Hạn nộp: 29/09/2023
 30. Giám đốc Phòng Giao dịch - Đồng Nai (Long Thành)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: 14/10/2023
 31. Giao dịch viên - Kiên Giang (Gò Quao, Rạch Giá, Hà Tiên, Tân Hiệp, Kiên Lương)
  - Nơi làm việc: Kiên Giang
  - Hạn nộp: 14/10/2023
 32. Chuyên viên Tư vấn khách hàng - Bà Rịa - Vũng Tàu (Bà Rịa, Phú Mỹ)
  - Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu
  - Hạn nộp: 09/10/2023
 33. Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Hội sở
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 34. Chuyên viên Quản lý bán hàng và Quản lý tín dụng (Khách hàng Cá nhân)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/11/2023
 35. Chuyên viên phát triển sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/11/2023
 36. Chuyên viên phát triển sản phẩm Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 14/11/2023
 37. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 38. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 39. Chuyên viên xử lý nợ (Phú Quốc/Hồ Chí Minh/Hà Nội)
  - Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/10/2023
 40. Quản lý Khách hàng cá nhân - Bình Dương (Thủ Dầu Một/Bến Cát/Lái Thiêu)
  - Nơi làm việc: Bình Dương
  - Hạn nộp: 14/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: