Ngân hàng KIÊN LONG Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng Kiên Long Tuyển dụng:

Ngân hàng KIÊN LONG Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Nhân viên Tư vấn khách hàng - Long An
-Nơi làm việc: Long An
-Hạn nộp: 30/08/2022

Nhân viên Lái xe - Tiền Giang (Tp. Mỹ Tho), Bạc Liêu (Tp. Bạc Liêu)
-Nơi làm việc: Tiền Giang, Bạc Liêu
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên Tuyển dụng (phụ trách admin, tổng hợp)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 15/08/2022

Chuyên viên/ Nhân viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Long An (Bến Lức, Cần Giuộ)c
-Nơi làm việc: Long An
-Hạn nộp: 30/08/2022

Giao dịch viên - Chi nhánh Hà Nội
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 29/08/2022

Chuyên viên/ Nhân viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Tp.HCM
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 14/08/2022

Giao dịch viên - Vĩnh Long (Trà Ôn)
-Nơi làm việc: Vĩnh Long
-Hạn nộp: 31/07/2022

Trưởng Bộ phận/ Chuyên viên Kiểm soát rủi ro - Trung tâm Thẻ
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 14/08/2022

Giao dịch viên - Đà Nẵng
-Nơi làm việc: Đà Nẵng
-Hạn nộp: 29/07/2022

Giao dịch viên - Tiền Giang (Tp. Mỹ Tho, Cái Bè)
-Nơi làm việc: Tiền Giang
-Hạn nộp: 31/07/2022

Kiểm soát viên Giao dịch - Quận 6 (TP.HCM)
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 14/08/2022

Nhân viên Kiểm ngân - Vĩnh Long (Trà Ôn)
-Nơi làm việc: Đồng Tháp
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên/Nhân viên Kế toán - Công ty KBA
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/03/2022

Chuyên viên/Nhân viên Kế toán - Trung tâm Thẻ
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 14/08/2022

Nhân viên Thẩm định giá - Công ty KBA
-Nơi làm việc: N/A
-Hạn nộp: 31/05/2022

Trưởng phòng Nghiệp vụ Thẻ - HCM
-Nơi làm việc: N/A
-Hạn nộp: 14/08/2022

Nhân viên Nhắc nợ qua điện thoại
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 29/07/2022

Nhân viên/ Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - Trung tâm Dịch vụ khách hàng
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên Tư vấn khách hàng - Sóc Trăng (Trà Quýt).
-Nơi làm việc: Sóc Trăng
-Hạn nộp: 07/08/2022

Giao dịch viên - Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ
-Nơi làm việc: Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ
-Hạn nộp: 07/08/2022

Trưởng Bộ phận Dịch vụ khách hàng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên/Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Trung tâm Dịch vụ khách hàng
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 31/07/2022

Nhân viên Tư vấn khách hàng - TP.HCM
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 14/08/2022

Chuyên viên/ Nhân viên Khách hàng cá nhân - Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp.
-Nơi làm việc: Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp
-Hạn nộp: 18/08/2022

Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng - Lái Thiêu
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Hạn nộp: 14/08/2022

Nhân viên Bảo vệ - Quận 3, Bình Thạnh
-Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 14/08/2022

Nhân viên Bảo vệ - TP Tây Ninh
-Nơi làm việc: Tây Ninh
-Hạn nộp: 14/08/2022

Phó Giám đốc - Phòng Giao dịch Đông Đô
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 14/08/2022

Nhân viên Tín dụng - Hà Nội
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 29/06/2022

Nhân viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Đà Nẵng
-Nơi làm việc: Đà Nẵng
-Hạn nộp: 29/07/2022

Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng cá nhân/Khách hàng doanh nghiệp - Tiền Giang (Tp. Mỹ Tho, Cai Lậy, Cái Bè)
-Nơi làm việc: Tiền Giang
-Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên viên Ngân hàng điện tử - Trung tâm Thẻ
-Nơi làm việc: N/A
-Hạn nộp: 14/08/2022

Nhân viên Bảo vệ - Khánh Hoà (Nha Trang)
-Nơi làm việc: Khánh Hòa
-Hạn nộp: 29/07/2022

Nhân viên Bảo vệ - Lâm Đồng (Đức Trọng)
-Nơi làm việc: Lâm Đồng
-Hạn nộp: 29/07/2022

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: