Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng:

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM, Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Tiếp thị sản phẩm ngoại hối
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM, Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Nhân viên Lễ tân
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Thẩm định khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên vên cao cấp Chính sách và Quản lý rủi ro tín dụng (Mảng Chính sách/ Mảng Dự án)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Phát triển nguồn nhân lực
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Tư vấn ONEBANK
- Nơi làm việc: Quận 3, Quận 1 (Trung tâm Kinh doanh)
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Digital Marketing
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/03/2024

Chuyên viên Tác nghiệp giao dịch Vốn và Kinh doanh tiền tệ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Kiểm soát và tra soát - Trung tâm Thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quản lý dịch vụ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 31/03/2024

Chuyên viên Kế hoạch – Phòng Kế hoạch Tài chính
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Kế toán Hậu kiểm – Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Kế toán Chính sách
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu nội bộ – Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên / Chuyên viên cao cấp Quản trị Vốn – Tài sản.
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Thực tập sinh Nhân sự (C&B, HRBP, Tuyển dụng)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/04/2024

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: Quận 1, Quận 3, Quận 2, Thủ Đức
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Thanh toán quốc tế
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Bình Dương
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Thanh toán quốc tế
- Nơi làm việc: Trung tâm Kinh doanh, Văn Thánh, Tân Phú, Hàm Nghi, Trường Chinh, An Đông
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Văn phòng Đại diện
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám đốc Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Huế (PGD Phú Xuân, Hương Trà, Hương Thủy)
- Hạn nộp: 30/04/2024

TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN NGÂN QUỸ VÀ HÀNH CHÁNH
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội (Đông Anh), Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội (Đông Anh), Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Kế toán IFRS - Phòng Kế toán hội sở
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Bắc Hà Nội (Đông Anh), Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Phó Giám đốc Nam A Bank (Phụ trách nội nghiệp)
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Kiểm Soát Viên
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội (Đông Anh), Diễn Châu, Huế (PGD Phú Xuân, Hương Trà, Hương Thủy), Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội (Đông Anh), Huế (PGD Phú Xuân, Hương Trà, Hương Thủy), Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Nhân viên Ngân Quỹ
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội, Yên Thành, Huế (PGD Phú Xuân, Hương Trà, Hương Thủy), Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: Châu Đốc - An Giang
- Hạn nộp: 30/04/2024

Phó Giám Đốc Chi Nhánh - Phụ Trách Nội Nghiệp
- Nơi làm việc: Phú Yên
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Thủ Đức, Quận 5
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng bộ phận Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội (Đông Anh), Nghệ An, Huế (PGD Phú Xuân, Hương Trà, Hương Thủy), Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội(Đông Anh), Huế (PGD Phú Xuân, Hương Trà, Hương Thủy), Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng ONEBANK
- Nơi làm việc: Quận 1, Quận 3 Quận 7, Quận 11, Tân Phú, Thủ Đức
- Hạn nộp: 30/04/2024

Nhân viên Hành chánh
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội(Đông Anh)
- Hạn nộp: 30/04/2024

Nhân viên Kế toán
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội (Đông Anh), Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội (Đông Anh), Yên Thành, Huế (PGD Phú Xuân, Hương Trà, Hương Thủy), Thanh Hóa, Ba Đình
- Hạn nộp: 30/04/2024

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh
- Nơi làm việc: Bắc Hà Nội (Đông Anh), Móng Cái, Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội (Ba Đình, Đông Anh), Quảng Ninh (Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí), Phú Thọ (Thanh Thủy, Cẩm Khê, Đoan Hùng), Nghệ An (Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương), Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội (Đông Anh), Quảng Ninh , Phú Thọ , Nghệ An , Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Cà Mau, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An, Cà Mau, Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn, Cai Lậy, Gò Công, Châu Thành, Giá Rai, Đông Hải, Phước Long, Hồng Ngự, Sa Đéc, Tháp Mười, Châu Đốc, Chợ Mới, Châu Phú, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc.
- Hạn nộp: 30/04/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Cà Mau, Kiên Giang, Sa Đéc - Đồng Tháp
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng ONEBANK
- Nơi làm việc: Đồng Xuân (Vinhomes Ocean Park), Thăng Long (Mỹ Đình)
- Hạn nộp: 30/04/2024

Nhân viên hành chánh Chi nhánh
- Nơi làm việc: Dĩ An, Vũng Tàu
- Hạn nộp: 30/04/2024

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh
- Nơi làm việc: Dĩ An, Tuy Phong, Đức Linh, Long Khánh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng bộ phận Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Dĩ An, Bến Cát
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng bộ phận Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Dĩ An, Đồng Nai, Bến Cát, Trảng Bom, Long Khánh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
- Nơi làm việc: Dĩ An, Bình Thuận
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Đức Trọng, Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Krông Buk, Krông Păc, Ea Hleo, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cam Lâm, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Thừa Thiên Huế

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Cam Lâm, Nha Trang, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quy Nhơn, Quảng Nam, Phú Yên, Đức Trọng, Thừa Thiên Huế

Chuyên viên QHKH cá nhân/QHKH cá nhân cao cấp
- Nơi làm việc: Dĩ An, Gò Dầu, Tây Ninh, Bến Cát, Trảng Bom, Đồng Nai, Long Thành, Bình Thuận, Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Khánh

Chuyên viên QHKH doanh nghiệp/ QHKH doanh nghiệp cao cấp
- Nơi làm việc: Dĩ An, Bến Cát, Vũng Tàu, Đồng Nai, Long Khánh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận.

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Cam Lâm, Ninh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Quận 4, Quận 11, Quận 7, Nhà Bè, Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 6, Quận 8, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Quận 12, Hóc Môn, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Quận 2 Thủ Đức

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quận 4, Quận 7, Nhà Bè, Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 6, Quận 8, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Quận 12, Hóc Môn, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Quận 2, Thủ Đức

Trưởng bộ phận Khách hàng Cá nhân, Khách hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: KHCN:Thừa Thiên Huế, Nha Trang, Lâm Đồng, Quy Nhơn, Đà Nẵng, EaHleo, Krông Buk, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Quảng Nam, Phú Yên, Đức Trọng
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng ONEBANK
- Nơi làm việc: Cam Lâm, Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơn
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên tư vấn OneBank
- Nơi làm việc: Cam Lâm, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: Dĩ An
- Hạn nộp: 31/05/2024

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế, Ninh Hòa, Lâm Đồng
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên Quan hệ khách hàng ONEBANK
- Nơi làm việc: Bạc Liêu, Phú Quốc, Long An, Tiền Giang
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng đại diện ONEBANK
- Nơi làm việc: HCM (Q1, Q7, Thủ Đức), Tân Định
- Hạn nộp: 29/02/2024

Chuyên viên/ Nhân viên An Ninh
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/06/2024

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Dĩ An
- Hạn nộp: 30/03/2024

Chuyên viên Thanh toán quốc tế
- Nơi làm việc: Trung tâm kinh doanh, KV HCM (An Đông,Quang Trung, Hàm Nghi, Văn Thánh, Tân Phú), Đồng Nai, Bình Dương
- Hạn nộp: 30/04/2024

Chuyên viên/ Nhân viên Văn thư
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng đại diện 0NEBANK
- Nơi làm việc: Phú Quốc, Bến Tre
- Hạn nộp: 30/04/2024

Nhân viên/Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Quản trị tài sản
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/08/2023

Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền
- Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 30/04/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: