Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng

0
Ngân hàng Nam Á – NAM A BANK
www.namabank.com.vn

Ngân hàng NAM Á Tuyển dụng:


1. Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chính
– Tuyển dụng tại: Lâm Đồng – Hạn nộp: 29/09/2019

2. Chuyên viên Quản lý GD&KQ (Bộ phận Quản lý giao dịch tại quầy)
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 31/08/2019

3. Chuyên viên Quản lý GD&KQ (Hỗ trợ tác nghiệp nghiệp vụ tín dụng)
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 31/08/2019

4. Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 31/08/2019

5. Chuyên viên Quản lý rủi ro mức đủ vốn
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

6. Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng)
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

7. Chuyên viên quản lý và phát triển sản phẩm tiền gửi
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

8. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – Trung tâm Ngân hàng số
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

9. Chuyên viên Bộ phận Kinh doanh Trái phiếu
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

10. Chuyên viên Thanh toán quốc tế
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

11. Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

12. Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

13. Chuyên viên Xúc tiến – Trung tâm Thẻ và Tài chính vi mô
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

14. Chuyên viên Phát triển sản phẩm – Trung tâm Thẻ và Tài chính vi mô
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Thành phố Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

15. Chuyên viên Tư vấn
– Tuyển dụng tại: An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh… – Hạn nộp: 29/09/2019

16. Nhân viên Bảo vệ (Nha Trang)
– Tuyển dụng tại: Nha Trang – Hạn nộp: 29/09/2019

17. Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

18. Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh – Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

19. Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh – Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

20. Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh – Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
– Tuyển dụng tại: Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

21. Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

22. Trưởng phòng kinh doanh
– Tuyển dụng tại: Hà Nội, Phú Thọ, Đắk Nông – Hạn nộp: 29/09/2019

23. Trưởng Bộ phận Kinh doanh (Đức Trọng, Lâm Hà, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Krông Buk, Krông Păc)
– Tuyển dụng tại: Đức Trọng, Lâm Hà, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Krông Buk – Hạn nộp: 29/09/2019

24. Kiểm soát viên (Đức Trọng, Lâm Hà, Krông Buk)
– Tuyển dụng tại: Đức Trọng, Lâm Hà, Krông Buk – Hạn nộp: 29/09/2019

25. Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền (Krông Buk, Đức Trọng, Lâm Hà)
– Tuyển dụng tại: Krông Buk, Đức Trọng, Lâm Hà – Hạn nộp: 29/09/2019

26. Trưởng phòng kinh doanh (Hà Nội)
– Tuyển dụng tại: Hà Nội – Hạn nộp: 29/09/2019

27. Nhân viên Ngân quỹ
– Tuyển dụng tại: Phú Thọ, Lâm Đồng – Hạn nộp: 29/09/2019

28. Giám đốc Phòng Giao dịch Cẩm Khê (Chi nhánh Phú Thọ), Phòng Giao dịch Thanh Thủy (Chi nhánh Phú Thọ)
– Tuyển dụng tại: Phú Thọ – Hạn nộp: 29/09/2019

29. Giám đốc Phòng Giao dịch Thăng Long (Chi nhánh Hà Nội)
– Tuyển dụng tại: Thăng Long (Hà Nội) – Hạn nộp: 29/09/2019

30. Chuyên viên Định chế tài chính
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

31. Chuyên viên Xử lý nợ
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

32. Phó phòng Pháp lý và tuân thủ
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

33. Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán phụ trách thanh toán XNK
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

34. Chuyên viên Thanh toán trong nước
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

35. Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính
– Tuyển dụng tại: Hội Sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

36. Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

37. Thực tập sinh tiềm năng 2019
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

38. Thực tập viên tiềm năng
– Tuyển dụng tại: Thành phố HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

39. Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

40. Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

41. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hạn nộp: 29/09/2019

42. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ
– Tuyển dụng tại: Trên toàn hệ thống – Hạn nộp: 29/09/2019

43. Cộng tác viên bán hàng
– Tuyển dụng tại: Chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn hệ thống – Hạn nộp: 29/09/2019

44. Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

45. Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

46. Chuyên viên Quản lý nhân sự – Phòng Nhân sự và Đào tạo
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

47. Chuyên viên QHKH Cá nhân
– Tuyển dụng tại: Hà Nội,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà… xem chi tiết – Hạn nộp: 29/09/2019

48. Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp
– Tuyển dụng tại: Hà Nội,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà… xem chi tiết – Hạn nộp: 29/09/2019

49. Giám đốc Chi nhánh
– Tuyển dụng tại: TP. Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

50. Giám đốc PGD
– Tuyển dụng tại: Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà… xem chi tiết – Hạn nộp: 29/09/2019

51. Giao dịch viên
– Tuyển dụng tại: An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà… xem chi tiết – Hạn nộp: 29/09/2019

52. Kiểm soát viên
– Tuyển dụng tại: An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà… xem chi tiết – Hạn nộp: 29/09/2019

53. Nhân viên Bảo vệ
– Tuyển dụng tại: An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà… xem chi tiết – Hạn nộp: 29/09/2019

54. Nhân viên hành chánh Chi nhánh
– Tuyển dụng tại: An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Vũng Tàu… – Hạn nộp: 29/09/2019

55. Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh
– Tuyển dụng tại: An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh… – Hạn nộp: 29/09/2019

56. Trưởng Bộ phận Kinh doanh
– Tuyển dụng tại: TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai – Hạn nộp: 29/09/2019

57. Nhân viên Lái xe
– Tuyển dụng tại: An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh… – Hạn nộp: 29/09/2019

58. Nhân viên Ngân Quỹ
– Tuyển dụng tại: An Giang,Bình Phước,Bình Dương… xem chi tiết – Hạn nộp: 29/09/2019

59. Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền
– Tuyển dụng tại: An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà… xem chi tiết – Hạn nộp: 29/09/2019

60. Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh
– Tuyển dụng tại: Quảng Ninh,Long An,Đắk Nông,An Giang,Tiền Giang – Hạn nộp: 29/09/2019

61. Nhân viên hỗ trợ kinh doanh
– Tuyển dụng tại: TP.HCM, Vũng Tàu – Hạn nộp: 29/09/2019

62. Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh
– Tuyển dụng tại: An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh… – Hạn nộp: 29/09/2019

63. Chuyên viên Thẩm định Thẻ – Trung tâm Thẻ
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

64. Chuyên viên Kiểm tra Kiểm soát nội bộ
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hạn nộp: 29/09/2019

65. Chuyên viên thiết kế – Phòng Thương hiệu – Ngân hàng Nam Á
– Tuyển dụng tại: Hội sở – TP.HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

66. Chuyên viên liên kết đối tác (Mảng Bancassurance) – Phòng Khách hàng Cá nhân
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

67. Chuyên viên Digital Marketing
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

68. Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

69. Chuyên viên Kinh doanh Thẻ
– Tuyển dụng tại: TP. HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

70. Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
– Tuyển dụng tại: TP. HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

71. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

72. Chuyên viên Thẩm định Doanh nghiệp
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

73. Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

74. Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy kinh doanh
– Tuyển dụng tại: Trung tâm Bán và Dịch vụ Khách hàng – HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

75. Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

76. Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

77. Chuyên viên Giám sát tín dụng
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

78. Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ – Trung tâm Thẻ và Tài chính Vi mô
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

79. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm ngoại hối
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

80. Chuyên viên pháp lý
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

81. Chuyên viên Nghiệp vụ CoreBanking
– Tuyển dụng tại: Hội sở – Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/09/2019

82. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản lý Giao dịch và Kho quỹ
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

83. Chuyên viên nghiên cứu và phát triển – Trung tâm Ngân hàng số
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

84. Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

85. Chuyên viên PR – Phòng Thương Hiệu
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

86. Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

87. Chuyên viên vận hành hệ thống Thẻ
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

88. Chuyên viên An ninh hệ thống
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

89. Chuyên viên An ninh mạng
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

90. Chuyên viên An ninh ứng dụng
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

91. Chuyên viên bộ phận quản lý Cơ Sở Dữ Liệu
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

92. Chuyên viên bộ phận Quản lý Hệ Thống
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

93. Chuyên viên lập trình triển khai ebanking
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

94. Chuyên viên Vận hành kỹ thuật
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019

95. Lễ tân – Hội sở
– Tuyển dụng tại: TP HCM – Hạn nộp: 29/09/2019


 • 413 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 284 Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
 • 07 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
 • 123 Hùng Vương, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam
 • 65-67 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • 66 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
 • Số 04 Trần Phú, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
 • 67C Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam
 • 298, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, Phường Thống Nhất, Tp Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
 • 151 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Số 40 đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Tp Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
 • 473 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 6, Phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
 • 166-168-170 Lê Hồng Phong, Phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • 1498 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 • Vincom Xuân Khánh – 209 Đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
 • 78 Trần Phú, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
 • Tòa nhà chung cư Lideco Hạ Long, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • 29 – 31 đường 23/3, Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.
 • Số 334 Hùng Vương, Phường 3, TP.Tân An, Tỉnh Long An
 • Số 1343 đường Trần Hưng Đạo, Khóm 7, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Bình luận

avatar
5000