Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng

namabank-logoNgân hàng Nam Á

NAM A BANK

www.namabank.com.vn
201 – 203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM

Tuyển dụng Tháng 08/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng NAM A:

1. Trưởng Bộ phận Kinh doanh
-Nơi làm việc: HCM

2. Nhân viên Dịch vụ Khách hàng – Trung tâm Bán và Dịch vụ khách hàng
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

3. Trưởng bộ phận Quản trị vốn và Tài sản
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

4. Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

5. Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

6. Chuyên viên Thiết kế – Phòng Thương hiệu
-Nơi làm việc: Hội sở

7. Chuyên viên Đầu tư – Phòng Kinh doanh vốn
-Nơi làm việc: Hội sở

8. Chuyên viên Vận hành và hỗ trợ
-Nơi làm việc: Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ – Hội sở HCM

9. Chuyên viên Sản phẩm và phát triển kinh doanh
-Nơi làm việc: Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ – Hội sở HCM

10. Chuyên viên Quản lý rủi ro – Ban cho vay tiêu dùng nhỏ
-Nơi làm việc: Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ – Hội sở HCM

11. Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền
-Nơi làm việc: Chi nhánh tại HCM

12. Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

13. Chuyên viên Kiểm tra Kiểm soát nội bộ
-Nơi làm việc: TP. HCM

14. Nhân viên Lái xe
-Nơi làm việc: Vũng Tàu

15. Chuyên viên Tuyển dụng
-Nơi làm việc: TP.HCM

16. Giám đốc Chi nhánh
-Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh

17. Phó Giám đốc Chi nhánh
-Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh

18. Giám đốc PGD
-Nơi làm việc: Đà Nẵng,TP.HCM

19. Phó Giám đốc PGD Bình Long
-Nơi làm việc: Bình Phước

20. Trưởng/ Phó Phòng phát triển sản phẩm Cá nhân
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

1. Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh
-Nơi làm việc: TP.HCM

2. Trưởng Bộ phận Kinh doanh
-Nơi làm việc: TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai

3. Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

4. Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

5. Trưởng bộ phận Xử lý nợ
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

6. Trưởng Bộ phận Quản trị Nguồn vốn
-Nơi làm việc: TP HCM

7. Kiểm soát viên
-Nơi làm việc: Bình Phước, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh

8. Trưởng/Phó Bộ phận Vận hành Kỹ thuật
-Nơi làm việc: TP HCM

9. Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Toàn quốc

10. Chuyên viên QHKH Cá nhân
-Nơi làm việc: Toàn quốc

11. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: HCM

12. Chuyên viên Tư vấn
-Nơi làm việc: Tp.HCM

13. Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh
-Nơi làm việc: HCM

14. Chuyên viên Báo cáo thống kê – Phòng Quản lý Rủi ro
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

15. Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro hoạt động
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

16. Trưởng Bộ phận Giám sát tín dụng
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

17. Chuyên viên Quản lý Rủi ro hoạt động
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

18. Chuyên viên Giám sát tín dụng
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

19. Nhân viên Ngân Quỹ
-Nơi làm việc: TP HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bến Tre

20. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp – Ban Cho vay tiêu dùng nhỏ
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

1. Trưởng Bộ phận Nghiệp vụ Thẻ
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

2. Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ – Trung tâm Thẻ và Tài chính Vi mô
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

3. Chuyên viên Kinh doanh Thẻ
-Nơi làm việc: TP. HCM

4. Chuyên viên Bancassurance
-Nơi làm việc: TP. HCM

5. Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
-Nơi làm việc: TP. HCM

6. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm ngoại hối
-Nơi làm việc: TP HCM

7. Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại
-Nơi làm việc: TP HCM

8. Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

9. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: TP HCM

10. Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng
-Nơi làm việc: TP HCM

11. Chuyên viên pháp lý
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

12. Chuyên viên Thẩm định Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

13. Chuyên viên Thẩm định Thẻ
-Nơi làm việc: TP HCM

14. Chuyên viên Xử lý nợ
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

15. Chuyên viên Thu hồi nợ Thẻ
-Nơi làm việc: TP HCM

16. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản lý Giao dịch và Kho quỹ
-Nơi làm việc: TP HCM

17. Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – Trung tâm Ngân hàng số
-Nơi làm việc: TP. HCM

18. Chuyên viên nghiên cứu và phát triển – Trung tâm Ngân hàng số
-Nơi làm việc: TP. HCM

19. Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính
-Nơi làm việc: TP HCM

20. Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng
-Nơi làm việc: TP HCM

1. Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng
-Nơi làm việc: TP HCM

2. Chuyên viên PR – Phòng Thương Hiệu
-Nơi làm việc: TP. HCM

3. Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán
-Nơi làm việc: TP HCM

4. Chuyên viên vận hành hệ thống Thẻ
-Nơi làm việc: TP. HCM

5. Chuyên viên An ninh hệ thống
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

6. Chuyên viên An ninh mạng
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

7. Chuyên viên An ninh ứng dụng
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

8. Chuyên viên bộ phận quản lý Cơ Sở Dữ Liệu
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

9. Chuyên viên bộ phận Quản lý Hệ Thống
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

10. Chuyên viên lập trình triển khai ebanking
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

11. Chuyên viên Vận hành kỹ thuật
-Nơi làm việc: TP HCM

12. Lễ tân – Hội sở
-Nơi làm việc: TP HCM

13. Nhân viên Bảo vệ
-Nơi làm việc: TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai và những nơi khác

14. Nhân viên Tạp vụ
-Nơi làm việc: Hội sở – Hồ Chí Minh

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 31-8-2018
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Namabank.com.vn – Mục Tuyển dụng

Thông tin NamABank Tuyển dụng 08/2018 sẽ được cập nhật liên tục

*******
viec lam can tho Tìm việc nhanh trên TOÀN QUỐC

LƯU Ý:
– Yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trong trường hợp phát hiện có sự sai lệch trong thông tin ứng viên, Ngân hàng Nam Á sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
– Bộ phận tuyển dụng xử lý hồ sơ theo đợt nên ưu tiên những hồ sơ nộp sớm.
– Bộ phận tuyển dụng chỉ xem xét những Phiếu thông tin ứng viên làm theo đúng mẫu của Ngân hàng Nam Á quy định.

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NAM Á

1. NAM A BANK HÀ NỘI Tuyển dụng

Chi Nhánh Hà Nội
– Số 413 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

2. NAM A BANK TPHCM Tuyển dụng

Hội sở
– 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Quận 3

3. NAM A BANK BÌNH DƯƠNG Tuyển dụng

Chi nhánh Bình Dương
– 309 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 12, Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

4. NAM A BANK BÌNH ĐỊNH Tuyển dụng

Chi nhánh Quy Nhơn
– SR18 – SR19, Trung tâm thương mại Quy Nhơn , 07 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

5. NAM A BANK BÌNH PHƯỚC Tuyển dụng

Chi nhánh Bình Phước
– 123 Đường Hùng Vương, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

6. NAM A BANK ĐÀ NẴNG Tuyển dụng

Chi nhánh Đà Nẵng
– 65-67 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

7. NAM A BANK KHÁNH HÒA Tuyển dụng

Chi nhánh Nha Trang
– 26 Thái Nguyên, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa